HPV-update nr. 7

Det er blevet tid til endnu en HPV-opdatering.

Selv om det heldigvis ser ud til, at der er sket et skifte – medierne er generelt blevet meget mere balancerede i deres dækning, befolkningen lytter til fakta, hvilket får tilslutningen til at stige, og vaccinemodstanderne har (naturligvis) ikke noget nyt at præsentere – så er der stadig lige et par interessante nyheder, der skal have en kommentar med på vejen:

 • Der er endelig kommet en afgørelse om klagen over EMA!
 • Et umage partnerskab søger penge …

Afgørelse over EMA-klagen

Hvis man har fulgt med i HPV-sagaen, vil man også være stødt på diskussioner om det europæiske lægemiddelagentur EMA. Kort fortalt: Der var bekymring for, om vaccinen gav POTS og CRPS. Det undersøgte EMA naturligvis ved at få en gruppe eksperter til at udarbejde en grundig rapport. Denne rapport udkom i slutningen af 2015 og viste tydeligt, at der ingen sammenhæng var.

Men her stoppede det naturligvis ikke. En rækker danske personer såsom Peter Gøtzsche fra det Nordiske Cochrane Center og EU-parlamentariker Margrete Auken klagede over EMA til EUs ombudsmand. Den sag har bølget frem og tilbage i noget tid nu, men for nylig kom det endelig punktum: Ombudsmanden konkluderer helt entydigt, at EMAs behandling af sagen var helt efter bogen. Undersøgelsen af den mistænkte og nu tilbageviste sammenhæng blev foretaget på et fuldstændigt og uafhængigt grundlag.

Det er på mange måder en ret bizar sag, som opsummeres ganske fint i ombudsmandens svar ovenfor. EMA tog bekymringen alvorligt, sådan som den ansvarlige myndighed bør, og man undersøgte data grundigt og objektivt. Deres konklusion er siden bekræftet i et andet udvalg under EMA, ligesom det er i tråd med bl.a. WHO. Det er ikke kontroversielt.

Alligevel angreb Gøtzsche med flere deres troværdighed, hvilket man – igen – håndterede korrekt ved at tage bekymringen alvorligt. Nu har ombudsmanden afsluttet sin undersøgelse, og hun konkluderer:

Following her inquiry into the procedural aspects complained about, the Ombudsman concludes that her inquiry did not identify any procedural issues that could have negatively affected the work and conclusions of PRAC [Pharmacovigilance Risk Assessment Committee] in the referral procedure. The examination of the scientific evidence was complete and it was independent.

[…]

Finally, the Ombudsman considers that EMA’s conflict of interest policy was fully complied with during the referral procedure on HPV vaccines. There were no identified conflicts of interest. The procedure in question was therefore deemed to have been conducted in full independence by the relevant scientific experts.

The Ombudsman concludes that there was no maladministration by EMA in the handling of the referral procedure on HPV vaccines.

Som følge af sagen kommer ombudsmanden med en række forslag til EMA, der kan hælpe til at sikre, at befolkningerne har tillid til EMAs ageren: At EMA offentliggør så meget som muligt af deres videnskabelige arbejde, og at EMA offenliggør flere detaljer om deres dokumenter, så borgere nemmere kan søge aktindsigt i dem.  EMA er nu gået i gang med at se på deres fortrolighedserklæringer, så medlemmer kan diskutere deres arbejde mere frit, når det er afsluttet.

Det er jo alt sammen positivt. Man kan håbe, at det sætter en stopper for den diskussion – men jeg er endnu ikke stødt på Gøtzsches reaktion, så vi må vente og se.

Et studie i interessekonflikter

Så til noget interessant!

Vaccinemodstandere er generelt meget hurtige til at affeje al forskning, der påviser sikkerhed og effekt af vacciner, ved at råbe “interessekonflikt”, hvis studiet er finansieret af medicinalindustrien. Eller blot delvist finansieret. Eller hvis en af forskerne på et tidspunkt har modtaget penge fra industrien.

Det kræver lige en kommentar.

Man skal være meget opmærksom på interessekonflikter. Det er jo derfor, man kræver, at de bliver oplyst. Det er også et vigtigt princip at holde afstand imellem dem, der betaler, og dem, der udfører analyserne. Alt det er man naturligvis opmærksom på. Det er fornuftigt at være vågen overfor mulige interessekonflikter, men det kan aldrig være nok i sig selv til at afskrive et studie. Man må se på data, på metoderne, på analyserne og på resultaterne, uanset hvem der har betalt forskernes løn. Det er jo heldigvis også det, forskerne gør, når de kigger på den samlede evidens i for eksempel metaanalyser.

Men at affeje al kritik ved at henvise til penge er naivt (man fristes næsten til at spørge, om ikke det siger mere om deres egen moral, hvis de virkelig tror, at alle andre er til fals for ussel mammon?). Jeg oplevede det selv i en bizar tråd på Twitter i september, hvor jeg dels blev anklaget for at være betalt af myndighederne, dels for at have en økonomisk interesse i vacciner:

Det er naturligvis noget vås, og de kunne da heller ikke underbygge deres påstande med reel dokumentation, men det illustrerer meget godt den strategi, de ofte benytter: Gå efter manden, da man ikke har nogle reelle argumenter.

Så derfor: Man skal være opmærksom på mulige interessekonflikter – især i forhold til, om det kan påvirke dataindsamling og analyser – men i sidste ende må man se på det endelige resultat. Netop fordi vaccinemodstandere er så hurtige til at affeje forskning med henvisning til interessekonflikter, er denne historie tankevækkende:

De er nu selv gået ind i et forskningsprojekt, som de søger finansiering til, der skal “genstarte en saglig debat”, komme med “uvildig hjælp” og sørge for, at debatten bliver “evidensbaseret”. Alt det kan jeg jo kun bakke op om. Det er jo netop det, den videnskabelige metode går ud på, og som fik mig til at engagere mig i debatten.

Men, hov, der er nogle potentielle problemer med interessekonflikter! For det første er langt de fleste (eller er det alle?) af initiativtagerne meget udtalte modstandere af vacciner – specielt HPV-vaccinen. Det gør jvf. ovenfor ikke, at de nødvendigvis tager fejl (blind høne finder også korn), men det gør, at man bør være uhyre opmærksom på, om deres metode, dataindsamling og analyse er korrekt. For den oplagte interessekonflikt kunne jo påvirke resultatet. De støttes også af den alternative patientforening “Patientforeningen Danmark”, der ikke skal sammenblandes med “Patientforeningen” eller “Danske Patienter”. “Patientforeningen Danmark” har tidligere luftet deres syn på bl.a. HPV-vaccinen.

Ikke bare det – en af initiativtagerne er meget aktiv modstander af vaccinen og har tidligere vist sin lemfældige omgang med netop fakta og evidens. På trods af sin ikke-eksisterende videnskabelige baggrund er hun med i selve styregruppen, der har designet protokollen. Der kan være fornuft i at involvere “almindelige mennesker” i studier for at få en anden vinkel, og man bør da også lytte til de ideer, der bliver fremsat – der kan jo være guldkorn imellem. Men jeg har endog meget svært ved at se, hvilket videnskabeligt og teknisk bidrag, hun på nogen måde kan komme med. Tværtimod.

Hvor er armslængdeprincippet henne her? Jeg venter bare på, at de også inviterer Milena Penkowa med om bord.

Jeg forstår ikke, at man hos Cochrane har fundet det relevant endsige forsvarligt at involvere en person, der helt oplagt ikke har de nødvendig forudsætninger, og som tværtimod har en meget udtalt og markant interessekonflikt. Det går i mine øjne imod hele ideen hos Cochrane, der netop er at være uvildig og uafhængig. Det bliver ikke bedre af, at hele konceptet hviler på et fundament bygget af videnskabsbenægtende vaccinemodstandere, der har en tydelig forudindtaget holdning til aluminiumadjuvans. Man frygter, at de har skrevet deres konklusion på forhånd, og nu går på jagt for at plukke de studier ud, der bekræfter dem. Forhåbentlig er Cochrane og Copenhagen Trial Unit knivskarpe i deres håndtering af dette studie. Der vil med rette blive stillet kritisk lys på deres endelige arbejde, hvis de får samlet penge nok ind.

Jeg har selvfølgelig intet imod, at der laves en metaanalyse af aluminiumadjuvans. Nej, forskning er godt, og det er da fint at gøre. Javist, der foreligger talrige andre undersøgelser og analyser, der påviser sikkerheden (fra 1969, fra 1993, fra 1993, fra 1995, fra 2002, fra 2004, fra 2012), men vi kan jo altid blive klogere. Problemet ligger i den protokol, der er offentliggjort. Der er et afsnit, der skal give baggrunden for studiet, og det viser netop klart den bias, jeg var bekymret for…

Der refereres flittigt til studier, der er stærkt kritiseret, men som passer ind i gruppens dagsorden, mens man udelader studier, der siger noget andet. Det er kendte navne som vaccinemodstanderne Shaw og Tomljenovic, der for nylig fik endnu en artikel trukket tilbage efter videnskabelige problemer. Samme forfatterpar er med på en anden artikel, der blev trukket tilbage efter videnskabelig kritik, men som bagefter blev udgivet i et lille betalingstidsskrift. Det burde tænde nogle advarselslamper, men det forhindrer ikke protokollens forfattere i at referere flittigt til dette meget tvivlsomme studie af Inbar et al. fra 2016. Man ser også referencer til Exley (en af initiativtagerne), der har viet sit liv til at påvise, at aluminium er farligt – indtil nu uden det store held. Og så selvfølgelig til Gøtzsches klage til EMA, der jo netop nu er blevet tilbagevist (endnu engang) jvf. ovenfor.

Så alt i alt er hele processen og protokollen et studie i de potentielle problemer, der kan være med interessekonflikter: Forudindtagede forskere, farvet valg af kilder, en skæv beskrivelse af status på området. Man savner også en beskrivelse af økonomien og budgettet. Hvem er det, man betaler til, hvis man støtter projektet? Det bliver interessant at følge…

5 tanker om “HPV-update nr. 7”

 1. Kære Stinus

  Der står ikke noget om, hvem der skulle have betalt dig i den kommentar, du har kopieret ind. Det er dig selv, der siger, det er myndighederne. Interessant.

  Måske det ville afhjælpe yderligere misforståelser, hvis du selv redegjorde for dit forhold til stophpv-kampagnen, hvor du på et tidspunkt var shortlistet som talsmand.
  Da kampagnen er godt betalt, bl. a. med millioner af særligt bevilgede skatteyderkroner, er det vel ikke så langt ude at forestille sig, at nogle af talsmændene blev honoreret for deres anstrengelser, eller hvad?

  Kunne du ikke fortælle lidt om, hvad det blev til? Tog du imod tilbuddet om at blive talsmand? På hvilket grundlag blev du udvalgt? Hvad gik en eventuel aftale mellem kampagnen og dig ud på? hvilken rolle fik du tildelt?

  1. Claus Werner Jensen? Eller en anden Claus Jensen?

   Jeg synes det er flot at du så hurtigt får demonstreret “gå efter manden” taktikken. Det er så mistænkeligt lavt at man får fornemmelsen af at det er en helt anden person der udgiver sig for at være dig.

  2. Claus, nu må du stoppe dit usmagelige angreb. Stinus Lindgren er ikke, og har aldrig været tilknyttet stophpv. Hverken Stinus Lindgren eller andre debattører, bloggere har modtaget penge eller andre ydelser fra SST, KB, Lægeforeningen eller bureauet, som står for informationsindsatsen. Der har aldrig været tale om at gøre Stinus til “talsmand” for indsatsen, han har aldrig modtaget “tilbud” om at blive talsmand, der foreligger ingen aftale mellem Stinus Lindgren og nogen af de parter, som står bag informationsindsatsen. Dette har du fået oplyst flere gange ad flere kanaler, blandt andet i svaret på den aktindsigt, som du har læst, og gerne citerer – misvisende – fra. Den liste med navne, med overskriften “talspersoner”, som du ynder at dele på sociale medier, og som du refererer til her, er et stykke papir, som blev udformet i forbindelse med en større interessentanalyse i forbindelse med arbejdet forud for indsatsen. Jeg ved ikke, hvor megen indsigt du har i professionelt kommunikationsarbejde. Men en interessentanalyse er et helt almindeligt stykke værktøj for kommunikatører, og vil altid blive udarbejdet før man sætter en kampagne, eller en informationsindsats i gang. Det gør man blandt andet for at få et overblik over, hvilke aktører, der spiller en rolle i debatten om det aktuelle emne eller område.
   Tina Gustavsen, presserådgiver, Sundhedsstyrelsen

   1. Kære Tina

    Jeg kunne godt bruge lidt af din retfærdige harme, når Stinus Lindgreen spørger til, hvad FactCares midler skal bruges til, og hvorfor de skal bruge så mange penge. Eller når han beklikker deres integritet og perfidt spørger, om det næste bliver, at de inviterer Milena Pekowa med. Hvorfor er det ok, mens det ikke er ok, når vi andre spørger til jeres integritet?

    Jeg kunne også godt tænke mig, du var lidt mere præcis i din kommunikation. jeg har ikke delt nogen liste på sociale medier, ej heller har jeg citeret misvisende.

    Som man tydeligt kan læse ovenfor, spørger jeg Stinus, om det blev til noget med at blive talsmand (eller andet samarbejde). Jeg påstår ikke, at han er eller har været det. Ej heller har jeg påstået, at nogen bloggere er blevet betalt for at reklamere for jeres budskab.

    Ifølge den mail-sammenhæng, hvori “listen” fandtes havde I tydeligvis til hensigt at invitere bl. a. Stinus Lindgreen til samtale. Det fremgår ydermere af sammenhængen, at de folk, I var interesserede i til jeres “nuancerede” kampagne var personer, der havde udmærket sig ved 100 pct. loyalitet over for industrien og i særdeleshed overfor HPV-vaccinen, og som angriber skeptikere og de (muligvis) vaccineskadede pigers foreninger og initiativer, præcis som Stinus gør det igen her. Det er tydeligvis meget vigtigere for jer end faglig baggrund.

    Dermed viser listen og akterne i det hele taget med al ønskelig tydelighed, hvilken ensidig og hadsk kampagne, det er, I kører for skatteydernes penge.

Der er lukket for kommentarer.