HPV-update nr. 4

Copenhell er overstået, og det er blevet tid til endnu en opdatering om HPV-vaccinen. Denne gang dækker jeg tre historier, der af forskellige grunde fortjener at få et par ord med på vejen:

  • Et nyt stort videnskabeligt studie kigger på Myalgisk Encephalomyelitis (kronisk træthedssyndrom) og HPV-vaccination.
  • En ny dom fra EU bliver fremlagt temmelig misvisende i danske medier.
  • Øger HPV-vaccinen risikoen for livmoderhalskræft? Det påstår vaccinemodstanderne i hvert fald igen og igen.

Giver HPV-vaccinen kronisk træthedssyndrom?

Der har som bekendt været udbredt frygt for, at HPV-vaccinen er skyld i alvorlige bivirkninger – en frygt der langt hen ad vejen er medieskabt. Lad mig starte med den sædvanlige disclaimer for nye læsere: Jeg anerkender, at pigerne har det dårligt. Jeg negligerer heller ikke, hvor alvorlige disse lidelser kan være. Det, der er spørgsmålet, er, om man kan se en sammenhæng med HPV-vaccinen.

To af disse komplekse lidelser, som mange pegede på, var de to syndromer CRPS (complex regional pain syndrome), der giver udefinerede smerter i lemmerne, og POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome), der giver symptomer som hovedpine, svimmelhed og besvimelse. Efter myndighederne i Danmark blev gjort opmærksom på denne frygt fra Synkopecenteret, bad man det Europæiske Medicinalagentur (EMA) om at udarbejde en rapport. Man tog med andre ord frygten alvorligt og handlede, som man skulle. Rapporten fra EMA viste som bekendt, at der ikke var en sammenhæng – der er lige mange tilfælde af CRPS og POTS blandt vaccinerede og uvaccinerede.

Men, hov, de meget omtalte lidelser har et overlap med ME (Myalgisk Encephalomyelitis eller kronisk træthedssyndrom), var der flere, der efterfølgende sagde. Måske er det en bivirkning af vaccinen?

ME er en kompleks lidelse, der medfører udpræget træthed og mangel på energi i en sådan grad, at det hæmmer ens hverdag. Det er en lidelse, der kan have store konsekvenser, og derfor skal man selvfølgelig forsøge at hjælpe de ramte. Man forstår ikke til fulde ætiologien bag ME, ligesom man ikke har en optimal behandling. Som patient vil man derfor ofte føle sig overset af systemet og være frustreret over manglende hjælp – en situation jeg til fulde kan forstå.

Igen tog forskere bekymringen alvorligt og undersøgte sagen, sådan som man bør gøre det: Er der en mulig sammenhæng imellem ME og HPV-vaccinen? Resultatet er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Vaccine, og det fortjener langt mere opmærksomhed, end det har fået. Når man tænker på, hvor meget visse medier har lukreret på at sprede skræmmehistorier om vaccinen, ville det være på sin plads også at referere de videnskabelige resultater på området.

Norge er på mange måder direkte sammenlignelig med Danmark, når det kommer til HPV-vaccinen. Den blev indført i 2009 og tilbydes gratis til 12-årige piger (og snart også drenge), ligesom der i 2016 blev iværksat et catch-up program, der skal beskytte kvinder fra tidligere årgange. Modsat Danmark er der i Norge stor tilslutning til programmet, hvor 88% har fået mindst den første vaccination med den 4-valente vaccine.

Det nye studie kigger på incidensen af ME blandt unge kvinder og mænd og undersøger, om der er en sammenhæng imellem ME og HPV-vaccinen. Forskerne kigger også på forudgående kontakt med sundhedssystemet inden vaccinen, ligesom et dansk studie gjorde tidligere – det har jeg skrevet om tidligere.

Forskerne kiggede på data for over 820,000 nordmænd, hvoraf over 180,000 piger har fået tilbudt HPV-vaccinen (I kan læse detaljer om kohorten, eksklusionskriterier etc. i artiklen). Af dem, der har fået tilbudt alle tre doser, har 95% af dem, der starter vaccinationsprogrammet, taget imod alle doser.

De rapporterer en række interessante ting i artiklen:

Der er flere kvinder end mænd, der får ME – lidt over dobbelt så mange – og denne forskel er konsistent over tid. Der er også en stigning i incidensen af ME år for år, men denne stigning er ens for begge køn. De observerede i alt 407 tilfælde af ME i hele perioden, men helt afgørende er det, at der ikke er en øget risiko for ME som følge af HPV-vaccinen. Det fremgår tydeligt af deres tabel 3, der viser samme risiko for vaccinerede og uvaccinerede:

 Hvad der derimod viser en meget kraftig sammenhæng, er antallet af tidligere kontakter til sundhedsvæsenet og risikoen for at få diagnosen ME: Tabel 4 viser, at over hele perioden er der en 5 gange øget risiko for at få diagnosen ME, hvis du har haft 7 eller flere kontakter med sundhedsvæsenet sammenlignet med ingen kontakter. Denne øgede risiko ses allerede (i langt mindre grad) ved 1 vs 0 besøg og stiger støt for hvert besøg.

Dette studie er vigtigt, fordi det tydeligt viser, at der ikke er evidens for at påstå en sammenhæng mellem ME og HPV-vaccinen. Tværtimod viser det ret tydeligt, at disse unge kvinder og mænd efter alt at dømme var syge, før de blev vaccineret, og at deres diagnose er uafhængig af HPV-vaccinen.

Sætter I lige den på forsiden, Metroxpress og BT?

Har EU sagt, at hepB-vaccinen giver sclerose?

Denne nyhed handler ikke direkte om HPV-vaccinen, men den er relevant alligevel. For ikke så længe siden kunne man læse flere steder (bl.a. på DRs hjemmeside) om en ny EU-dom, der sagde, at man kunne påvise en sammenhæng imellem vaccination og sclerose. Denne nyhed blev hurtigt grebet af vaccinemodstandere – også af dem, der ikke bryder sig om HPV-vaccinen – der her så en oplagt mulighed for at få støtte til deres kamp:

Det lyder jo som om, at en EU-domstol har sagt, at der er en kausal sammenhæng, men hvad handler sagen egentlig om? Normalt er det jo ikke en domstol, der afgør denne slags årsagssammenhænge – det er jo derfor, man laver velkontrollerede medicinske studier. Det er da også en totalt misvisende fremstilling af sagen, der ukritisk blev videregivet af talrige medier, og som nu desværre har efterladt mange med et indtryk af, at der er en sammenhæng imellem hepatitis B-vaccinen og sclerose.

Det er der ingen videnskabelige argumenter for at påstå.

Der er tale om en familie til en nu afdød person, der fik konstateret sclerose et års tid efter, at han blev vaccineret imod hepatitis B. Da der ikke er nogle andre tilfælde i familien, og da det skete efter vaccinationen, mente familien, at der var tale om en bivirkning. De har derfor lagt sag an imod producenten, Sanofi Pasteur. En sag de i første omgang tabte ved en fransk domstol, og som de nu har anket til kassationsdomstolen i Frankrig.

Det er denne domstol, der har bedt EU-domstolen om en vurdering af sagen, og det er denne afgørelse, der nu bliver misrepræsenteret vidt og bredt. Der er ikke blevet påvist en sammenhæng, og EU siger ikke, at der er en sammenhæng. Familien har derimod fået lov til at føre sagen – det er det eneste. De kan præsentere deres indicier (tidsmæssigt sammenfald osv.), men det er op til dem at løfte bevisbyrden. Sanofi Pasteur kan præsentere al den videnskabelige evidens for, at der ingen sammenhæng er, og så bliver sagen vurderet ud fra den samlede bevismængde.

At familien kan føre sagen, betyder ikke, at de har vundet den, eller at de ikke behøver ordentlig evidens. Tidsmæssigt sammenfald er (selvfølgelig) ikke nok, og omkring 85% af sclerosepatienter har ikke andre tilfælde i familien, så det er en tynd sag, der er blevet blæst op.

Heldigvis har nogle medier – herunder TV2 – reageret på kritikken af vinklingen og har derfor opdateret deres nyheder:

Også Scleroseforeningen, der repræsenterer patienter med sclerose, har reageret på historien og udgivet en god artikel, der opsummerer vores viden på området.

Øger HPV-vaccinen risikoen for kræft?

Så er vi nået til en af de myter, der bare ikke vil dø – også selv om dem, der spreder den, får forklaret, hvorfor de tager fejl. Det er virkelig problematisk, når man i ond tro udbreder misinformation, der kan have alvorlige konsekvenser. Man støder ofte på påstande som denne (hvor jeg har fjernet navnet på forfatteren):

Det er en henvisning til en tabel i det offentliggjorte materiale om vaccinen, der ifølge personen viser en kraftigt øget risiko for at udvikle livmoderhalskræft efter vaccinen.

Det er en strategi, man ofte støder på i denne slags debatter (se f.eks. flere eksempler her): Man plukker et delresultat ud af en større undersøgelse uden at forholde sig til det samlede billede eller blot læse teksten, der forklarer resultatet. Endnu værre: Når man får forklaret, hvorfor man tager fejl, ignorerer man det og gentager blot påstanden (nu i ond tro) andre steder. Det er en skam, da det er så dårlig argumentationsteknik, at det afsporer enhver debat.

Først en indledende observation: Modstanderne af HPV-vaccinen insisterer ofte på, at producenter og myndigheder skjuler den sande frekvens og alvorlighed af bivirkninger. Det er alt sammen meget fordækt, må man forstå. Derfor kan det på mig virke en anelse bizart, når de samtidig bruger det offentligt tilgængelige materiale fra producenterne til at “vise”, at vaccinen er farlig. Hvis den onde industri ville skjule sandheden, hvorfor pokker skulle de så lade tallene stå helt frit fremme i deres egne tabeller?

Nå, men lad os se på det. I kan læse hele rapporten her, og nedenfor har jeg gengivet den aktuelle tabel, der henvises til (at være seropositiv betyder, at du har haft HPV-infektion på et tidspunkt, og at være PCR-positiv betyder, at du har en aktiv infektion lige nu):

Lidt forklaring af tabellen: I et større studie (Study 013) var der ca. 2700 kvinder i hver gruppe, der enten modtog vaccinen eller placebo. Ud af denne store gruppe har man her kigget på en lille delmængde på ca. 150 kvinder i hver, der er både seropositive og PCR-positive for en af de HPV-typer, der er i vaccinen. Ud af disse kvinder er der hhv. 31 og 19, der har svære celleforandringer eller kræft. Det betyder, at der i Gardasil-gruppen  er ca. 44% flere end forventet med svære celleforandringer sammenlignet med placebogruppen.

Hvad er det egentlig, forskerne vil i denne del af rapporten? Det har de været så venlige at forklare lige ovenover. Under gennemgangen af data var der to alvorlige bekymringer, som skulle undersøges nærmere: Nemlig 1) om Gardasil øgede risikoen for cancer hos personer med aktiv HPV-infektion med en af HPV-varianterne fra vaccinen, og 2) om vaccinen øgede risikoen for celleforandringer fra andre HPV-varianter end dem i vaccinen.

Det lyder på mig som en åben og ærlig tilgang til forskning, der ikke forsøger at skjule mulige problemer eller ignorere de faresignaler, der dukker op i denne slags undersøgelser.

Det er værd at bemærke (som de også skriver), at den refererede tabel ikke er et nyt resultat men netop den observation, der var årsag til, at man ville undersøge det nærmere. De fremlægger altså deres data helt åbent for at vise, hvad de kigger på. Som revieweren af det oprindelige data skriver (på side 168), er der oplagte problemer med denne slags delgruppeanalyser, da det kan skabe skævheder i de underliggende karakteristika, der gør direkte sammenligning umulig. Der er nemlig tale om ret små grupper på omkring 150 personer i hver ud af flere tusinde.

Så det er det, forskerne kigger på her: Er der en anden forklaring på den observerede skævhed? Ja, det er der, og det kræver kun, at du er reelt interesseret i at forstå data og derfor læser videre til den næste tabel i dokumentet:

Prøv at kigge i den sidste række: I Gardasil-gruppen var der på forhånd næsten dobbelt så mange kvinder, der havde fået konstateret alvorlige celleforandringer ved celleskrab. Det er altså ikke noget, der er opstået på grund af vaccinen – det er en tilfældighed, der dukker op, fordi man har udtaget en lille delmængde ud af en stort, randomiseret gruppe. De beskriver videre, hvordan denne observation ikke genfindes i andre grupper, og at det viser svagheden ved at analysere delmængder, der ikke er velkontrollerede for andre risikofaktorer.

Med andre ord: Vaccinen øger ikke risikoen for livmoderhalskræft. Det er tydeligt, hvis man læser hele dokumentet og ikke blot plukker et enkelt tal ud af sammenhæng. Den slags fejl kan alle lave, men man bør stoppe med at gentage påstanden, når man bliver gjort opmærksom på det.