PFAS, perfluorerede stoffer, pesticider, og politik – en oprydning i debatten.

Der er plads til lidt oprydning i PFAS debatten. Efter mit indlæg om emnet her på scienceblog, håber jeg ikke der er nogen tvivl om hvor jeg står, og jeg vil vove at påstå at der ikke er nogen der forsvarer de særligt problematiske stoffer.

For der er en vigtig pointe som ikke er belyst i den offentlige debat

Det er nødvendigt at differentiere mellem problematiske, og ikke problematiske PFAS, for der et problem med PFAS definitionen. Den rammer for bredt, og inkluderer ikke-problematiske stoffer, ihvertfald ikke-problematiske i forhold til bioakkumulering, og vedrørende miljøforurening, som er det store problem fluorforbindelser kan have.

Hvad er PFAS?

PFAS er definerede ved kemikalier der har mindst en trifluoromethyl gruppe. Det er en ren kemisk definition, og afspejler kun meget begrænset hvad stof det er, eller hvilke egenskaber det har. PFAS har været en praktisk definition, da den fanger en række af stoffer hvis formål er at snige sig uden om restriktioner på perfluorerede stoffer. Med den brede PFAS definition, stopper man dansen mellem regulative myndigheder og kreative producenter, da den favner så bredt at alle tænkelige kemikalier med mange carbon-flour bindinger er inkluderet.

Problemet er at den favner for bredt, og ind i stoffer der godt kan nedbrydes, og ikke bioakkumulerer… og er vigtige. Det bliver problematisk når den rammer medicin, pesticider og biocider. Sådanne stoffer kan vel være en diskussion værd, det er bare ikke den samme diskussion som for perfluorerede fedtsyrer.

Der er nogen der ved hvad de laver

PFAS definitionen er et tveægget sværd, men heldigvis ved myndighederne godt hvad der er skidt og kanel, og deres tiltag reflekterer dette. Og godt det samme, for ellers ville man med et pennestrøg ulovliggøre en del malariamedicin, HIV medicin, antidepressive lægemidler, og kemoterapi.

Dertil er der pesticiderne. Jeg har ikke forholdt mig til om de er problematiske i andre sammenhænge, men kritikken omkring perfluorerede stoffer er ved siden af. Så når politikere siger de vil have alt der indeholder PFAS ulovligt, handler de ud fra en mangelfuld viden (eller bare et ønske om en stærk retorik).

I den offentlige debat er PFAS bare blevet lig med problematikken omkring perfluorerede stoffer, og den generalisering er ikke gyldig.


Disclaimer: Som altid er jeg så vidt jeg ved uden interessekonflikter, og min primære motivation for denne tekst er at der ikke er andre der har skrevet den, og jeg kan ikke bære hvor misinformeret den offentlige debat er på det her emne. Jeg orker ikke debatten, og jeg håber på et PFAS frit twitter feed.