Raketmand vildleder om klima-konsensus på Altinget

Der er faglig konsensus om, at klimaforandringer er næsten udelukkende menneskeskabte. Alligevel er det netop påstanden om det modsatte, Jens Olaf Pepke Pedersen bruger til at tage Pernille Vermunds tvivlsomme udtalelser i forsvar.

Alle seriøse klimatologer stoler på det overvældende kompleks af forskning, der peger i samme retning. I 2004 blev det vurderet, at omkring 97% af den videnskabelige litteratur om emnet understøttede, at klimaforandringerne er menneskeskabte – og de sidste 3% blev i 2016 revurderet og dumpet.

Hvor stor en del af den globale opvarmning er så naturlig, og hvor stor en del er menneskeskabt? Det er der også anerkendt forskning i, og svaret er: cirka det hele. Og det er en misvisende diskussion at tage, hvis der samtidig ses bort fra årsagssammenhænge. For klimaforandringerne har  menneskets fingeraftryk over det hele. Men det er netop hvad Jens Olaf Pepke Pedersen gør, når han i sit debatindlæg på Altinget tærsker langhalm på, hvor stor en procentdel af en gruppe forskere, der specifikt besvarer et spørgeskema med mennesket som hovedansvarlig.

Jens Olaf Pepke Pedersen fejler som klimapolitimand

November 2018 udtalte Pernille Vermund fra Nye Borgerlige til Altinget, at “klimaet har forandret sig altid”. Hvorefter hun rodede rundt i partikelforurening og kuldioxid. Dagbladet Information kaldte det siden ”noget af det dummeste, der nogensinde er sagt i klimadebatten” til Altinget.

I en opfølgende debat på DR P1 holdt intervieweren over for Pernille Vermund fast i, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Det har fået ens Olaf Pepke Pedersen fra DTU til at fare i blækhuset for at agere politimand i klimadebatten på Altinget den 9. januar 2018.

Imidlertid viser Jens Olaf Pepke Pedersen tekst sig at være et ensidigt forsvar for Pernille Vermund. Han laver cherrypicking ved som bevis for manglende opbakning til menneskeskabt klimaforandring at vælge et mindre omfattende og mindre anerkendt studie, der viser sig at være en meningsmåling blandt forskere. En artikel, der har affødt debat – og sjovt nok fået forfatterne til at svare, at deres konsensus havde været højere, hvis de kun havde spurgt hard core klimatologer. Hvilket de altså åbenbart selv angiver, ikke at have begrænset sig til. Hvorfor lige denne artikel skulle være bedre end det store, anerkendte, kvalitative studie af faglitteratur ser jeg ikke Jens Olaf Pepke Pedersen forklare. (I øvrigt er det noget ævl, at fordi 22 procent ikke besvarer et spørgeskema, kan enigheden højest være 78 procent. Helt grundlæggende statistik.)

Jens Olaf Pepke Pedersen forsker i rumfart på DTU. Og så har han sammen med den mere berygtede klimabenægter Frank Lansner blandt andet udgivet i tidsskriftet Energy & Environment. Et tidsskrift der er omtalt på klimabloggen DESMOG som “et tidsskrift som klimabenægtere henvender sig til, når deres artikler er blevet afvist af almindeligt fagfællekritiske tidsskrifter”. Og på wikipedia som ”kendt for lemfældig fagfællekritik og for at udgive artikler skrevet af klimabenægtere”. På klimadebat.dk giver han udtryk for, at islamisme er et større problem end drivhuseffektenomvendt forskede han i 2017 i en feedbackmekanisme. Et broget indtryk.

Gerningsstedet flyder med rygende pistoler

At kun en del af de klimatologiske artikler omtaler omfanget af menneskets påvirkning kunne skyldes, de simpelthen handler om noget andet. Skriver en forsker om en gletsjer på Sydpolen eller ændringer i Golfstrømmen, behøver hun jo ikke nævne menneskets påvirkning på klimaet generelt. Hvorfor Jens Olaf Pepke Pedersen mistænkeliggør, at ikke alle artikler nævner menneskets påvirkning af kloden, forstår jeg ikke.

Men netop årsagssammenhængene beskrevet i alle mulige afskygninger af klimaforskning afslører menneskets fingeraftryk over alt. Mindre varme undslipper fra kloden til universet, netop fordi drivhuseffekten isolerer os. Kulstof fra fossile kilder kan genkendes på deres isotoper, og findes overrepræsenteret i atmosfæren og i koralrevene. Oceanerne er opvarmet med hvad der svarer til en atombombe i sekundet. Og er forsuret præcist som forventet efter reaktion med atmosfærens øgede CO2-indhold. Atmosfæren har ændret sig, klimazoner har flyttet sig, ekstreme vejrfænomener er hyppigere og vi kunne blive ved. Læs videre på UCS eller Skeptical Science.

Alligevel vælger Jens Olaf Pepke Pedersen – lige som Præsident Trump – at diskutere, præcist hvor mange forskere, der eksplicit har skrevet et sted, at klimaforandringerne er overvejende menneskeskabte. Trump fik af USAs førende eksperter at vide, at ”moderne klimatologiske vurderinger med ekstrem høj sikkerhed viser, at menneskets påvirkning er den dominerende årsag til den globale opvarmning, der er set i løbet af det sidste halve århundrede”. Et studie fra 2017 vurderede den mere præcise menneskelige påvirkning til at ligge mellem 93 og 123 procent for klimaforandringer observeret mellem 1951 og 2010. Med andre ord: et sted mellem næsten det hele og mere end det hele, hvor det sidstnævnte estimat er betinget af et naturlig fald i temperaturen. Kapitel 10 fra FNs klimapanels rapport om emnet er i øvrigt frit tilgængelig.

Så der er al mulig grund til at bakke op om DR P1, der angiveligt modtager klager fra  Jens Olaf Pepke Pedersen. Det er fuldstændig korrekt, når journalisten i sit interview holder fast i den præmis, at forskerne er enige om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Og dagbladet Information har en pointe, når de kalder Pernille Vermunds udsagn for ”dumme”. De gav hende oven i købet efterfølgende rigeligt spalteplads til at formulere et forsvar.

Denne båd er ikke det eneste, der er gået på grund.

8 tanker om “Raketmand vildleder om klima-konsensus på Altinget”

 1. 1. Helt grundlæggende statistik. hvis “kun” 78% svarer på spørgsmålene men alle svarer det samme, så er 100% af besvarelserne det samme, sådan helt grundlæggende 😉

  2. Hvor mange af de 97% af forskere fra de artikler der handler om klimaændring (Ikke alle forskere, eller alle artikler) der mener at klimaproblemerne er menneskeskabte er forskere i hvorfor klimaet ændrer sig?

  3. Hvorfor er der ingen af de kloge “forskere der taler om at jordbanens form, jordaksens hældning og præcessionen har enorm indflydelse på jordens temperatur?

  Og måske er det bare mig, men det bliver næsten fremstillet som om at temperaturen på jorden aldrig har været højere og at den ellers har været meget stabil..
  Men klimaet har skiftet frem og tilbage imellem koldt (istid) og varmt (+-15 grader) på jorden så længe den har eksisteret. jorden har været meget varmere end det er i dag og co2 niveauet har også været højere og har vi mennesker virkelig så meget storhedsvanvid at vi tror vi kan ændre jordens cyklus? samt at sammenligne temperaturen med f.eks år 1800 hvor vi lige var på vej ud af en lille istid hvor det var meget koldt er direkte useriøst af da såkaldte “forskere”

  Og nej jeg er ikke klimafornægter men Indtil der er bare en forsker der kan med 100% sikkerhed argumentere for hvad jordens ideal temperatur er, er alt diskussion om temperaturen jo ret gætteværk og ønsketænkning

  PS. Nej jeg er ikke forsker. (præcis ligesom dig)

  1. Geologerne vurderer, at Jorden har haft permafrost i 5 – 10% af HELE dens eksistens. P.t. har Jorden permafrost. Så vi er i den 5 – 10% koldeste del af Jordens eksistens.
   Desuden, det at påkalde sig konsensus er i direkte strid med den videnskablige metode. Som Einstein sagde: “Hvis der er konsensus, er det ikke videnskab. Hvis det er videnskab, kan der ikke være konsensus”. Den videnskablige metode er opstået som et middel til, at sikre videnskablig seriøsitet og beskytte mod særinteressers påvirkninger og “konsensus” er en del af den politiske metode.

 2. Politikkerne får den forskning som de bevilger penge til. Men med klimaet er det problem at du ikke kan lave to jordkloder, en med og en uden mennesker og derved er der videnskabelig usikkerhed på hvad der er menneskenes påvirkning.
  Hvad der er værre er at der næsten ikke har været nogen klima forandringer i denne mellemistid. Og de små udsving der har været, har givet katastrofer når det blev koldere og fremgang når det blev varmere.

 3. Den berømte konsensus blandt 97% af klimaforskerne eksisterer ikke og det står såmænd i første line i ‘Learning from mistakes in climate research’.

  ‘Among papers stating a position on anthropogenic global warming (AGW), 97 % endorse AGW. ‘

  I 2013 var John Cook meget specifik, så jeg ved ikke om han siden bevidst er begyndt at lyve eller bare er fanget af den hype, der opstod i kølvandet af the consensus project…

  ‘We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming. ‘

  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024

  Det er simpelthen den største hoax menneskeheden er blevet prakket på…

  1. Kære Michael, har du læst hele Bennos artikel? Han påpeger jo netop at: “At kun en del af de klimatologiske artikler omtaler omfanget af menneskets påvirkning kunne skyldes, de simpelthen handler om noget andet. Skriver en forsker om en gletsjer på Sydpolen eller ændringer i Golfstrømmen, behøver hun jo ikke nævne menneskets påvirkning på klimaet generelt. Hvorfor Jens Olaf Pepke Pedersen mistænkeliggør, at ikke alle artikler nævner menneskets påvirkning af kloden, forstår jeg ikke.”

   Hvis du undersøgte artikler om anatomi for at se om menneskelig anatomi bliver nævnt og fandt at X% ikke nævner det fordi de f.eks. omhandler dyr kan du jo heller ikke deraf udelade at X% af anatomiforskere ikke gider beskæftige sig med menneskelig anatomi.

 4. I sit vilde, frådende og ikke-underbyggede ad hominem angreb på Jens Olaf Pepke Pedersen lægger Benno Hansen ud med at henvise til en gammel traver om 97% konsensus i den videnskabelige opfattelse af global opvarmning.
  At trække den gamle krikke af stalden, viser at BH overhovedet ikke har opdaget, at den gennem mange år i den grad er afvist, og endda latterliggjort så voldsomt, at brug af dette argument falder tilbage på brugeren som værende håbløs ignorant.

  Ikke nok med at angribe JOPP ad hominem, så må BH lige overtrumfe med personangreb på JOPP’s samarbejdspartner.
  Er det så nok? Næ nej, BH må også lige uvederheftigt angribe et videnskabeligt magasin der har offentliggjort JOPP’s videnskabelige skrift.
  Er det så nok? Næ nej, BH må også lige kæde JOPP sammen med Donald Trump.
  Denne brug af ad hominem angreb, brug af aflivede myter, stråmænd m.m. viser på hvilket ufatteligt lavt plan BH argumenterer.

  Lad dette være en klage til “scienceblog.dk” over, at give spalteplads til sådan en omgang tendentiøs juks.

 5. Pepke behandler tallene statistisk korrekt. Læs selv det han skrev:

  “Den største undersøgelse af sin art er en hollandsk-australsk opgørelse fra 2014, hvor man identificerede 8.000 klimaforskere.

  Det var dog mindre end en fjerdedel af forskerne, der havde lyst til at deltage, og af dem havde 22 procent ingen mening om klimaændringernes årsag eller mente ikke, at de kunne svare på spørgsmålet.

  Dermed kan konsensus højst udgøre 78 procent.”

 6. Mange tak for kommentarerne til mit indlæg, hvori jeg undersøger Jens Olaf Pepke Pedersens ræsonnement i sit forsvar for Pernille Vermund (Nye Borgerlige). Forsvaret går blandt andet på en påstand om, at der ikke er konsensus for, at klimaforandringerne er menneskeskabte, blandt videnskabsfolk, der arbejder med emnet. Selv om der ikke blot er konsensus – det er et helt åbenbart forhold i lyset af vores viden om klodens økosystem og atmosfære. Selv om forsvaret hang på en bestemt, begrænset rundspørge. Selv om det, Pernille Vermund oprindeligt havde dummet sig med, var at ligestille partikelforurening med CO2-udledning. Tak – undtagen for den kommentar, der kalder mig ”håbløst ignorant”.

  Al ære og respekt til Pernille Vermund for, at hun har indrømmet, hun oprindeligt udtrykte sig klodset. Ja, det kommer vi alle sammen til en gang i mellem. For eksempel er min – som en eftertanke indtastet – parentes om hvorvidt en rundspørge, der ikke besvares af 22 procent, ikke kan vise en højere enighed end 100 minus 22 procent. Det var for det første ”mindre end en fjerdedel”, der havde besvaret undersøgelsen. 22 procent af dem, der havde svaret, havde ingen mening. Min pointe er bare: Spørg for eksempel Gallup om hvor vidt en stikprøve, der ikke besvares af X procent, per definition højest understøtter en prognose på et svar på 100 minus X procent. Statistik er ikke helt så simpelt. “Raketmand” er også klodset af mig – jeg ønsker alene at henvise til hans job med forskning i rummet på en sjov måde i stedet for at betegne ham “klimaforsker”.

  Eyvind Dekaa kalder blandt andet mit indlæg et vildt, frådende og ikke-underbygget ad hominem-angreb. Med hensyn til, om jeg underbygger mine påstande eller ej, vil jeg blot opfordre til, at du følger links i teksten, og forsøger at forstå, hvad der der står. At jeg skulle have lavet et personangreb håber jeg til gengæld ikke. Jeg skal da indrømme, min tekst kan forekomme noget mere motivforskende end normalt. Det skyldes, at jeg har svært ved at begribe Jens Olaf Pepke Pedersens ærinde, hans uddannelsesmæssige baggrund taget i betragtning. Og netop derfor finder jeg det blandt andet ekstremt interessant, at han har udgivet en tekst i et tidsskrift, der er berygtet for at publicere tvivlsom klimaskepsis. At jeg også ”sammenkæder” Jens Olaf Pepke Pedersen og Donald Trump, skyldes jo det simple forhold, at Donald Trump for nylig bestilte og fik svar på netop det samme spørgsmål, Jens Olaf Pepke Pedersen stiller igen. Eyvind Dekaa, hvis kommentar hovedsageligt går ud på at beskylde mig for at gå efter manden i stedet for bolden, slutter ironisk nok sin kommentar af med at klage til scienceblog over, at jeg har lov til at udgive ”juks” på siden. Sikkert bare så jeg ikke glemmer, hvad et personangreb er.

  I kommentarerne luftes også en række af de sædvanlige alternative teorier: Klimaforandringerne skyldes jordbanens form, jordaksens hældning og præcessionen, at klimaet har altid skiftet frem og tilbage. Det afrundes endda med et retorisk spørgsmål: ”har vi mennesker virkelig så meget storhedsvanvid, at vi tror, vi kan ændre jordens cyklus?” Jeg må blot opfordre til, at personer, der finder disse teorier gangbare som fundament for egen verdensanskuelse, tager et nyt, ærligt og virkelig kritisk kig på deres kilder.

  Det er et problem, når personer med fri adgang til alle mediers mikrofoner udtrykker sig helt forkert om faktuelle forhold. Jo højere et land kommer op i velstand, desto mere CO2-udledning, Pernille Vermund. Det er egentlig også et problem, når en vred mand kalder en anden person for ”håbløst ignorant”, for den tone skræmmer folk væk fra den offentlige debat.

  PS. Nej jeg er ikke forsker. Præcis ligesom dig, Jens Beck Madsen. Jeg har en biologisk kandidatgrad, der endda inkluderede noget klima, og jeg har interesseret mig for global opvarmning siden 1.G. Men jeg er ikke klimaforsker. Jeg titulerer mig heller ikke som sådan. Jeg har til gengæld heller ikke klaget seks gange til Pressenævnet over at blive betegnet noget i et medie – og fået afslag.

Der er lukket for kommentarer.