HPV-vaccinen og alternativ brug af kilder

Lige en kort intro til et lidt langt indlæg

HPV-vaccinen fylder fortsat meget i medierne – både med indlæg, der kritiserer TV2 for deres dokumentar “De vaccinerede piger” (der nu kan ses på YouTube med engelske undertekster), indlæg fra forældre til børn med påståede bivirkninger fra vaccinen, forsvar fra en af TV2s redaktionschefer, og kommentarer fra Lægemiddelstyrelsen. Tilslutningen til HPV-vaccinen er stadig sørgeligt lav, og usikkerheden er fortsat udbredt i befolkningen. Ydermere har TV2 bebudet, at de arbejder på en ny dokumentar om emnet.

Så, ja, det er fortsat relevant at beskæftige sig med, og der er stadig rigtig meget misinformation – ikke mindst på de sociale medier. Derfor bliver jeg også ved med mine beskedne forsøg på oplysning, for det er jo ikke første gangJeg interesserer mig ikke så meget for de enkelte personer eller grupperinger – jeg er her ligesom i andre sammenhænge interesseret i argumenterne: Hvad siger data? Hvad viser den nyeste forskning? Jeg har ingen særlig interesse i at gå ind og debattere imod en eller anden tilfældig person på Facebook (Penkowa var interessant, fordi hun nåede meget langt ud på grund af sit navn – derfor fandt jeg det relevant at gennemgå hendes argumenter i detaljer).

Og nu den nye del!

Der er efterhånden flere, der har skrevet til mig om den samme person på Facebook, der åbenbart også skriver rigtig meget om HPV-vaccinen, om end med en noget anden vinkel end jeg. Nu fik jeg så kigget lidt mere på det, og det viser sig, at hun er medstifter af gruppen “HPV Update”, der er imod vaccinen og bl.a. udgiver “HPV-magasinet”, som jeg kritiserede i et tidligere indlæg for deres noget lemfældige omgang med kilder. Det gør det jo lidt mere relevant, og jeg har derfor kigget på nogle af hendes mange opdateringer. Jeg har fokuseret på dem, der fremsætter reelle argumenter og gerne med kilder, og primært dem der lader til at være ret udbredte antagelser.

Hun omtaler konsekvent pigerne som værende bivirkningsramte, uagtet at der jo netop ikke foreligger evidens for en kausal sammenhæng med HPV-vaccinen. Jeg vil gerne igen understrege to ting: For det første at vaccinen naturligvis har risiko for bivirkninger ligesom al anden virksom medicin. Det afgørende er hvilke bivirkninger, hvor alvorlige, og hvor hyppige. Her adskiller HPV-vaccinen sig ikke fra andre vacciner generelt, og den er både sikker og effektiv. For det andet at jeg ikke betvivler pigernes lidelser – det er årsagen, der diskuteres. Jeg er sikker på, at de har det rigtig skidt, og de fortjener at få hjælp. Jeg er kun interesseret i at finde frem til såvel årsag som behandling, hvis det er muligt, men det hjælper ingen at holde fast i en forkert konklusion. Tværtimod skaber det risiko for unødvendig død og lidelse for de mennesker, der ikke bliver vaccineret af frygt for ikke-eksisterende bivirkninger.

Det er helt umuligt for mig at gå i dybden med alle de mange ting, hun skriver, så jeg har valgt lidt ud. Måske vender jeg tilbage senere, men for nu giver det i hvert fald mig et indtryk af, hvor valide argumenterne er. Jeg har valgt ud på baggrund af, hvor specifikke hendes påstande er, om der er kildehenvisninger, jeg kan tjekke, og om det er argumenter, der bruges ofte af andre.

For fuldstændighedens skyld er her links til de fulde indlæg på Facebook med min korte beskrivelse af hendes hovedargumenter, som jeg fokuserer på i det følgende. Det er ikke en opfordring til at gå ind og kommentere men husk at opføre jer pænt, hvis I alligevel skriver.

Indlæg fra 29. januar: Ekstremt misvisende brug af data

Denne opdatering handler primært om, at der ifølge skribenten er rigtig mange alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen, men at myndigheder og læger dækker over det og endda arbejder for at vaccinere endnu flere trods den overhængende fare ved vaccinen.

Jeg må erkende, at jeg slet ikke forstår det menneskesyn, hun lægger for dagen. Mener hun oprigtigt, at alle disse mennesker – læger, forskere, embedsmænd osv. – bevidst vælger at promovere en farlig vaccine? Hvorfor dog? Det er jo mennesker som du og jeg med søstre, døtre og koner. Skulle de bevidst vælge at skade unge mennesker, mens de er på arbejde, for så at tage hjem til familien? Det er en absurd tanke, og den er jo heldigvis ikke korrekt.

Som argument for de mange alvorlige bivirkninger henviser hun til Mercks dokumentation for Gardasil (selv om vi bruger Cervarix for tiden i Danmark) med sidetal og det hele, og så viser hun følgende billede:

Sådan som det præsenteres, kunne man jo få den tanke, at tabellen er taget fra Mercks materiale (bortset fra den medfølgende tekst), og det ser jo skræmmende ud! Er der virkelig 2.3% alvorlige bivirkninger? Bemærk sproget, der indikerer, at Merck har forsøgt at dække over tallet, men nu har de endelig afsløret det … ved at læse i det offentligt tilgængelige produktresumé.

Men kan det virkelig passe? Lad os fluks kigge på side 8 i dokumentet, som hun henviser til, så vi kan finde ud af, hvor dette tal stammer fra. Her er den rigtige tabel med medfølgende tekst, så man rent faktisk kan forstå, hvad den viser:

Hov, det er jo slet ikke det, hun påstår! Det er IKKE frekvensen af alvorlige bivirkninger men noget helt, helt andet: Forskerne har kigget på den samlede kohorte – både dem der fik Gardasil, og dem der fik placebo (enten saltvandsplacebo eller adjuvanskontrol – mere om det nedenfor). De har opgjort antallet af indrapporterede symptomer, der kan indikere en autoimmun lidelse uafhængigt af årsagen, og tabellen viser antallet af de forskellige lidelser i de to grupper. Der er ganske rigtigt 2.3% af pigerne, der fik Gardasil, som viser symptomer på mulige autoimmune lidelser – men der er også 2.3% af pigerne i kontrolgruppen, der viser disse symptomer.

Når frekvensen er den samme i interventions- og kontrolgruppen, er den videnskabelige konklusion, at vaccinen er sikker og ikke ser ud til at forårsage autoimmune lidelser. Det er jo derfor, man har en kontrolgruppe. Der er ikke evidens for, at de vaccinerede personer fik disse symptomer hyppigere end de ikke-vaccinerede.

Om det er bevidst eller ej, så er det en grov fordrejning af data, der slet ikke viser det, hun påstår. Desværre er dette et tal, der dukker op igen og igen i debatterne, så det er jo rart at vide, hvor det kommer fra, og hvad det rent faktisk dækker over: De 2.3% lader til at være baggrundsfrekvensen af mulige autoimmune lidelser, og den påvirkes ikke af vaccinen.

Hvor den tabel, hun deler, stammer fra, ved jeg ikke, men det er ikke korrekte oplysninger. Men, spørger du sikkert, når nu hun oplyser et forkert tal, hvad er den korrekte hyppighed af alvorlige bivirkninger ved vaccinen så? Det står faktisk i selvsamme dokument på siden lige før den tabel, hun så groft misrepræsenterer:

“Of the entire study population (29,323 individuals), 0.04% of the reported serious systemic adverse reactions were judged to be vaccine related by the study investigator.”

Så svaret er 0.04% … det er jo lidt noget andet.

Indlæg fra 31. januar: Aluminium er farligt! Og noget med nano…

I dette indlæg flyttes fokus over på, at bivirkningerne skyldes brugen af aluminiumadjuvans i vaccinen. Ifølge skribenten kan man ikke sige noget om sikkerheden af vaccinen, da placebogrupperne har fået aluminiumadjuvans i deres injektioner. Derudover har producenterne – igen ifølge skribenten – aldrig undersøgt, om det er sikkert at anvende aluminiumadjuvans, ligesom det er på nanoform og derfor, må man forstå, helt vildt farligt. Fordi nano.

Der er flere store problemer ved denne (meget udbredte) argumentation, der heldigvis betyder, at hun tager fejl. Hendes frygt er ubegrundet.

Det er korrekt, at de fleste (men ikke alle) studier har anvendt en placebogruppe, der fik aluminiumadjuvans i deres injektioner, eller som fik en anden vaccine i stedet, men der findes også andre, mindre studier, der anvendte saltvandsplacebo – her fra 2007 med et follow up fra 2014. Når man har valgt denne fremgangsmåde, er det for at kunne se, om de specifikke ingredienser i HPV-vaccinen forårsager negative reaktioner. Det giver jo mening, da aluminiumadjuvans har været anvendt i andre vacciner længe og har en veldokumenteret sikkerhedsprofil med lokalirritation ved injektionsstedet som den mest udbredte bivirkning:

“The aluminium adjuvants are considered relatively safe and billions of doses of vaccines, particularly DTP vaccine with aluminium phosphate or hydroxide, have been inoculated into children and infants. Cases of local reactions following administration of aluminium adjuvants in vaccines or allergen extracts, however, were reported.”

Med andre ord har det ikke været nødvendigt for producenterne at lave selvstændige studier af sikkerheden ved at anvende aluminiumadjuvans, da det allerede eksisterer i den videnskabelige litteratur. Det er ikke kun her, hun er misrepræsenterer feltet. Hendes citater fra bl.a. den medicinske teknologivurdering er ekstremt selektive. Ja, der står ganske rigtigt:

“I de publicerede studier, hvor HPV-vacciner har været undersøgt har placebovacciner indeholdt adjuvans, hvilket kan forklare, at der har været stort set den samme forekomst af bivirkninger i vaccine og kontrolgrupperne”

Hun nævner bare ikke, at de igennem hele rapporten beskriver hvilke bivirkninger – bl.a. på selvsamme side lige oven over citatet:

“Lokale reaktioner som ømhed, rødme og hævelse kan ofte delvis tilskrives effekt af adjuvans. Adjuvans kan også medvirke til reaktioner som knudedannelse (granulom) eller sterile bylder (abscesser) ved injektionsstedet. Endelig kan kombinationen mellem et effektivt adjuvans og vaccineantigen betyde, at flere vaccinerede får generelle (systemiske) reaktioner, som feber og generel sygdomsfornemmelse efter vaccination.”

Så, ja, der er velkendte bivirkninger, men de er meget milde. Det er også vigtigt at huske på, at som med alt andet er det mængden, der er afgørende. Aluminium er et af de mest udbredte grundstoffer i naturen, hvor det udgør 8% af Jordens overflade, og det findes overalt – i mad, vand og vores krop. I store mængder er det toksisk, som mange andre metaller, men aluminium er ikke et af de farligste metaller. Der er evidens for mulige skadelige effekter ved et dagligt indtag på omkring 40 mg/kg kropsvægt.

Her er det interessant at kigge på et andet metal, som mange glædeligt spiser i kosttilskud: Jern er giftigt allerede ved et indtag på 20 mg/kg kropsvægt – og dødeligt ved 60 mg/kg kropsvægt. Blot for lige at sætte tingene i perspektiv (og, nej, jeg anbefaler ikke at droppe jerntabletterne, hvis du har fået dem ordineret).

Men hvad med vaccinerne? Cervarix indeholder 0.5 mg aluminium per dosis, Gardasil indeholder 0.225 mg aluminium, og Gardasil-9 indeholder 0.5 mg aluminium. Det er meget langt fra en eventuel grænse for toksicitet. Det er også interessant, at modstanderne af HPV-vaccinerne peger på, hvor farlig vaccinen er på grund af adjuvansen. De er muligvis ikke klar over, at en anden vaccine, der gives til stort set alle børn, indeholder dobbelt så meget aluminium som Cervarix og Gardasil-9: DiTeKiPol-vaccinen indeholder 1 mg aluminium per dosis, men vi ser interessant nok ikke en masse børn med de samme påståede bivirkninger.

Hvorfor det skulle blive mere farligt af at blive kaldt nano, ved jeg ikke, men der er vel også grænser for, hvor store aluminiumspartikler hun vil have os til at injicere. Enkeltmolekyler er helt naturligt ret små…

Hun refererer også til en artikel, der ifølge hende beskriver:

“specifikke undersøgelser af aluminium adjuvansen i vacciner, der dokumenterer toksitet og kronisk tilstande, som desværre ikke nedbrydes naturligt, men som resulterer i autoimmune reaktioner og skader på celleplan og DNA. Dokumentationen viser tydeligt at flere personer bliver invaliderede og meget alvorligt syge af HPV vaccinen.”

Der er en række problemer med dette ret ringe studie. Først og fremmest viser artiklen slet ikke det, hun påstår. Det er ikke en specifik analyse af aluminiumadjuvans, der er ingen dokumentation af toksicitet, og der er ingen bevis for invaliderede personer. I stedet har de taget godt 40 vacciner og analyseret ca. 20 μl fra hver med et elektronmikroskop. Der er overhovedet ingen forsøg med toksicitet, og det er en generel analyse af indholdsstofferne.

Prøverne udtørres under vakuum, hvilket selvsagt betyder, at bl.a. salte fælder ud. Det giver nogle fine billeder, som man åbenbart også kan skræmme folk med. For der er PARTIKLER i vaccinen!

Interessant nok giver de ingen koncentrationer, hvilket ellers er temmelig relevant viden, fordi det er koncentrationen, der afgør eventuel toksicitet. I stedet opgiver de “antal partikler”, som de har talt manuelt, hvilket ikke er den mest troværdige metode. I Cervarix finder de eksempelvis 1569 partikler!!! Det er jo skræmmende mange, ikke? Især når de også skriver nogle uhyggeligt udseende kemiske formler som CaSiAl (hvilket i sig selv er misvisende, da de ikke har fundet dette stof men hvert element for sig – altså Ca, Si og Al).

Man kunne selvfølgelig prøve at regne fra antal partikler til molær koncentration, hvilket jeg ikke har gjort, men min hovedregning siger mig, at vi taler om forsvindende små mængder (det viser sig, at andre har lavet dette regnestykke for mig – deres analyser viser faktisk det modsatte af det, der påstås fra vaccinemodstanderne: De testede vacciner er ekstremt rene).

Endnu værre: Der er ingen kontroller! Hvor meget ville de finde i rent vand? Det ved vi ikke. Ergo er det ubrugelig information, da det ikke sammenholdes med en blank prøve. Det er en helt elementær videnskabelig fejl, de begår.

Og fik jeg nævnt, at artiklen er publiceret i et tidsskrift fra MedCrave, der ikke ligefrem udstråler “høj videnskabelig standard”?

Indlæg fra 19. februar: Anmeldte bivirkninger og erstatninger

I den sidste opdatering, jeg har valgt, kigger hun på anmeldelser til og erstatninger fra Patienterstatningen. Budskabet er, at indtil 2013 fik en stor andel tilkendt erstatning for skader efter HPV-vaccinen, men efter 2013 er det gået i stå, og ingen har fået erstatning. Der er et eller andet fordækt på  spil, fornemmer man, hvor systemet ignorerer de syge piger.

Men er det nu også rigtigt? Hendes argument er, at indtil 2013 var der 10 anmeldte HPV-vaccineskader, hvoraf 2 fik tilkendt erstatning. Det er jo en meget høj rate på 20%. Herefter er antallet af anmeldelser eksploderet, men ingen får tilkendt erstatning.

Hvad siger tallene så? HPV-vaccinen blev indført 1. januar 2009, og indtil september 2013 (dvs. på knapt 5 år) blev der ganske rigtigt tilkendt erstatning i 2 sager – hvad hun glemmer at nævne er, at der er tale om alvorlige men heldigvis meget sjældne bivirkninger, der kendes fra vaccinationer generelt. Der er altså ikke tale om noget, der har specifik med HPV-vaccinen at gøre. Det er ret væsentligt.

Derudover misrepræsenterer hun tallene ved at sige, at 2 ud af 10 anmeldelser gav erstatning uden at gå mere i detaljer. Der var i perioden 28 anmeldelser, hvoraf de 10 var afgjort, og 2 gav erstatning.

Men hvad er der så sket siden? Det er jo faktisk så heldigt, at vi i Danmark har adgang til rigtig meget information om disse ting – bl.a. tal for anmeldelser, kategorisering som alvorlig eller ej, og de trufne beslutninger med argumenterne opsummeret. Hvorfor hun har valgt tallene op til 2013, ved jeg ikke, men jeg fandt nogle nyere tal fra slutningen af 2015 (tallene til og med 2016 kommer nok snart). De inkluderer tallene efter TV2s dokumentar og alle de mange artikler i tabloidpressen.

Ud af 257 anmeldelser er de 205 blevet afvist, de 3 har givet erstatning, og de resterende 49 må man formode endnu ikke var afgjort. Altså blev der, som hun skriver, tilkendt erstatning i 2 tilfælde fra 2009 til 2013, og efterfølgende endnu et tilfælde frem til 2015. Det virker jo ret konsekvent, vil jeg mene. I en tidligere beskrivelse med lidt flere detaljer kan man se, at de 3 tilkendte erstatninger ikke drejer sig om bivirkninger, der er specifikke for HPV-vaccinen, men om allerede kendte men meget sjældne bivirkninger ved vaccinationer generelt. Derudover kan man læse, at de anmeldte bivirkninger i mange af de afviste sager var til stede før vaccinationen, og at der på det tidspunkt kørte 11 ankesager.

Hendes forsøg på at få det til at se ud som om, at myndighederne behandler sagerne på en mistænkelig måde, falder lidt til jorden, når man finder ud af, hvor meget information, der ligger frit tilgængeligt. Du kan læse kvartalsoversigten over indrapporterede bivirkninger, ligesom Lægemidddelstyrelsen har en hyppigt opdateret side dedikeret til rapporter om bivirkninger ved HPV-vaccinen. Informationerne er der. Det er blot et spørgsmål om at læse dem.

Tilføjelse efter udgivelse: Jeg har ændret teksten lidt omkring de to tabeller i første del for at gøre det helt klart, hvor tabellerne stammer fra.

28 tanker om “HPV-vaccinen og alternativ brug af kilder”

  1. Kære Ole.

   Pigerne og deres forældre burde ellers om nogen sætte pris på evidens. Det er jo i sidste ende det, der forhåbentlig kan afklare, hvad de hver især fejler, og hvordan vi eventuelt kan hjælpe dem. At lukke øjnene for fakta hjælper ingen – tværtimod.

   Derudover er jeg nødt til at spørge dig: Hvorfra har du dine informationer om, at der er tale om “mange 1000 syge piger”?

   Med venlig hilsen,
   Stinus

   1. Nå stinus så er du på den igen. Du må være på lønningslisten.
    Der er jo ingen evidens kun det som medicinindustrien selv har manipuleret.
    Se Theruth about Vaccines det er forskere der ikke finder sig i manipulation tvang og istedet bliver miskrediteret, ødelagt og endda fængslet for ikke at ville dække over de skandaler medicinindustrien laver.
    Og Stinus, lad nu vlre med at komme med akt dit ævl om Antivax fet har ikke noget på sig.

    1. The truth about vaccines… som er en internetfilm. Tror du ikke den film kan være ligeså fabrikeret som de blog-indlæg Stinus så grundigt har eftervist var løgnagtige?

   2. Det er en flot uddannelse du har.
    Engang brugte man i Danmark det hvide snit og der skulle rigtigt vaskes hænder den dag man blev “klogere”
    Gad vide om vaskebaljen er stor nok til dig Stinus?

    1. Steen, jeg går ud fra, du her siger, at Stinus enten er købt eller er en del af et komplot, der vil forsøge at pumpe gift i unge mennesker.
     Udover din argumentation virker som ‘mudderkastning’ og selv i den forstand ikke er særlig velargumenteret eller virker på nogen som helst måde fornuftigt, vil jeg også gerne påpege at din grammatik er elendig. Nu, hvor vi alligevel er væk fra det, der *burde* diskuteres her, nemlig artiklen. Hvad synes du om den?
     Personligt kunne jeg godt lide afsnittet med aluminium. Jeg har nemlig selv haft en lille byld efter det, og det var sjovt at læse, hvorfor den kom 🙂 (Det skal så siges, at den forsvandt igen af sig selv efter meget kort tid (en lille uge))

     God dag!

  2. Kære Ole,
   At pigerne er syge berettiger ikke nogen i at finde på hjemmelavede historier om hvorfor de er syge og præsentere historierne som fakta.
   Pigerne ER helt sikkert syge, men en ringe konstrueret løgnehistorie hjælper dem næppe.

 1. Hej Stinus, kan du eventuelt komme med dokumentation for, at antal af indberettede bivirkninger for HPV vaccinen ikke er højere end for andre vacciner? I Sundhedsstyrelsens Årsrapport for 2015 er tallet 822 (heraf 424 alvorlige) sammenlignet med 266 for en anden vaccine, der har det andet højeste antal. Og de fleste andre vacciner ligger langt lavere. Iøvrigt interessant, at HPV vaccinen omtaltes seperat. Sundhedsstyrelsen skriver selv, at der er brug for mere forskning. https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/~/media/07DE5C2DB5744699BB0BBD79DAA35368.ashx

  Måske vil du sige, at det skyldes hysteri i medier og hos familier. Men tror du virkelig, at forældre og piger vil vælge at tage sig (besværlig) tid til at indberette bivirkninger, hvis de ikke havde en klar mistanke? Og kunne det tænkes, at selv same medieomtalte netop – i modsætning til før – gør borgerne bevidste om, at bivirkninger kan være andet end kløen på indstikstedet? Noget, som de ellers ikke ved så meget om?

  Husk også, at den omtalte TV dokumentar kom fordi at Sundhedsstyrelsen ikke reagerede på opråb fra egne læger og forskere på Synkopecenteret om et markant højere antal af syge patienter og at der dagen efter var pressemeddelelser om, at en række HPV centre ville blive oprettet. For mig peger dette på, at der er en særskilt udfordring med HPV vaccinen.

  1. Kære Lone

   Det er ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen ikke reagerede på opråb fra forskere fra Synkopecentret.

   Den del af Sundhedsstyrelsen, der hed Enhed for Lægemiddelovervågning, som er med i TV2-dokumentaren, og som i dag ligger i Lægemiddelstyrelsen, har haft en langt samarbejde med Synkopecentret. Det startede i 2013 to år før TV2-dokumentaren blev sendt.

   Enhed for Lægemiddelovervågning har taget bekymringerne fra Synkopecentret meget alvorligt og af flere omgange bedt dem beskrive deres observationer og deres bragt deres bekymringer videre i EMA.

   Både Lægemiddelstyrelsen og Det Europæiske Lægemiddelagentur har ad flere omgange set grundigt på Synkopecenterets forskning, men begge myndigheder har vurderet, at der ikke er data, der understøtter Synkopecentrets hypoteser om en sammenhæng mellem f.eks. POTS og Gardasil.

   At vi ikke kan bekræfte deres hypoteser betyder ikke, at de ikke er blevet taget alvorligt.

   Op til dokumentarens udsendelse lagde vi følgende tekst på vores hjemmeside ang. samarbejdet med både Synkopecenteret og EMA.

   https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-ema-vurdering-af-hpv-vaccinen-fordelene-er-stoerre-end-ulemperne/2-sundhedsstyrelsens-samarbejde-med-ema-og-synkopecenteret-paa-frederiksberg-hospital/

   Venlig hilsen

   Solveig Røigaard-Petersen
   Presserådgiver i Lægemiddelstyrelsen

   1. Kære Lone

    Hvorfor skal jeg dokumentere noget, jeg aldrig har påstået? Antallet af indberetninger er offentligt tilgængelig – men en indberetning er ikke det samme som en reel bivirkning.

    Derudover svarer Solveig glimrende.

    Mvh Stinus

 2. Hvorfor overhovedet vaccinere.
  Sygdomme er naturlige, bakterier er naturlige, vacciner er kunstige og unaturlige.
  Sygdomme medfører nogle gange dødsfald og det er helt naturligt.
  Det er naturens måde at regulere på og sådan har det været i al tid.

  Men jeg er klar over at set med videnskabsmandens øjne og medicinalindustriens øjne så er døden og sygdomme noget der skal bekæmpes (for profittens skyld)

  Tak for din tid 😉

  1. Sygdomme er naturlige dødsårsager. Børn bliver efterladt uden mødre pga livmoderhalskræft.
   Hvorfor skal vi ikke forebygge de ulykker.
   Med dit argument burde vi genindføre polio og se hvem der klarede den…

  2. Michael, hospitaler, tandlæger, lav spædbørnsdødelighed og ikke at sulte og fryse hele vinteren er også unaturligt. Du sidder i et af de mest priviligerede samfund i en af de mest sikre tidsperioder indtil videre og ærgrer dig over at der ikke er flere børn som dør af sygdomme. Så kan man vidst ikke være meget mere afkoblet fra hvor godt man har det selv har det og hvor naiv man er til virkeligheden og videnskaben selv hvis man aktivt prøvede.

  3. “Noget der skal bekæmpes for profittens skyld”….????????
   Hvad med, at sygdomme bekæmpes så vi får et bedre liv? Ellers må vi da straks have fx Polio på banen igen……jøsses!

  4. Kære Michael

   Behøver jeg virkelig at poste følgende link: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/graviditet/sygdomme/infektioner-i-graviditeten/roede-hunde-i-graviditeten/

   Vi (civilisationen/menneskeheden) bruger vaccination fordi nogle sygdomme har meget alvorlige følger. Ved ikke at vaccinere, pådytter du andre mennesker din mening om at “sygdom og død er naturligt”.

   Spædbørn har ikke udviklet immumforsvaret og kan ikke vaccineres. Smitter du dem med f.eks. mæslinger, kan det have alvorlige konsekvenser for dem. Vaccination handler ikke kun om hvilke sygdomme, du kan acceptere, men også om hvilke sygdomme og deres følgevirkninger som du ønsker at give andre.

 3. Hvor er det godt at se der er nogle der kæmper mod antivac. TAK

  Mvh
  Janni Bülow
  Hpv-halskræftpatient

  Ønsker du min historie frem er du mere end velkomnen til at kontakte mig.

 4. Nævnte person er vist ikke vaccinemodstander, da hun i lighed med andre medlemmer af HPV Update har en datter, der fik formodede bivirkninger af netop den vaccine. Er man interesseret i, hvad de står for, kan dette jo læses på deres side. Det er et kæmpe arbejde de har gang i!
  Hun skal vel ikke klandres for at henvise til Gardasil, da det var denne vaccine, der indtil for nylig blev brugt i DK og den de formodede bivirkninger er indberettet på. Det ville da være ret latterligt og direkte misvisende hvis hun begyndte at tale om og henvise til Cervarix, når vaccinen er brugt så kort i dette land. Godt hun kan holde fokus her.
  Mht opfattelsen af, at medicinalindustrien styrer vores vacciner og behandlinger alt for meget står hun heller ikke alene. Tilbage i 2010 el. 2011 råbte flere af vores egne læger og forskere også vagt i gevær, og var bekymrede for netop bivirkninger, manglende robust viden bag stofferne, at det er et kommercielt skilt der viser vejen frem for et fagligt og videnskabligt osv osv. (Dette kan sikkert findes ved at google)
  Jeg er meget glad for, at der er lavet henvisninger til hendes opdateringer, så man ved selvsyn kan konstatere, at kvindens referencer er langt mere vidtrækkende og dækkende end de få der er udvalgt her. Her på bloggen kan udvælgelsen godt virke en anelse fordrejet – bevidst eller ej!
  Nærlæser man opdateringerne kan man bl.a se ”litteratur”, som stammer fra Sundhedsstyrelsen, hvori de er ret enige med den her omtalte kvinde eller måske det er hende der er enige med dem: ” I de publicerede studier, hvor HPV-vacciner har været undersøgt har placebovacciner indeholdt adjuvans, hvilket kan forklare, at der har været stort set den samme forekomst af bivirkninger i vaccine og kontrolgrupperne” – altså er det ikke kun en dårlig eller direkte forkert antagelse fra hendes side, Sundhedsstyrelsen må jo også være helt galt på den – eller er de???
  Aluminium i mad, drikkevand mv kan vel heller ikke sammenlignes med aluminium sprøjtet direkte ind i kroppen – der findes op til flere studier, der beskriver hvad der kan ske ved at bruge nanopartikelformen, man skal bare gide være lidt nysgerrig!

  1. Kære Marianne.

   Jeg benægter ikke, at der lægges mange kræfter i HPV Update – det betyder dog ikke, at jeg behøver respektere eller sympatisere med deres arbejde. Det kan jo sagtens være forkert, uanset hvor lang tid der er brugt på det.

   Jeg kender ikke til hendes holdning til vacciner generelt, og det er også irrelevant, men det er korrekt at sige, at gruppen er imod HPV-vaccinen, hvilket er det, jeg gør.

   Din Gardasil/Cervarix-kommentar er ligeledes irrelevant. Jeg oplyser, at vi for tiden bruger Cervarix (men forhåbentlig snart Gardasil-9) for at undgå eventuelle misforståelser, når folk læser indlægget. Ikke alle kan finde rundt i de forskellige vacciner.

   Din kommmentar om medicinalindustrien må du gøre mere konkret, før jeg kan forholde mig til den.

   Selvfølgelig henviser jeg til de opdateringer, det drejer sig om – ellers kan læserne jo ikke selv tjekke op på det og danne deres eget indtryk. Jeg lægger ud med åbent at skrive, at jeg selvfølgelig ikke kan forholde mig til alle hendes opdateringer og alle hendes referencer, og at jeg derfor nødvendigvis har valgt ud. Jeg forklarer endda også på hvilket grundlag: Konkrete påstande, kildehenvisninger (og her mener jeg ikke YouTube), og udbredte argumenter. Du kan være uenig i prioriteringen, men det må du så underbygge.

   Jeg undrer mig lidt over din kommentar om Sundhedsstyrelsen, der i din optik er enig med skribenten. Min undren skyldes, at jeg jo netop skriver om dette citat i mit blogindlæg og sætter det ind i den kontekst, der udelades i hendes Facebook-opdatering: Nemlig hvilke bivirkninger der er tale om.

   Som nævnt har aluminiumadjuvans været anvendt og studeret i årtier, hvorfor frygten er stærkt overvurderet. Der er velkendte bivirkninger, som jeg skriver, men de er langt overvejende milde og forbigående. Hvis du har relevante referencer om emnet, så kom endelig med dem.

   Mvh Stinus

 5. Et aspekt af ‘aluminium’ i vacciner, som dit indlæg desværre ikke svarer på Stinus er, som jeg læser det (og er det forkert vil jeg gerne modtage korrekt information), at medicinalindustrien kan slippe afsted med at teste op mod et placebo, der stadig indeholder det samme aluminiums baserede ‘ledestof’ som vaccinen, fordi aluminiums bivirkninger er bevist andetsteds, og derfor kan udelukkes. Men er det den aluminiumsadjuvans der bruges i vaccinen der er undersøgt, eller er det aluminium generelt? Og hvis ikke det er den samme, kan man så overhovedet sammenligne? Og bruger man ikke netop en ‘giftig’ aluminiumsadjuvans i vacciner, for at ‘tvinge’ kroppens immunsystemer i gang? …, fordi det er billigere end at bruge en større mængde serum? (der er dyrere at fremstille)

  Dernæst er brugen af beskrivelsen ‘sikre og effektive’ om vacciner interessant, for hvis det var tilfældet, hvorfor er der så overhovedet brug for at være bange for, at nogen ikke lader sig vaccinere? Så er det vel bare deres eget problem? At ‘flokimmunitet’ overhovedet skal inddrages er vel netop fordi vacciner ikke er effektive (nok)?

  1. Kære Carsten

   Der findes data på aluminium i forskellige former, og du har da ret i, at man ikke bare kan slutte fra én form til en anden. Det studie, jeg henviser til i teksten (samme link er også nedenfor), handler selvfølgelig om alumiumadjuvans, der har en lang historie og en ret velkendt sikkerhedsprofil.

   Du har ret i, at man anvender aluminiumadjuvans i nogle vacciner for at fremprovokere et stærkere immunrespons og derved en større effekt og bedre beskyttelse.

   Din sidste kommentar har jeg et par svar til: For det første kan vacciner sagtens være effektive uden at være 100% effektive – sådan er virkeligheden. For det andet beskytter man jo også dem, der f.eks. er for små til at være fuldt vaccinerede, eller som er immunudsatte pga. sygdom. For det tredje er det et frit valg, men det bør ske på et oplyst grundlag og ikke på en baggrund af misinformation. Endelig går jeg faktisk op i andres liv og helbred, og derfor finder jeg det bekymrende, når man undlader at vaccinere – også selv om det sker i bedste mening.

   Mvh Stinus

 6. Jeg føler afmagt når jeg læser kommentarer hvor afsenderne ikke har den mindske forståelse for videnskabsteori. Det virker håbløst at fremvise fakta.
  Forhåbentlig kan din velskrevne blog tale til det mere moderate segment som er tvivl.

  1. Morgan Pryds, jeg er enig med dig…desværre er der et segment der ganske enkelt VIL have det modsat, nemlig at forskere er en samling svindlere der tjenermillarder på det. øv

 7. Forventer man en dag at kunne udrydde alle sygdomsgivende vira ved hjælp af vacciner? Det virker som om, man tror, at man ved disse quick fixes kan ende med, at vi bliver sygdomsfri. Men vira, ligesom bakterier, udvikler sig jo hurtigt, og nye kommer til, så snart andre forsvinder. Jeg gad godt se undersøgelser for hvorvidt nye viras fremgang kan have noget at gøre med vaccineprogrammer. Det har de måske ikke, men er der nogen der undersøger evt. sammenhænge? det bekymrer mig, at man ikke tager dette større perspektiv med i overvejelserne omkring vaccineprogrammer. Desuden bør man også overveje, om det er realistisk at få opbakning til disse programmer, for det er jo kun på den måde, de virker efter hensigten. Hvis det er så nødvendigt, hvorfor så ikke gøre det lovpligtigt? Fordi folk trods alt stadig skal have lov at vælge selv? I så fald bør de vel heller ikke mobbes for deres valg?
  Mine børn er vaccineret for børnesygdommene, jeg går dog stadig og tvivler omkring hpv, og ville som sagt ønske denne debat blev langt mere nuanceret og mindre skinger. Jeg synes du, Stinus, gør et godt forsøg, men jeg kunne godt tænke mig, at du også ville forholde dig til vacciner i det større perspektiv.

  1. Kære Esther

   Tak for din kommentar. Jeg kan sagtens følge dine overvejelser, og jeg skal forsøge at svare efter bedste evne.

   Der er nok ingen, der tror, at vi kan komme alle sygdomme til livs på denne måde. At udvikle vacciner er kompliceret, og ikke alle virker lige effektivt (f.eks. er meningitis-vaccinen ikke så effektiv, mens MFR er virkelig god). Det er jo også tydeligt, at det er et ret begrænset antal sygdomme, vi kan beskytte os imod – i dette konkrete tilfælde findes der jo omkrinng 40 HPV-varianter, og den nyeste beskytter imod 9.

   Man er meget opmærksom på evolution i forbindelse med vacciner. Man ser det jo f.eks. hvert år i forbindelse med influenzavaccinen. Der forskes også i netop den frygt, du rejser, om såkaldt “strain replacement”: Altså at en ny smitsom virus eller bakterie overtager pladsen, når vaccinen virker. Det er kompliceret, men man er opmærksom på mekanismerne bag.

   Jeg mener, det bør være et frit valg, men det bør ske på et oplyst grundlag og ikke på en baggrund af myter og misinformation. Det er derfor, jeg prøver at oplyse efter bedste evne.

   Jeg er helt enig med dig i, at debatten desværre ofte bliver meget skinger. Jeg prøver, så godt jeg kan, at holde fokus på argumenterne og ikke gøre det til personfnidder. Det kan være, jeg fejler ind imellem, og det beklager jeg. Det er i den forbindelse vigtigt for mig at understrege, at det ikke handler om at mobbe og håne. Slet ikke. Jeg ønsker pigerne den bedst mulige hjælp, men det nytter ikke noget at lukke øjnene for fakta, bare fordi man har besluttet sig for et svar uden evidens.

   Mvh Stinus

 8. Nu har jeg siddet og luret lidt på de meningsudvekslinger, som har kørt frem og tilbage. Det minder sådan lidt om en fodboldkamp “De Blegrøde mod de Lysegrønne”. Og ingen kan få ret. Jeg forstår til fulde de piger, der rådført med deres forældre ikke ønsker at lade sig vaccinere. Og hvorfor så ikke det? Jo 4-5 af 10.000 piger vil løbe ind i bivirkninger, lette til alvorlige. Det vil sige, at de står lidt ved indgangen til en slags russisk roulette. Og hvem ønsker pt. at udsætte sig for den risiko. Det betyder jo i yderste konsekvens et farvel til senbarndommen, teenageårene med det oprør, der hører med. Men også at blive formet til den person, man skal blive fremadrettet. Man består måske lige med nød og næppe 9. klasses Statskontrollerede prøve trods et stort sygefravær. 10. klasse skal måske gennemleves 2 gange. Ingen ungdomsfester, problemer på HF kurset eller i gymnasiet. Og dem, som har nået de videregående uddannelser kører meget på stand by.

  Det var sådan lidt fra det virkelige liv, som man kan risikere at måtte slås med. Hertil kommer så det “Det medicinske Danmark kalder De Påståede Bivirkninger”. Det må vi leve med – folk som i den medicinske tjeneste, er totalt ude af stand til at se ud over deres egen næsetip, hvorunder der er mange jeg fuldstændig har mistet respekten for. Den medicinske ekspertise væltede nemlig ud af Folketinget ved HPV høringen i december 2015. Det gjorde de netop som man skulle i gang med spørgsmålene. En handling, som for mig er fuldstændig uforståelig. Men vi skal nok vænne os til, at Det professionelle Sundhedssystem ikke er der for vores piger. Vi venter så på, at forskerne finder ind til kernen i HPV bivirkningerne og får knækket koden. Men bivirkningerne er jo verificeret én gang af professor Henrik G. Jensen fra Sundhedsstyrelsen. En udmelding, som kostede ham en meget fremrykket pension, et indgreb fra en myndighed, som jeg så heller ikke kan have respekt for. En mand jeg har respekt for er Jehoed Schoenfeld fra Tel Aviv University. Han sagde, at man med held kunne udskyde HPV vaccinationerne i 3 år, for så ville der formentlig ligge en giftfri vaccine. Så med EMA´s fantastiske test af Gardasil i tankerne, var det måske et råd at følge.

 9. Jeg vil bare gerne sige tak for at få noget evidens på bordet omkring det her, for grundet alt den misinformation der spredes af folk der ikke ved bedre, er det faktisk sværere at finde egentligt relevant information, og man løber ofte ind i nogen som har “læst noget på internettet”, og det kan være frustrerende at skulle finde alt den information de halvt kan huske, for at forsøge at modbevise dem ved brug af primære kilder for det de har fejl-konkluderet.

  Som personlig anekdote kan jeg fortælle at jeg blev diagnosticeret med HPV-relateret penis cancer i stadie 3, efter at have gået rundt med en knup forhuden så lille at jeg troede det var ingenting alt for længe – en sjælden type kræft der rammer omkring 1 ud af 100000 mænd om året, og som – når den er HPV-relateret – 100% kan forhindres hvis drenge og piger bliver givet vaccinen. I stedet kan jeg se frem til en usikker fremtid hvor jeg ærligt taget ikke ved om jeg overlever.

  En lille detalje jeg kan tilføje er at samtlige læger, onkologer og sygeplejesker jeg har spurgt, har anbefalet at jeg får HPV vaccinen (og jeg har tænkt mig at få den, skal bare have sparet sammen da det for mænd ikke er gratis), og de har alle forklaret at de sikrer at både deres drenge- og pige-børn får vaccinationen.

 10. trist at høre din historie. alt det bedste til dig og din fremtid. vi andre kan lære at komme til lægen…

 11. Set fra udlandet er dette en underlig diskussion i Danmark – er ser nogen der har spekuleret iver hvorfor kun danske piger bliver så syge!!!! I Skotland har vi høj procentdel der bliver vaccineret men ikke denne hysteri om at der medføre sygdom. Mon ikke disse piger lider af noget helt andet, måske noget miljøbestemt fra Danmark?

Der er lukket for kommentarer.