Alle indlæg af Jytte Bak Jeppesen

Videnskaben udfordrer etikken

Sådan lyder en overskrift i Berlingske Tidende, og med den sætter de gang i en temaserie om videnskab og etik. Berlingske Tidende vil sætte fokus på fem etiske-videnskabelige dilemmaer, der gerne skulle indvolvere læserne. De fem dilemmaer er:

1. Skal vi tillade alle former for fertilitetsbehandling? Er det op til folk selv at afgøre, hvornår og hvordan, de vil have børn?

2. Skal vi acceptere genetisk test og kontrol. Skal vi, når det bliver muligt at forstå den menneskelige arvemasse i detaljer, tillade, at der bliver lagt såkaldte genoskoper. Altså at alle danskere bliver udstyret med genetiske profiler, der siger alt om deres potentialer og muligheder?

3. Hvad gør vi, hvis teknologien engang i fremtiden udvikler sig så eksplosivt, at den ændrer verden i en altomfattende grad: At mennesket bliver i stand til at rejse til andre verdener eller at det får noget nær evigt liv?

4. Er der former for teknologisk udvikling, vi aldrig må acceptere?

5. Skal forskere tænke på de etiske og moralske konsekvenser af deres arbejde?

Personligt synes jeg, at det lyder interessant, så jeg vil se frem til, hvad der dukker op.

Hvad er dit forskningsønske?

Videnskabsministeriet har lagt et spørgsmål ud til alle danskere: Hvad skal vi forske i?

I perioden fra den 24. august til den 7. oktober 2007 kan alle komme med ideer på FORSK2015, og disse vil så indgå i en politisk prioritering af forskningsområder. På siden er det desuden meningen, at man skal kunne følge med i projektets tre faser: Kortlægning af samfundsudfordringer, Identificering af forskningstemaer og Vurdering af forudsætninger og potentialer.

Not just a good idea, it’s the law!

Hvornår kalder vi resultatet af vores forskning for en teori – og hvornår omtaler vi det som en lov? Man kunne fristes til at tro, at en teori er noget endnu ikke bevist, noget vi stadig er lidt i tvivl om. Men sådan er det faktisk ikke – en teori kan være lige så sikker som en lov.

Richard W. Kadel fra Lawrence Berkeley National Laboratory har i et brev til Physics Today foreslået at Einsteins Relativitetsteori omdøbes til Einsteins Relativitets lov. Relativitesteorien er i dag lige så vel underbygget som f.eks. Newtons lov, Coulombs lov eller Faradays lov, så hvorfor ikke give den et navn, der signalerer dette?

Forslaget blev trykt i januarudgaven af Physics Today – i juliudgaven finder man en række interessante reaktioner på forslaget. Reaktionerne er både positive og negative og et af de nye spørgsmål forslaget rejser er, hvem skal afgøre dette?

Vågn op!

Lone Frank kommer med et opråb til de danske naturvidenskabsfolk: Bland jer. Vær med til at skabe debat om fremtiden – på et naturvidenskabeligt grundlag. Hele artiklen kunne læses i weekendavisen.

… “De intellektuelle. De udgøres af en hærskare af humanister og samfundsforskere. For slet ikke at tale om falanksen af folkekirkepræster. Men hvornår i alverden får vi holdninger og samfundstanker fra matematikprofessorer, genetikere og nanoteknologer?”

Læs videre Vågn op!

Forskningsforsinkelse er nu en realitet

Nu er LHC projektet officielt forsinket. I foråret blev nogle magneter ødelagt under en test, og dette har ført til, at man nu har valgt at opgive de planlagte test-kørsler sidst på året.

Det har hele tiden været planen, at LHC først for alvor skulle op at køre til næste forår (2008), og da dette stadig forventes at kunne gøres, kan man selvfølgelig diskutere, om der er tale om en egentlig forsinkelse. Der er to ting at sige til det:

Læs videre Forskningsforsinkelse er nu en realitet

En usynlighedsfrakke, tak!

Forskningsrådet har netop givet 14 mio. kroner til ‘forskning i strukturerede materialer’ – dvs. forskning i at designe materialer, så de får andre egenskaber end dem, de havde fra naturens hånd – og håber på vigtige gennembrud inden for trådløs kommunikation, optik og bioteknologi.

Et eksempel på et designet materiale er Gore-Tex®, der holder vanddråber ude, men lader din ‘damp’ passere, således at du kan ånde i en Gore-Tex jakke. Dette er vi efterhånden bekendt med, men fremtiden har mange nye spændende produkter til os, som f.eks. ‘Usynlighedsfrakken’.

Teoretisk er det muligt at fremstille et cylinder, der får lyset sendt videre som om, cylinderen slet ikke var der – og dermed fremstår som usynlig. Sæt et par ærmer på, og du har en usynlighedsfrakke. Med forskningsrådets penge skal denne teori nu omsættes til virkelighed, så der er noget at glæde sig til. Læs mere.

Hvad mon modtrækket fra lufthavnenes sikkerhedskontrol bliver?

Big Questions Wiki

Skulle man gå og tumle med spørgsmål som: Hvorfor flipper jordens magnetfelt?, Hvad er universet lavet af? og Hvorfor har vi stadig store spørgsmål? så er der nu hjælp at hente – eller rettere hjælpen er på vej. På Big Questions Wiki arbejdes der på spørgsmålene. Siden er lavet som en wiki, så alle kan være med til at forklare og stille spørgsmål.

Wikien har en række personer tilknyttet, så der står faktisk noget fornuftigt på siden, og det giver jo også håb om udvikling på siden.