Minus 268 grader i Frankrig

Konstruktionen af verdens største superledende installation er i gang. Installationen – en 27 km lang ringformet accelerator – kaldes LHC (Large Hadron Collider) og bliver bygget på CERN. Eller under CERN, da ringen bliver bygget i en tunnel under jorden, og faktisk ligger tunnellen både i Frankrig og Schweiz.

Tunnellen er nu ikke ny, den har i mange år huset LEP (Large Electron Positron collider) – CERNs tidligere 27 km lange ringformet accelerator! Den nye accelerator, LHC, adskiller sig fra den gamle, LEP, ved blandt andet at være superledende, og den forventes at kunne bibringe nyt om endnu uudforskede områder af partikelfysikken.

De superledende magneter, der skal bruges, skal køles ned – meget langt ned – de skal ned på 1.9 K, dvs. ca. minus 271 grader Celcius, hvilket bestemt ikke er nogen simpel opgave. Arbejdet skrider dog frem, og i denne uge er det lykkedes at nedkøle en 3 km lang sektion til de i overskriften omtalte minus 268 grader, nærmere bestemt 4.5 K. Næste skridt er så det sidste nyk på de resterende ca. 3 grader.

LHC’en forventes at være færdig konstrueret sidst på året.