Esben Lunde Larsens uddannelse efterlader mange spørgsmål

Hvis man interesserer sig det mindste for forskningspolitik, har man nok opdaget, at Forsknings- og uddannelsesminister Esben Lunde Larsen er havnet i medierne igen – denne gang fordi han har været lidt kreativ med sit CV, som man kan læse på Forsker Forum og i Ekstra Bladet. For lidt baggrund kan man eventuelt læse mine tidligere indlæg om hans syn på skabelse, hans politiske prioriteringer og hans erhvervs-ph.d.

Det nye er, at ministeren havde oplyst på sit CV, at han havde studeret cand.theol. på Københavns Universitet fra 2001 til 2008. Det havde de fleste (alle?) med god ret tolket som, at ministeren havde været studerende på den akademiske teologiuddannelse fra 2001. Det passede bare ikke, for han blev først indskrevet i 2006. I årene 2001 til 2005 var han studerende på Dansk Bibel-Institut (DBI), der er en privat uddannelse, der ikke er akkrediteret i Danmark på grund af sit religiøse indhold.

Interessant nok har ministeren i dag (onsdag den 4. november) rettet sit CV, så der nu kun står årstallet for færdiggørelsen af kandidatgraden. Han har dog ikke i samme omgang fundet det relevant at tilføje oplysninger om indskrivning på DBI.

Det spørgsmål, mange af os sidder tilbage med, er – hvorfor?

Hvorfor skrev ministeren sit CV, så det så ud som om, at han havde læst på Københavns Universitet i alle årene? Hvorfor nævnte han ikke sin tid på DBI? Jeg vil ikke nødvendigvis kalde det fusk, men det er da mærkværdigt, at en minister finder det belejligt at præsentere sin uddannelse på en måde, der giver den et mere akademisk skær end ret er – især når samme minister tidligere har været nødt til at rette sit CV, fordi han fejlagtigt havde skrevet en ikke-eksisterende post.doc.-ansættelse på (se sidste artikel i linket).

Der er flere interessante ting ved DBI, som er relevante i denne sammenhæng. Uddannelser på DBI er ikke akkrediteret i Danmark, så man kan derfor ikke få meritoverført sine kurser, hvis man ønsker at tage en rigtig akademisk uddannelse på et dansk universitet. Det kan man dog snige sig uden om via en såkaldt “diplomagent”, hvilke ministeren da også har gjort: Han har læst de fleste kurser på DBI i Danmark men har været indskrevet på den norske MHS Misjonshøgskolen.

Jeg ville rigtig gerne vide, hvorfor ministeren med ansvar for akkreditering i Danmark ikke finder systemet godt nok, og hvorfor han syntes, at DBI kunne tilbyde en bedre uddannelse end teologi på KU. Ser han ikke noget problem i, at han på den måde omgår det danske akkrediteringssystem?

Derudover er grundlaget for DBI temmelig problematisk – især når man tager ministerens tidligere udtalelser om skabelse, evolution og Big Bang i betragtning. De har et meget fundamentalistisk syn på Bibelen, der anses for “Guds ord” der er “fuldt troværdig og urokkelig”, og den er i sin oprindelige form “uden fejl og selvmodsigelser i alle sine udsagn” – ja, Bibelen er “den eneste, men også fuldt tilstrækkelige, klare og absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro, lære og livsførelse”.

Er dette dækkende for ministerens syn på verden, og er det den tilgang til viden og forskning, der har præget hans uddannelse?

Tilbage i 2009 deltog jeg i en konference arrangeret af DBI, der handlede om Darwin og klima (ja, det er en sær kombination, som jeg stadig ikke helt forstår). Kristeligt Dagblad havde deres journalist til stede, og jeg skrev også selv en kort anmeldelse til avisen.

Det var et rendyrket kreationistisk arrangement uden skyggen af videnskabelighed. Panelet bestod af kendte ansigter indenfor kreationisme og “intelligent design” (Peter Øhrstrøm, Peder Tyvand og Jakob Volf f.eks.), og jeg var tydeligvis den eneste ikke-troende deltager. Her blev forbindelsen mellem DBI og højrekristne grupper som Indre Mission og Luthersk Mission tydelig. Foredraget handlede om al den ondskab, “Darwinismen” førte til, og al den kompleksitet i naturen, der kun kan forklares ved en “designer”. De samme fejlagtige argumenter, vi alle har hørt utallige gange.

Hen imod slutningen af konferencen startede der en absurd diskussion blandt deltagerne – for er Jorden nu 6000 år eller 4.6 milliarder år gammel? Og betyder det noget? Igen minder det mig om ministerens tidligere udtalelser om Universets alder, som han åbenbart aldrig rigtig havde tænkt over.

Om Esben deltog, ved jeg ikke. Men jeg ville gerne vide, hvor meget overlap der er imellem hans syn og DBIs grundlag, og hvorfor han valgte at skjule sin tilknytning til DBI. Hvis han anser uddannelsen for god, er der vel ingen grund til at holde den slags hemmeligt?

7 tanker om “Esben Lunde Larsens uddannelse efterlader mange spørgsmål”

 1. Når en rigeligt erklæret kristen med masser af indremissionsk(-agtig) baggrund giver udtryk for, at det med skabelse, eller det med kristendommens påstande frem for videnskabelighed ikke rigtig er vigtigt for ham/hende, så gælder der altid – ALTID – at vedkommende er på vippen af fundamentalisme men lyver om det.

 2. Det er vist en kristen tradition at fornægte sine læremestre:

  I det samme galede hanen. Da huskede Peter, at Jesus havde sagt: ”Inden hanen galer, vil du tre gange nægte at kendes ved mig.” Straks gik han udenfor og brast i en fortvivlet gråd. (Matt 26,74bf.)

  1. At være kristen betyder, man accepterer noget som sandt, uden at have beviser for det.

   Alene tanken om, at man kan gøre hvad hulen man vil, sålænge man bare søger om tilgivelse hos en totalt ikke detektérbar “skabning” er for mig at se ren ondskab.

   Man kan begå mord, og i stedet for at søge om tilgivelse hos de efterladte, søger, og får man, bare tilgivelse fra denne usynlige ven. Og uden ofrene for ens forbrydelse på nogen måde har været indblandet i den aftale eller sagt god for det.

   Derudover kommer så uendelig straf for en endelig forbrydelse. Tortur til evig tid for selv det mindste. Som f.eks. hvis man bruger sin hjerne og forlanger beviser for påstandene fra kristne. Så får man at vide, man ender i helvede med tortur til evig tid. Og de kan overhovedet ikke forstå, at dette amatøragtige forsøg på black mailing er helt enormt provokerende.

   Kristendom er fuldstændigt og aldeles perverst, og man kan selv få syn for sagen ved at læse biblen. Der er ikke den ting, man ikke kan få dødsstraf for, udover at slaveri, incest, diktatur og massemord mm. er ganske gangbart og understøttes i stor stil.

   Det hører på ingen måde hjemme i et demokrati. Og overhovedet ikke i Danmark, hvor langt de fleste udenfor politik trods alt kan forstå at bruge hovedet. Lad os nu få den totale separation imellem kirke og stat. Det kan kun gå for langsomt.

 3. Jeg har aldrig haft fidus til Esben Lunde. Lige siden han sidestillede videnskab med “bare en teori”, har jeg været skeptisk overfor, om han var den rette på posten som uddannelsesminster.

  Den seneste kontrovers omkring hans CV er bare endnu en ting, som øger min skepsis. Det, at vi ikke har fuldstændig separation imellem kirke og stat, er en ganske sårbar åbning imod politikere med fundamentalistisk religiøs indstilling. Som en sårbarhed i et softwareprogram, der bare venter at blive udnyttet.

  Hvis man vil vide, hvor stor en fare dette potentielt er, kan man altid kigge imod USA, som jo som regel er flere år foran os – også i kampen for at få kreationisme på skoleskemaet:
  https://www.youtube.com/watch?v=x2xyrel-2vI

  Faren ligger for os i, at vi bliver udsat for samme slags angreb, men med den manglende separation imellem kirke og stat, ikke har de samme forsvarmekanismer parat. At kreationisme kan indføres uden at blive tlibagevist.

  Hvad der følger af kreationisme, kan man give ganske gode estimater om. Kreationisme er ikke videnskab. Det beror på en skaber, en designer, og kan ikke bruges i forskning. Det er, som Behe i videoen indrømmer, helt på linje med astrologi.

  Der er derfor en ganske stor potentiel risiko for, at Danmark vil sakke agterud i forhold til videnskab. De konsekvenser det vil have, vil være ganske store, både økonomisk, men også i forhold til andre love, som vil blive lavet, og som vil påvirke os alle sammen negaitvt. Blasfemi-paragraffen er bare ét eksempel på en lov, som kan bruges. Det er censur, og censur er en ganske grundlæggende byggesten i et diktatur.

  DF, et ganske fundamentalistisk religiøst kristent parti, er jo fortalere for mere overvågning. Som undskyldning bruger de forsvar imod terrorisme. Men mere overvågning kan også misbruges. Totalovervågning er en anden hjørnesten i et disktatur.

 4. Efter min mening er dette ikke en frugtbar debat. Jeg synes vi bør forholde os til den førte politik og ikke til efter min mening ret små detaljer i ministerens cv. Jeg forstår godt tankegangen bag kritikken, men jeg kan ikke se, hvad vi skal bruge den til. Hvor fører det hen? Det er vel mere frugtbart at fokusere på, hvad det er for en forskningspolitik, der skal føres i dette land.

  1. Hej Johan. Jeg har også kritiseret ministerens førte politik, for jeg er helt enig i, at det er det vigtigste. Kritikken fra min side går heller ikke på, at han er troende – det er han i sin gode ret til. Jeg har følgende kritikpunkter, som jeg bestemt ikke anser for at være små detaljer, fordi de giver et billede af en minister, der er lidt for kreativ med sit CV for måske at få sine akademiske kvalifikationer til at se bedre ud:
   * Hvorfor skrev ministeren en ikke-eksisterende post doc-stilling på sit CV, som han senere måtte fjerne?
   * Hvorfor formulerede han sit CV, så det virkede som om, han havde læst på en akademisk uddannelse på KU, når han i virkeligheden havde læst flere år på en konfessionel skole?
   * Hvordan kan han som minister for forskning og uddannelse bevidst omgå vores akkrediteringssystem?

   Jeg synes bestemt, det er relevant, uagtet hvad han så end tror på.

   Mvh Stinus

 5. Jeg undrer mig over følgende: Hvordan kan Esben Lunde Larsen få godkendt en PhD-afhandling uden at have skrevet en eneste videnskabelig artikel?

  ELL har skrevet et speciale som berører samme emne som sin PhD, men dette henvises der ikke til i PhD-afhandlingen. Den eneste egencitation er til en bog som han har været med til at redigere (og som ikke indeholder egne artikler, men indlæg fra en foredragsrække arrangeret i samarbejde med CEPOS).

  Hvis nogen mener, at ELL har skrevet videnskabelige artikler vil jeg gerne høre om det.

Der er lukket for kommentarer.