Billedet er falsk – det er bombe sikkert!

Hvordan slår man med 100% sikkerhed fast, at et billede fra en berømt russisk maler fra 1930’erne er falsk?

I følge denne artikel fra Physcis World, er det ganske simpelt. Man tager en ganske lille prøve af billedet og putter i et massespektrometer. Hvis prøven indeholder Cæsium-137 og Strontium-90 er det 100% sikkert, at billedet er falsk. Og hvorfor så det? Jo, disse to isotoper eksisterer ikke i naturen, men produceres derimod i rigelige mængder i en atombombeeksplosion, og en sådan har jo som bekendt ikke fundet sted før 1945 — ret snedigt, hvis man spørger mig!

Men selvom metoden med garanti kan slå fast, at et billede er falsk, gælder forholdet desværre ikke den anden vej – det er ikke muligt at fastslå, at billedet er ægte. Meget grundige kunstsvindlere har genbrugt maling fra gamle malerier for på den måde at komme så tæt på den originale malingstype som muligt, og i så fald vil der ikke være spor af isotoperne, selvom billedet er falsk.