Når man løber tør for argumenter

Ved du, hvad det gode ved aktindsigter er? At alle kan søge om det.

Det er ingen hemmelighed, at jeg længe har været ret engageret i debatten om HPV-vaccinen. Det er snart 2 år siden, at jeg skrev mit første indlæg om den misinformation, der blev spredt imod vaccinen. Det er blevet til en del indlæg efterhånden – mest her på bloggen men også i avisernes debatspalter. Når det nu er et par måneder siden, jeg skrev mit sidste indlæg om HPV-vaccinen skyldes det dels, at jeg har haft temmelig travlt med andre ting, dels at der ikke har været de helt store nye videnskabelige studier at skrive om.

Jeg har gjort mit bedste for at holde fokus på emnet: Hvad siger forskningen? Er der hold i de påstande, der bliver fremsat? Bliver de videnskabelige artikler udlagt korrekt? Det har været baggrunden for alle mine indlæg – også dem der omhandlede f.eks. Penkowa og Kenfelt: Ikke personerne men påstandene.

Jeg forsøger også at skrive på en forhåbentlig interessant og måske endda underholdende måde uden at det skal blive personligt. Hvis jeg er gået over stregen, så sig til (det har jeg opfordret til før). Jeg ved f.eks., at nogle tog anstød af, at jeg kaldte Penkowa en pseudokendis, og åbenbart også over, at jeg brugte talemåden “blind høne kan også finde korn” i forbindelse med at have folk uden videnskabelig baggrund med i styregruppen for et forskningsprojekt. Jeg håber ikke, det tager fokus fra det væsentlige: Hvad siger fakta?

Jeg har aldrig nogensinde hånet, nedgjort eller på anden vis latterliggjort de mennesker, der lider af det, de mistænker for at være bivirkninger. Tværtimod har jeg talrige gange skrevet, at jeg ikke betvivler, at de er syge – nogle af dem endda alvorligt syge – og at de fortjener hjælp. Jeg har heller aldrig sagt, at HPV-vaccinen ikke har bivirkninger. Det har den naturligvis ligesom al anden virksom medicin. Der er dog ingen solid evidens for, at den er værre end andre vacciner, eller at de meget omtalte lidelser skyldes vaccinen.

Jeg har i tidens løb debatteret rigtig mange emner – fra evolution, kreationisme og “intelligent design” over klima og GMO til vacciner og alternativ behandling. Jeg har derfor brugt en del tid med folk, jeg er fundamentalt uenig med og ofte på et helt grundlæggende plan såsom hvad videnskab er, hvad evidens er, og hvordan man argumenterer logisk. Det har jeg det sådan set fint med.

Der er dog en gruppe, der generelt opfører sig anderledes – nemlig vaccinationsmodstandere. Her er min erfaring, at de er langt mere konspiratoriske (lægerne er købt af industrien, fagfolk og myndigheder lyver bevidst, og forskere undertrykker viden), langt mere antividenskabelige (der er forbløffende mange, der mere eller mindre benægter, at mange sygdomme skyldes infektioner) og langt mere aggressive (personangreb og hadefulde kommentarer kommer hyppigt og hurtigt).

Til sammenligning var det værste, der skete for mig, da jeg i 2009 deltog i en kreationistisk konference i København, at jeg fik et eksemplar af Det Nye Testamente (og her var altså deltagere, der troede, at Jorden kun er ca. 6000 år gammel).

På det seneste er anklagerne og ad hominem-angrebene blevet hyppigere og mere konkrete, og det er den samme ekstremt misvisende historie, der dukker op igen og igen – og det på trods af, at jeg og andre har  forklaret misforståelsen flere gange. Det er derfor nærliggende at antage, at vaccinemodstanderne fortsætter deres misinformation i ond tro, hvilket desværre passer godt med deres generelle opførsel.

Det hele bygger på, at “Landsforeningen for HPV-bivirkningsramte” har søgt om aktindsigt i baggrunden for Sundhedsstyrelsens informationskampagne om HPV-vaccinen, der blev lanceret sidste år. Her har de så fundet nogle enkelte sider, som de mener beviser, at Sundhedsstyrelsen har brugt ufine metoder: De har ifølge Landsforeningen bestilt og i nogle tilfælde betalt navngivne bloggere og debattører for at skrive positivt om HPV-vaccinen og for endda at “jagte, udstille og latterliggøre” syge og pårørende.

Det ville være en skandale, hvis det passede. Det gør det bare ikke. Overhovedet ikke.

Jeg er en af dem, der flere steder bliver nævnt ved navn og anklaget, men jeg har aldrig i mit liv modtaget nogen form for betaling for mine skriverier, og jeg har aldrig nogensinde skrevet et indlæg på bestilling fra nogen som helst. Som jeg har nævnt tidligere, dukkede anklagen første gang op på Twitter for nogle måneder siden:

Det kommer muligvis som en overraskelse for nogen, men man kan faktisk engagere sig i debatten uden at have profit for øje. Det kan jo være, man bare går op i fakta, en saglig debat og generel folkesundhed.

Jeg finder reaktionsmønsteret interessant, hvilket er den primære grund til overhovedet at skrive om en ellers ret irrelevant historie. Når jeg f.eks. går i rette med en påstand, hvad enten den er fremsat af Penkowa eller en anden, så er det jo ikke personen, der er interessant – det er argumentet: Viser forskningen virkelig det, de skriver? Hvis jeg påviser, at en påstand er faktuelt forkert, bliver det blot ignoreret, måske endda gentaget, eller det bliver kaldt en hetz, som om det er et personligt angreb at få påpeget sine fejlagtige argumenter. Endelig kan man jo så vælge helt at ignorere fakta og blot påstå, at budbringeren – jeg eller andre – er købt og betalt. Denne anklage er blevet delt mange gange.

Som sagt bygger deres kreative fortælling på en aktindsigt, så jeg bad for nylig om samme aktindsigt og har nu fået alle de dokumenter, som Landsforeningen også har. Man skal godt nok have de stærkeste konspirationsbriller på, før man finder noget, der bare kan udlægges mistænkeligt…

Der er tusinder af sider, som jeg har siddet og bladret igennem. Nu skal I høre, hvad der fylder: Diskussioner af selve udbuddet fylder utallige sider, da det jo skal leve op til en masse regler. E-mails omkring forundersøgelser fylder også rigtig meget: Spørgeskemaer, medieanalyser, interviews osv. Igen ikke den store overraskelse. Der er også en masse mails omkring teksten på hjemmesiden, folderen, faktaarket og alle de andre dele af kampagnen. Også temmelig forventeligt. Der diskuteres også helt åbent, hvem der skal være med i samarbejdet, og hvem der skal udtale sig på vegne af kampagnen. Intet mystisk her: Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse og en masse andre faglige organisationer. Der er videnskabelige artikler og data indhentet fra myndighederne i Sverige.

Med andre ord alt det man ville forvente at se, når der planlægges en stor informationsindsats, hvor der skal være styr på fakta.

Der er også emails om møder, der er afholdt i forbindelse med planlægningen og hold nu fast: De har holdt møder med forskellige patientgrupper og andre interesseorganisationer! “Landsforeningen for HPV-bivirkningsramte” har endda været inviteret til møde – og de takkede ja! Og ikke nok med det: De blev inviteret til et opfølgende møde i efteråret 2017, men det fremgår ikke, om det blev afholdt. Der er faktisk en del e-mails imellem Sundhedsstyrelsen og både Landsforeningen og HPV-Update, der begge er imod vaccinen. Man kan for eksempel læse, hvordan Landsforeningen forsøgte at få en ansat fyret, fordi hun havde ‘liket’ en video af komikeren Michael Schøt.

Men hvad med den konspiratoriske fortælling fra vaccinemodstanderne om, at jeg og andre er officielle talspersoner for HPV-vaccinen, at vi har været til et mystisk møde med Sundhedsstyrelsen, og at Sundhedsstyrelsen betaler bloggere og andre? Det er jo voldsomme anklager, så det må da fremgå tydeligt af aktindsigten.

Nej.

Der er blevet delt tre uddrag af aktindsigten, der ifølge konspiratorikerne er “the smoking gun”. De er gengivet nedenfor (og, ja, jeg ved godt, at det er fotografier af en computerskærm …):

Aktstykke 254, bilag 3:

Aktstykke 273:

Aktstykke 280:

De har også delt denne her, men jeg kan ikke helt gennemskue hvorfor:

Så hvad viser disse aktstykker? Jeg indrømmer gerne, at jeg blev overrasket, da jeg så mit navn på en liste, for jeg er ikke talsmand for noget som helst. Jeg er ikke engang blevet spurgt, om jeg vil være det (hvis jeg endelig var, ved jeg heller ikke, hvorfor jeg skulle skjule det – der er da ingen skam i at samarbejde med hverken Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse eller Lægeforeningen).

Lad os se på konteksten: Omkring aktstykke 254 glemmer Landsforeningen at oplyse resten af aktstykket. For eksempel den medfølgende mail nedenfor og det faktum, at det er et udsnit af et meget langt Excel-ark, der indeholder navne og kontaktoplysninger på journalister, medier, bloggere og folk, der af egen drift har udtalt sig positivt om vaccinen – ‘fortalere’ som de mere korrekt skriver i mailen:

Som det fremgår, er det deres kampagnebureau Primetime, der har forsøgt at kortlægge de forskellige interessenter, herunder hvem der har udtalt sig offentligt om vaccinen. På det tidspunkt havde jeg skrevet en del om HPV-vaccinen i over et år, så det er ikke særligt overraskende, at mit navn står der. Ja, man kunne sige, at bureauet ville have lavet et ringe stykke arbejde, hvis ikke jeg havde stået der. Der er ikke tale om særligt udpegede talspersoner men om aktive debattører. Landsforeningen fremstiller bevidst aktstykket forkert, på trods af at de har den samlede information.

Aktstykke 273 er en mail sendt til bl.a. mig (faktisk den eneste mail til mig i hele aktindsigten – der er markant flere mails til bl.a. Landsforeningen) om et åbenbart meget mystisk møde. Det kræver faktisk ikke så meget arbejde at se, hvad mødet drejede sig om, for det står direkte i teksten: Det var et uformelt møde, hvor de ville præsentere den nye kampagne, så vi kunne se, hvad de havde planlagt – faktisk det samme indhold som det møde, Landsforeningen selv deltog i, fremgår det af akterne. Jeg og andre blev inviteret, netop fordi vi havde blandet os i debatten af egen fri vilje i kortere eller længere tid. Ikke fordi vi skulle overtales til at tale for vaccinen.

De har faktisk glemt(?) at dele aktstykke 145, der ellers blev nævnt på Twitter. Heraf fremgår det igen, at de har samlet navne sammen på dem, der af egen drift har kastet sig ind i debatten, og at de ville invitere os til et uformelt møde om kampagnen:

Aktstykke 280 bliver selvfølgelig fremhævet, fordi der står noget om mulig aflønning. Det fremgår dog også af konteksten, at det er et spørgsmål til Primetime for at afklare, om det er almindeligt. Samtidig kan man i den samlede liste fra aktstykke 254 (som de ikke har delt) se, hvilke kendte, bloggere og youtubere, man havde samlet sammen – og det er altså ikke os, der bliver kaldt “fortalere” eller “talspersoner”. Hvad Landsforeningen glemmer at oplyse er, at der slet ikke tales mere om denne strategi, fordi den blev droppet igen. Der er altså intet at komme efter, og det har intet med de tidligere akter at gøre. Det er misvisende, og det burde Landsforeningen vide, når de har de samlede akter.

Så er der hele tidslinjen, der heller ikke understøtter konspirationsteorierne…

Som det fremgår, lå mødet i april 2017 – det vil sige, at jeg på det tidspunkt af egen fri vilje havde deltaget aktivt i HPV-debatten i 1-1½ år. Der er ikke meget bestilt arbejde over det. Derudover lå mødet umiddelbart inden, at den nye kampagne blev skudt i gang i maj 2017, så det var heller ikke for at få os til at bidrage – det hele var lavet på det tidspunkt.

Så det er det hele: Jeg fik lov at se et udkast til hjemmesiden og nogle foldere, og så snakkede vi om den kommende indsats. Der var ingen snak om talspersoner, betaling, bestilling af indlæg eller noget som helst andet. Jeg fik dog en kop kaffe og en chokolademuffin, men mon ikke Landsforeningen fik noget tilsvarende til deres møde?

Men det er jo ikke nok for en ægte konspirationstilhængere. Det kan da ikke passe, at nogle folk frivilligt bruger deres tid på at imødegå uvidenskabelige postulater, der potentielt kan skade folkesundheden…

Det viser sig da også hurtigt, at folk læste bl.a. Mette Kenfelts opdatering netop på den måde: Som bevis for fordækte aftaler, bestilt arbejde og betalte debattører. Det er bare alt sammen løgn, og det er ærgerligt, at den offentlige debat skal forplumres med den slags. Men de falske historier bliver ved med at florere. Her er et hurtigt udpluk af falske anklager – nogle henvendt direkte til mig, andre generelt om alle fortalere for vaccinen, og enkelt rettet mod en anden navngiven debattør:

Den sidste anklage ovenfor fik mig til at reagere på Twitter, fordi den på groveste vis beskylder mig og andre for at være betalt og for at håne syge mennesker:

Det står jeg ved – jeg har vitterligt aldrig oplevet så ubehagelige debattører som dem, man møder, når man diskuterer vacciner. Det er heldigvis ikke alle men at anseeligt antal. Det blev bl.a. illustreret efterfølgende med en slet skjult trussel fra en, der tog anstød af min karakteristik:

Det blev så meget, at Sundhedsstyrelsen til sidst gik offentligt ud med en irettesættelse, da de naturligvis ikke benytter sig af bestilt arbejde eller hemmeligt betalte debattører:Det er nogle gange lidt surrealistisk at deltage i en debat, hvor “modparten” slet ikke lytter til det, man siger, eller accepterer almindelig god debatstil, hvor det er argumenterne, der taler. I stedet bliver det er sammensurium af logiske fejlslutninger: “Gish gallop”, hvor man ikke svarer på et indlæg men bare skifter emne og prøver at forvirre debatten med utallige links, eller “ad hominem” som beskrevet i dette indlæg, hvor man forsøger at sværte modstanderen til i stedet for at svare på kritikken. Det er virkelig en skam, men det viser måske noget om argumentets stilling. Hvis man er løbet tør for argumenter, og ikke kan acceptere, at man tog fejl, må man i stedet skifte strategi.

Man kunne selvfølgelig også vælge at lytte til argumenterne og måske endda blive klogere.

17 tanker om “Når man løber tør for argumenter”

 1. Det her var den værste omgang lort, jeg nogensinde har læst. Regnede med st du, Stinus, var intelligent, men man lær skubnoget hver dag. Jeg er vaccineskadet – MS, jeg har begravet en datter efter en vaccine skade – hun fødes normal og reagerede imens sprøjten var i armen… 14 års immunologidkt helvede senere gav hendes krop op. Du siger at jeg – som vaccine benægtere – er infame, ubehagelig og løgnagtig… hvis jeg møder dig – får du tæsk!

  1. Det er bare Tony. Han er velkendt konspirationsteoretiker i adskillige Facebook grupper omkring vaccinedebat. Han har gentagne gange udvist en manglende evne til at forstå simpel logik, argumentation og basal videnskab. Han er hurtig til at komme med trusler og har svært ved at formulere sig på skrift. Det er bare Tony.

  2. Kære Tony

   Jeg er ked af at høre om både din sygdom og ikke mindst om din datter. Det gør mig frygteligt ondt, uanset hvad årsagerne har været. Den del hverken kan eller vil jeg dog udtale mig om.

   Du er ikke så konkret i forhold til din kritik. Hvad er det, jeg skriver, der er faktuelt forkert? Jeg mener selv, at jeg har dokumenteret mine påstande, ligesom din seneste kommentar vel egentlig meget godt understreger min pointe om, at denne debat meget hurtigt bliver ubehagelig og personlig.

   Jeg finder din grove trussel meget ubehagelig. Jeg ved jo, at du tidligere har deltaget i mindst et af de arrangementer, jeg har stået for i København, så der er jo en reel mulighed for, at vi mødes derude. Det er jo ikke særlig trygt, når du direkte truer mig, og jeg er jo nødt til at tage det alvorligt og kontakte myndighederne.

   Mvh Stinus

   1. ha ha ha… flot forsøg. Du kan ikke lægge denne på mig, da det ubehagelige i denne situation er dig og din attitude – jeg skal være infame, ubehagelig og løgnagtig, fordi jeg er en vaccine modstander. Nå, du er politiker, du har adgang til megen information, og alligevel forsvarer du vacciner med alle tilgængelige midler. På trods af dette har du din holdning når det kommer til vaccinering – DET er ubehageligt. Ja, jeg reagerede på din uforskammenhed, ja, vi har været på de samme arrangemanger, og vi kommer også at mødes på kommende arrangemanger – jeg kommer, som jeg plejer – ikke at befatte mig med dig da det er umuligt at “nå ind til dig”, grundet din holdning. Min “tæsk-trussel” er ikke vært noget – DU er slet ikke vært det besværet, en omgang tæsk indebær. Jeg har bemærket at dine “minions” bakker dig op i denne tråd, jeg er glad på dine vegne. Da jeg har tilbringet +20 år med at researche vacciner, og kan simpelhen ikke finde noget positivt at sige. HPV vaccinet, kommer at blive betragtet som en af de største medicinske skandalerne nogensinde, hvilket alle der har undersøgt vaccinet kan skrive under på, og det er min – og andres overbevisning – at vacciner kommer at give plads til naturlig immunitet grundet naturlig sundhed via rigtig kost, rigtig ernæring, søvn og kemi-frit liv. Så, hvis mit indlæg har gjort dig bange, så kan jeg kun grine af det, da det er så banalt…

    1. Og Tony, det at du har googlet holdninger i 20 år er ikke ensbetydende med at du har ‘researchet’! Dit skriv efterlader en med en tanke om at din IQ er på niveau – eller under – folkeskoleelever på 3. klassetrin.
     På samme måde kan man heller ikke forvente at kunne få dig til at indse eller forstå korrekt videnskabelig analyse eller metode. Det svarer til at bede et barn på 3 år at løse differentialligningen og forvente at vedkommende rent faktisk har evnen til det.
     Igen, skam dig!

    2. Tony, jeg er ret sikker på at dit rygte som infam og ubehagelig i denne kontekst har mindre at gøre med at du er vaccinemodstander og alt at gøre med at du har ytret trusler om vold.

     Og du er godt klar over at en voldstrussel ikke automatisk bliver ophævet fordi man efterfølgende sætter den i gåseøjne og siger at det bare var for sjov ik’?

  3. Tony, spar mig for dit ævl! En vaccine tager 1/2 sekund at give og en reaktion tager minimum et halvt minut om at vise sig, så at din datter døde fordi hun en vaccine er det værste vås!
   Og lyt da for helvede til det Stinus skriver og forhold dig til kritikken i stedet for at blive fornærmet. Kom med saglige og videnskabelige modargumenter instedet for at forpeste debatten med dit latterlige uvidenskabelige vrøvl!!

 2. Tak for et rigtig godt indlæg! Jeg håber meget du ufortrødent fortsætter med en saglig, intelligent og udfordrende debat til trods for hvad du må lægge ryg til.

 3. Kære Stinus
  Din tekst kan desværre misforstås. Du nævner mit navn Mette Kenfelt i sammenhæng med andres udtalelser. Man kan foranlediges til at tro, at det er noget, som jeg har skrevet, men det har jeg ikke, hvilket er svært at se.

  Hvis du skal henvise til mig, bedes du gøre det korrekt og indsætte min korrekte tekst fra min Facebook væg af 10. november 2017, hvor man også vil kunne læse

  1. At jeg ikke udtaler mig om, at navngivne personer bliver betalt af Sundhedsstyrelsen.
  2. At jeg ikke nævner konkrete navne fra “listen med Talspersoner”

  Jeg bemærker desuden brevet fra Sundhedsstyrelsen nederst. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at jeg flere gange har forsøgt, at henvende mig til Sundhedsstyrelsen for at få rettet de fejlagtige påstande.

  Kære Sigrid Paulsen,

  Tak for fremsendte skrivelse “Brev til Mette Kenfelt” af den 14. november 2017, sagsnr. 1-1217-387/1, som desværre ikke har taget udgangspunkt i et skriv, som jeg har skrevet.

  Derfor er det vigtigt for mig, at gøre Jer opmærksom på det korrekte grundlag, som jeg har vedhæftet skærmbilled-kopi fra Facebook
  https://www.facebook.com/mette.kenfelt/posts/1483793081741688?pnref=story

  Her kan man læse:
  1. At jeg ikke udtaler mig om, at navngivne personer bliver betalt af Sundhedsstyrelsen.
  2. At jeg ikke nævner konkrete navne fra “listen med Talspersoner”

  På baggrund af fremsendte brev oplever jeg en fordrejning af mine udtalelser, som jeg ikke vil stå til ansvar for og ikke vil have hængende på mig eller på mit navn, hverken nu eller i fremtiden.
  Det må henføres til de, som laver fordrejningen.

  Jeg vil samtidig gøre opmærksom på, at det er bekymrende, at det fejlagtige “Brev til Mette Kenfelt” er delt på de sociale medier af hhv. Søren Brostrøm og andre i sin fulde ordlyd inkl. kommentar fra Søren Brostrøm. Jf. fil 4346.

  Sundhedsstyrelsens ”brev til Mette Kenfelt” og Søren Brostrøms handling på de sociale medier, understreger anken i mine skriv af den 8. og 10. november, hvori jeg skriver, at vi desværre kan konstatere, at de HPV vaccineskadede og deres pårørende, som gennem årene har gjort sundhedsmyndighederne opmærksomme på en mulig sammenhæng, hverken får hjælp, behandling eller erstatning, men bliver til gengæld udstillet som løgnere, anti-vaxxers og udsættes for en hård personlig hetz.

  Jeg vil gerne afsluttende understrege, at jeg har en ydmyg tilgang til problematikken omkring aluminium og HPV vaccinen.

  Min viden om emnet er med lægefaglig assistance imidlertid blevet indgående. Mit incitament er alene hensynet til patienterne og jeg vil gerne bibringe myndighederne, Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøm denne viden.

  Jeg vil bede Jer se på sagen igen.

  Venlig hilsen
  Mette Kenfelt

  PS. For at holde os til fakta, så er jeg initiativtager til HPV-update og specialkredsen under Dansk Handicap Forbund.

  1. Kære Mette

   Tak for din besked. Du er dog nødt til at være lidt mere konkret i din kritik:

   1) Jeg henviser allerede direkte til din Facebook-opdatering, så alle kan læse din tekst og alle kommentarerne. Jeg henviser dog ikke til din opdatering fra 8. november, hvor du skriver, at syge og pårørende bliver “udstillet som løgnere, anti-vaxxers og udsættes for en hård personlig hetz af de selv samme talspersoner, som nævnes i aktindsigten vedr. Sundhedsstyrelsens kampagne for HPV vaccinen 2017 i akt 259 bilag 3 – Strategi for kendte, youtubere og bloggere.” Det er ellers meget tæt på at være en grov anklage rettet direkte mod navngivne personer, vil jeg mene.

   2) Jeg skriver, at folk læser din opdatering på netop den måde, jeg beskriver, og kommer med en række eksempler. Også det er faktuelt korrekt, vil jeg mene. Jeg skriver ikke noget direkte om dig.

   3) Jeg har ikke skrevet, at du har noget med Landsforeningen at gøre, men det er, så vidt jeg ved, dem, der søgte om aktindsigt. Jeg ved ikke, hvordan du har fået dokumenterne – om du f.eks. har søgt selv, ligesom jeg gjorde – og om du har set alle dokumenterne eller kun dem, du har delt. Det er faktisk interessant, nu jeg tænker over det: Kendte du den samlede kontekst men valgte bevidst at lave et misvisende opslag? Eller kendte du kun en lille del og valgte at tolke på det? Begge dele finder jeg egentlig problematisk.

   Mvh Stinus

  2. Kære Mettemunden lidt for fuld

   Jeg troede at du havde et marketingsbureau ??? Hvis det er korrekt og du ingen lægefaglig uddannelse har, hvordan kan du så kalde dit kendskab til vacciner indgående ??? Det er nok at tage munden lidt for fuld

   Mvh

   Jan

 4. Stinus, hvorfor politianmelder du ikke principielt typer som Tony, der utvetydigt truer med vold?

 5. Jeg har aldrig hørt om Stinus Lindgren før, men har også kun deltaget sporadisk i vaccinedebatten.

  Stinus – jeg er fuld af beundring for din måde at argumentere på, din tilsyneladende uendelige tålmodighed og det kæmpe store stykke arbejde, du har lagt i denne debat.

  Man skal lede længe efter så seriøs tilgang til emnet og til en debat i det hele taget.

  Det var spændende at læse dit indlæg og indimellem hårrejsende at læse det følgende kommentarspor. MANGE TAK for din indsats – jeg ønsker dig fortsat held med den følgende debat inden for dette såvel som andre emner.

  Jeg er spændt på, om du har samme pragmatiske tilgang til vedvarende energi 😉

  Venlig hilsen Thomas Schoubye Poulsen

Der er lukket for kommentarer.