Den store HPV-debat

Den 19. januar delte jeg et link til denne artikel på Facebook sammen med følgende tekst:

Dette er desværre et glimrende eksempel på, hvad folks manglende kritiske sans kan føre til. Skal vi lytte til eksperterne, der har lavet store kohortestudier af vaccinen, eller til en eller anden mor til en teenagepige, der bestemt tror, at der er en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og datterens svimmelhed?

Her er tale om en grundigt undersøgt vaccine, der ikke giver nogle alvorlige bivirkninger, men som til gengæld beskytter imod bl.a. livmoderhalskræft.

Én gang til: En vaccine imod kræft. Kræft!

Og så vælger forældrene aktivt vaccinen fra … Jeg fatter det ikke. Det er kun et spørgsmål om tid, før en ung kvinde udvikler cancer, fordi forældrene havde læst en skide artikel i MetroExpress eller hørt Liselott Blixt udtale sig om sagen.

Som jeg har for vane, gjorde jeg opslaget offentligt. Det har til dags dato (den 26. januar) medført et hav af kommentarer (langt de fleste fra folk jeg ikke kender, og jeg har slet ikke formået at læse endsige svare på dem alle) og næsten 900 “likes”, ligesom min tekst er delt af mere end 130 mennesker. Det havde jeg ikke forudset.

Når effekten af en sølle statusopdatering fra lille mig er så voldsom, viser det meget tydeligt, at HPV-vaccinen (og vaccinationer generelt) deler vandene, og der kommer nogle meget følelsesladede kommentarer i debatten. Med udgangspunkt i debatten og de mange kommentarer vil jeg gerne nuancere mit indlæg og besvare nogle af de mest hyppige kritikpunkter. Jeg har forsøgt at inddele dem i kritik af mig personligt og mine motiver, mere overordnede kommentarer til diskussionen, og endelig kritik af selve vaccinen.

Inden da vil jeg gerne slå et par ting fast: Ethvert virksomt medicinsk indgreb indebærer også risikoen for bivirkninger – nogle gange trivielle og andre gange alvorlige, nogle gange hyppige og andre gange sjældne. Faktum er dog, at hvis du foretager dig noget, der har en indvirkning på kroppens fysiologi, så vil der også være en risiko for, at du påvirker kroppen negativt. Al medicin er i den forstand en afvejning af fordele og risici. Ved alvorlige lidelser er man ofte villig til at løbe en større risiko, men i sidste ende er det en vurderingssag.

Vaccinationer generelt udmærker sig ved at have en lav risiko og en høj virkning. Nogle vacciner er bedre end andre, og nogle har højere frekvens af bivirkninger end andre, men generelt er det en af de mest sikre og effektive medicinske landvindinger, menneskeheden har gjort. Jeg vil derfor ikke sige, at der ikke forekommer bivirkninger ved vaccinationer, for det gør der. Jeg gentager: Man risikerer bivirkninger, når man lader sig vaccinere. Det springende punkt er dog, hvor alvorlige disse bivirkninger er, hvor hyppige de er, hvor effektiv vaccinen er, og hvad den beskytter imod. Alt dette er helt afgørende for at forstå diskussionen om vacciner generelt og HPV-vaccinen i særdeleshed.

Om mig og min person
Nogle af kritikpunkterne i debatten omhandler ikke HPV-vaccinen overhovedet men drejer sig i stedet om mig, min opdatering og mine motiver.

Min tekst er polemisk, debatskabende, polariserende og sexistisk
Noget af kritikken går på selve min opdatering. Jeg står ved det skrevne, men jeg indrømmer gerne, at det var et polemisk indlæg, der helt oplagt ikke tager alle nuancer med. Jeg havde ikke forventet den voldsomme interesse – så havde jeg måske givet lidt flere informationer. Omvendt havde et langt, tørt indlæg næppe medført den samme interesse. En af dem, der kritiserer mine toner, skriver også, at mit indlæg netop lagde op til en meget nødvendig debat, så det er en balancegang. Dette blogindlæg er så mit forsøg på at komme med lidt flere fakta for at bakke mine synspunkter op. En enkelt fandt mit indlæg sexistisk, fordi jeg spydigt skriver, at folk hellere lytter til “en eller anden mor til en teenagepige” end til eksperterne. Jeg beklager, hvis det er blevet opfattet sexistisk, for det var bestemt ikke hensigten. Jeg kunne også have skrevet far eller – måske endnu bedre – forælder, men min oplevelse er, at det primært er mødre, der har fyldt i debatten. Jeg har ikke lavet statistik på det, så jeg kan tage fejl. Så, ja, jeg skrev polemisk og polariserende, men det er nogle gange nødvendigt for at tage hul på en nødvendig debat.

“Ingen livmoder, ingen holdning”
Apropos anklagen om sexisme ovenfor fik jeg også denne kommentar. Det er oplagt meningsløst – min fysiologi har ingen indvirkning på min viden om emnet, som mand kan jeg også smittes af HPV og udvikle cancer (om end ikke i livmoderhalsen), og så har jeg både en kone, to søstre, en mor, en datter og mange kvindelige venner. Selvfølgelig har jeg ret til at blande mig i debatten uanset køn.

Hvorfor promoverer jeg vaccinen?
Nogle enkelte forsøgte at så tvivl om mine hensigter ved at antyde, at jeg havde en eller anden interesse i at promovere vaccinen. Udover en almen interesse i videnskab og kritisk tænkning (for ikke at nævne en interesse i at mine medmennesker ikke udvikler cancer) kan jeg berolige med, at jeg ikke er på lønningslisten hos firmaet bag Gardasil (eller er det bare det, jeg vil have jer til at tro?!?).

Om debatten
Der er to mere overordnede kommentarer, der blev fremsat flere gange. Begge er i mine øjne relevante og fortjener at blive taget alvorligt og besvaret ordentligt.

Man skal lytte til kritikken
Jeg er som udgangspunkt helt enig i dette synspunkt. Som sagt indebærer al medicin risikoen for bivirkninger, så det er derfor bydende nødvendigt, at forskere og læger lytter til patienternes oplevelser og tager rapporter om mulige bivirkninger alvorligt. Man er jo nødt til at undersøge, om der er en årsagssammenhæng imellem indgrebet og bivirkningerne – ellers kan man jo ikke træffe de korrekte foranstaltninger. Når det kommer til HPV-vaccinen er det vigtigt at understrege, at det jo netop er det, der er sket: Der kom rapporter om bivirkninger, de blev undersøgt af forskerne, og konklusionen var, at der ikke var en sammenhæng imellem alvorlige bivirkninger og HPV-vaccinen, og at man kun så de alment kendte bivirkninger (f.eks. ømhed, kløe og træthed umiddelbart efter injektionen). Dette resultat er blevet gentaget flere gange, senest i en analyse fra 2015 der konkluderer:

The recombinant human papillomavirus types 6, 11, 16 and 18 vaccine was safe and well tolerated. The main adverse effects related to vaccination were pain, erythema, edema and fever. The low frequency of severe adverse effects encourages the administration of the vaccine in the population at risk.

Et tilsvarende resultatet så man i den meget omtalte rapport fra EMA (European Medicines Agency), der ligeledes konkluderer:

Taking into account the totality of the available information the PRAC concluded that the evidence does not support that HPV vaccines (Cervarix, Gardasil, Gardasil 9, Silgard) cause CRPS or POTS. The benefits of HPV vaccines continue to outweigh their risks.

Men som gode videnskabsfolk anbefaler de, at man fortsat holder øje med rapporterne og følger udviklingen. Konklusionen er, at man har lyttet til kritikken, men at data viser, at vaccinen er sikker. Man kan selvfølgelig vælge at ignorere fagkundskaben og den videnskabelige metode for i stedet at sætte sin lid til anekdoter, men det valg har konsekvenser.

Forældre vil jo bare gøre det bedste for deres børn
Jeg er fuldstændig enig. Jeg er da overbevist om, at de forældre, der fravælger vaccinen til deres børn, netop tror at de beskytter deres børn. Jeg kunne aldrig finde på at hævde andet. Netop derfor er det bare så vigtigt at udbrede fakta, så forældrene kan træffe deres valg på et oplyst grundlag. Det er normalt at være bekymret, når man udsætter sit barn for et indgreb, man selv aktivt har valgt, men man er nødt til at veje fordele og ulemper. Netop i spørgsmålet om vacciner er svaret indlysende: Du beskytter ikke bare dit eget barn men andres børn med et minimum af risiko. Det burde være et nemt valg. Derfor bliver jeg virkelig frustreret, når løgne og myter afskrækker forældre fra at beskytte deres børn imod meget alvorlige sygdomme.

Om HPV-vaccinen (og lidt om vaccinationer generelt)
Endelig er der alle myterne omkring vacciner generelt og HPV-vaccinen i særdeleshed. Her prøver jeg at svare på nogle af de mest hyppige, men jeg vil også henvise til sidste års gæsteindlæg om emnet her på bloggen.

Det er unaturligt
Nogle debattører ville ikke lade deres børn vaccinere, fordi det er unaturligt. Det er jo et synspunkt – et ganske dumt synspunkt, men ikke desto mindre et synspunkt. Hele opdelingen i “naturlig” og “unaturlig” er tåbelig og bygger på en forfejlet ide om, at naturen er god og rar, imens alt det unaturlige er farligt. Det er ganske oplagt forkert: Vi lever gode, lange liv på grund af alle vores “unaturlige” opfindelser, og der findes ganske mange “naturlige” ting, der gerne slår os ihjel – herunder en del af de sygdomme, vi vaccinerer imod.

Kontrolgruppen fik ikke placebo
Det er blevet fremhævet flere steder, at en af de undersøgelser, der blev udført, ikke brugte en ren placebo i sammenligningen med HPV-vaccinen. I stedet injicerede de en blanding, der indeholdt den aluminiumsadjuvant, der findes i de fleste vaccinationer. Kritikken lyder, at man derfor ikke kan konkludere noget om HPV-vaccinens sikkerhed. Jeg vil dels påpege, at denne undersøgelse ikke står alene jævnfør de andre undersøgelser, der er linket til ovenfor, dels at denne adjuvant netop er til stede i næsten alle vacciner. Hvis HPV-vaccinen var særligt farlig, ville denne undersøgelse jo netop vise de specifikke problemer – men det gjorde den ikke. Jeg kan også lige nævne årsagen til, at man bruger aluminium i vacciner, da det ofte bliver nævnt som nervegift og alt muligt farligt af folk, der er ideologisk imod vacciner: Man tilsætter en adjuvant til vaccinen for at fremprovokere et stærkere immunrespons og derved få en bedre effekt af vaccinen. Det er såmænd den gode forklaring på det. Og, nej, det er ikke i en form eller mængde, der er farlig for kroppen.

HPV er ikke så slemt
Flere kritikere nævner, at HPV da slet ikke er så slemt endda, og at der jo findes andre måder at beskytte sig imod virus (afholdenhed, kondom) eller opdage cancer (celleskrab). For det første: HPV (Human Papillomavirus) er så sandelig en alvorlig sag. Denne familie af vira kan medføre kønsvorter, der kan være utroligt generende og kosmetisk skæmmende men som dog kan behandles. I værste fald kan HPV medføre cancer hos både mænd og kvinder. I 2012 opstod der over en halv million(!) nye tilfælde af livmoderhalskræft på grund af HPV, og med et dødstal på 266,000 er det en ganske alvorlig cancer, som det for nylig blev fremhævet endnu engang i Nature. Livmoderhalskræft er den fjerde hyppigste cancer hos kvinder, og den fjerde hyppigste årsag til cancerdødsfald. Så, jo, det er en virkelig alvorlig sag, og hvis vi effektiv og sikkert kan afhjælpe smitten, vil det have en stor og direkte effekt på antallet af cancertilfælde og dødsfald på verdensplan. I Danmark dør årligt omkring 100 kvinder af livmoderhalskræft som følge af HPV, og yderligere ca. 300 kvinder overlever deres cancer. Det er dog desværre vigtigt at understrege, at det er en ganske alvorlig sag også for de kvinder, der er så heldige at overleve. Kemoterapi er ikke en triviel behandling, og efter operation oplever mange kvinder desværre alvorlige gener som eksempelvis inkontinens, smerter og manglende sexlyst. Det er derfor en sygdom, hvor de alvorlige konsekvenser ikke kun skal aflæses i de høje dødstal.

Vaccinen virker alligevel ikke
Ingen vaccination er 100% effektiv (det er bl.a. derfor, at det er så vigtigt at få vaccinationstallet op, så vi beskytter hinanden), men HPV-vaccinen er faktisk en meget effektiv vaccine. Flere studier har vist dette, bl.a. en artikel fra 2012 der konkluderer, at de tilgængelige vacciner beskytter rigtig godt imod de vira, de er designet imod:

Both vaccines exhibited excellent safety and immunogenicity profiles. The vaccines also demonstrated remarkably high and similar efficacy against the vaccine-targeted types for a range of cervical endpoints from persistent infection to cervical intraepithelial neoplasia grade 3 (CIN3) in women naïve to the corresponding type at the time of vaccination. […] Taken together, the excellent clinical trial results strongly support the potential of the vaccines as high value public health interventions and justify their widespread implementation to prevent anogenital HPV infections and their associated neoplasia.

De første vacciner beskyttede imod 2 HPV-varianter, der er skyld i de fleste af disse cancertyper – herunder ca. 70% af livmoderhalskræft men også flere andre cancertyper, ligesom de beskytter imod omkring 90% af kønsvorter. Det er ret imponerende, og i dag er der vacciner, der beskytter imod endnu flere HPV-varianter.

Der er rigtig mange rapporter om bivirkninger
Det er sandt – de danske medier har f.eks. været fulde af historier om unge piger, der lider voldsomt, og hvor skylden oftest placeres hos HPV-vaccinen. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke betvivler, at disse piger lider, men data peger på, at årsagen skal findes et andet sted end hos HPV-vaccinen. Som nævnt ovenfor har forskerne taget bekymringen alvorligt og undersøgt sagen, og konklusionen har som sagt hver gang været, at der ikke er en sammenhæng. Men hvordan kan det dog være? Der er flere ting, man er nødt til at have i baghovedet, før man hopper med på vognen: For det første: Er der flere tilfælde af disse lidelser i gruppen af vaccinerede end i den almene befolkning? Hvis ikke det er tilfældet, så kan det jo ikke være HPV-vaccinene, der er skyld i lidelserne. For det andet: Er det overhovedet de samme ting, disse piger lider af? Mange af symptomerne er vage og generelle og kan derfor skyldes mange forskellige ting. Hvis ikke det er den samme lidelse, er der jo ikke noget at lede efter. For det tredje: Skyldes de mange rapporter om bivirkninger, at der er stort fokus i medierne? Det er velkendt, at der er en vis “medløbereffekt”, hvor man pludselig bemærker noget, fordi man læser om det – det kan være rigtigt, men det kan også være en selvforstærkende effekt. For det fjerde: Korrelation betyder ikke nødvendigvis kausalitet. Blot fordi man bemærker symptomerne dagen efter vaccinationen, betyder det ikke, at vaccinationen forårsagede symptomerne – det er derfor, man systematisk indsamler rapporter og analyserer dem objektivt. Det kan være svært at acceptere for mange, da vi som mennesker godt kan lide at finde årsagssammenhænge, men det leder ganske ofte til forkerte konklusioner, fordi vi vil have en årsag. Måske kommer disse symptomer i de tidlige teenageår, og derfor rammer det ofte sammen med vaccinen? Måske var de der tidligere, men man tænkte ikke over det indtil efter vaccinationen? Og så videre. Pointen er, at anekdoter kan virke stærkt overbevisende men ganske ofte er forkerte – det er derfor, vi har den videnskabelige metode, der går systematisk og objektivt til værks, og konklusionen har som nævnt været entydig: Der er ikke en sammenhæng.

Læger/forskere/medicinalindustrien dækker over noget …
Rigtig mange af debattørerne udtrykker en stærk uvilje imod medicinalindustrien, lægestanden og forskerne. De tilskriver dem en masse fordækte motiver og sår tvivl om forskningens validitet. Jeg vil starte med en personlig observation, som du kan bruge eller lade være: Jeg kender en del forskere i medicinalindustrien, og fælles for dem er, at de vil hjælpe syge mennesker med at blive raske. Virksomhederne er selvfølgelig også ude på at tjene penge (ligesom dem der laver kosttilskud eller homøopatiske piller), og jeg vil ikke påstå, at de alle er Guds bedste børn – der findes skrækhistorier hvor medicinalvirksomheder har misbrugt deres magt eller tilbageholdt information – men at afskrive alle eksperter og al forskning med en mistanke om en stor konspiration uden at have skyggen af bevis, er i mine øjne hysteriske konspirationsdrømme. Forestiller man sig, at medicinalvirksomhederne, universitetsforskere og offentligt ansatte alle lyver om vaccinen? Og med hvilket formål? At tjene nogle penge mens folk dør af cancer? Der har jeg dels lidt større tiltro til mine medmennesker, men i endnu højere grad tiltro til den videnskabelige metode. Ja, man skal være meget opmærksom på mulige interessekonflikter, og det er vigtigt, at disse bliver oplyst tydeligt. Så vidt jeg kan se, så er det tilfældet i HPV-forskningen. Det vidner dog om en misforstået opfattelse af forskningsverdenen, hvis man ikke vil have forskere, der modtager penge fra medicinalvirksomhederne (hvem skal så finansiere forskningen i disse emner? Så mange offentlige midler er der jo ikke), og heller ikke vil have forskerne til at fungere som rådgivere (jeg vil da foretrække, at eksperterne på området bliver spurgt). Som sagt skal finansieringen være åben, men i sig selv er det ikke et problem, og slet ikke når resultaterne fra forskellige grupper bliver lagt frem og kan sammenlignes.

Forskeren bag Gardasil advarer selv imod vaccinen.
Selv hvis dette var rigtigt, ville det være ligegyldigt, når samtlige studier viser, at HPV-vaccinen er sikker og effektiv. En enkelt forsker betyder ikke så meget som den samlede konsensus. Når det er sagt, så passer historien heller ikke: Forskeren har ikke undsagt HPV-vaccinen, men det stopper ikke skræmmekampagnerne fra at misbruge hendes ord.

Konklusion
Jeg blev overrasket over den voldsomme interesse for min opdatering om HPV-vaccinen, og jeg håber, at denne noget længere tekst har belyst emnet lidt mere fyldestgørende. Når jeg vælger så aktivt at gå imod kritikerne og anbefale HPV-vaccinen, skyldes det dels en respekt for videnskab og evidens, dels et ønske om, at vi kan forhindre nogle tilfælde af cancer og død. Her har vi et enestående medicinsk indgreb, der har lav risiko og høj effektivitet. Det er en succeshistorie, der fortjener at blive udbredt.

Tilføjet kort efter publicering:
Der er en interessant vinkel, der ofte overses (også af mig i ovenstående) – nemlig at det kun er piger, der får tilbudt HPV-vaccinen gratis i Danmark. HPV kan også medføre sygdomme i seksuelt aktive mænd – herunder både kønsvorter og cancer – så selvom risikoen er størst for kvinder, er der også en gavnlig effekt for mænd (specielt for bi- og homoseksuelle mænd). Det er endnu ikke en del af vaccinationsprogrammet i Danmark, men jeg ville anbefale det til drenge også.

Tilføjet den 15. februar: Link til selve opdateringen på Facebook, så man kan læse de mange kommentarer.

14 tanker om “Den store HPV-debat”

 1. Rigtig godt indlæg/oplæg til debat.
  Jeg ville ønske at man belyste den problematik, at drenge ikke også får tilbudt vaccinen.
  Desværre er det, som med alt andet, at det ikke er in og ikke markedsføringsmæssigt interessant at slå et slag for.
  Men jeg kommer ikke til at forstå, at der kun er interesse for pigernes helbred 🙁

  1. Du har helt ret, og det burde jeg have nævnt! Jeg mener også, at drenge burde få vaccinen, og jeg har da tænkt mig, at begge mine børn skal have den, når de bliver gamle nok. Risikoen for alvorlige følger af en HPV-infektion er, så vidt jeg kan læse mig til, størst for piger, men der er klart gavnlige effekter for drenge også.

   Mvh Stinus

   1. Kære Stinus Lindgren,

    Ved du, om der findes studier af om vaccinen giver en merbeskyttelse, hvis man samtidig går til sine 3-årlige underlivsundersøgelser?

    Mvh
    Nanna Kinch

    1. Kære Nanna

     Vaccinen beskytter imod de HPV-varianter, der står for ca. 70% af tilfældene af livmoderhalskræft. Det er ikke en 100% beskyttelse. Risikoen er voldsomt reduceret men desværre ikke helt væk. Du skal også huske, at man ved de 3-årige undersøgelser ikke beskytter præventivt (som ved vaccinen) men kun kan opdage de celleforandringer, der allerede er opstået. Med andre ord: Ja, du er ekstra beskyttet, når du er vaccineret og samtidig går til de anbefalede rutinetjek.

     Mvh Stinus

  2. Min søn fik hpv vaccinen i august 2014. Knap to uger senere udviklede han en kronisk nyresygdom, samt fik neurologiske forstyrrelser, og lider nu af kronisk feber.
   Tilfældigt? Tvivlsomt. Sund og rask 16 årig uden anden sygdom før vaccinen. Mit råd: lad være!

   1. Kære Ina,

    Jeg er ked af at høre om din søns problemer. Jeg er dog ikke enig i din konklusion om, at der nødvendigvis er en kausal sammenhæng, selv om du føler, at det er tilfældet. Jeg kan som sagt kun pege på, at forskningen viser noget andet, og jeg håber, at din søn får det bedre, og at lægerne kan finde ud af, hvad der er galt.

    Mvh Stinus

 2. “Det er kun et spørgsmål om tid, før en ung kvinde udvikler cancer, fordi forældrene havde læst en skide artikel i MetroExpress eller hørt Liselott Blixt udtale sig om sagen”

  Det var da alligevel en arrogant kommentar imod de næsten 2000 piger som har indberettet formodede bivirkninger.

  Nu videnskaben er så klog, at den siger at vaccinen er sikker og uden bivirkninger, burde videnskaben så ikke også være klog nok til at finde ud af hvad alle disse piger fejler? Men videnskabens svar på, noget de ikke kan finde en forklaring på, er så at det må jo være mentalt.

  Og så mangler der altså lige så mange beviser for at den vaccine virker, som der mangler beviser på at bivirkningerne kommer derfra.

  Noget helt andet. Hvorfor skiftede “vi” fra Gardasil til Cervarix som kun bestykker mod 2 typer HPV ? Og ikke kønsvorter? Gardasil er jo fantastisk? Eller er det økonomi der spiller ind der ?

  1. Kære Anders,

   Du blander desværre nogle ting sammen og lægger mig ord i munden.

   Dels har jeg jo i min tekst skrevet om netop kritikken af, at min oprindelige statusopdatering var polemisk. Derudover er hele pointen jo netop, om de indberettede bivirkninger nu rent faktisk også har noget med vaccinen at gøre. Det er jo påfaldende, at det kun er i Danmark og Japan, der har været fokus på det, og selv der er tallene ikke højere end baggrunden (jvf. mit blogindlæg).

   Jeg har heller ikke skrevet, at vaccinen er uden bivirkninger – tværtimod skriver jeg direkte, at al virksom medicin indebærer risiko for bivirkninger. Spørgsmålet er så hvilke, hvor hyppige og hvor alvorlige. Jeg skriver heller ikke, at pigernes lidelser er mentale – rent faktisk skriver jeg direkte, at “jeg ikke betvivler, at disse piger lider, men data peger på, at årsagen skal findes et andet sted end hos HPV-vaccinen”. Jeg håber da, at lægerne kan finde ud af, hvad de fejler (og husk på, at det sagtens kan være helt forskellige ting – mange af symptomerne er generelle og diffuse), men det ville være en fordel ikke at stirre sig blind på en årsag, der efter alt at dømme er forkert.

   Med hensyn til effekten er det vist, at vaccinen beskytter imod flere af de HPV-varianter, der bl.a. kan føre til cancer, så jeg ved ikke, hvad du mener med din påstand.

   Angående skiftet fra Gardasil til Cervarix, så spiller økonomi ganske givet også en rolle, idet der jo er tale om udfaldet af det lovpligtige udbud for vacciner, der er i Danmark. Såfremt du rent faktisk interesserer dig for baggrunden, kan du læse mere hos Statens Serum Institut.

   Mvh Stinus

 3. Den store HPV-debat
  Kære Stinus Lindgreen
  Det glæder mig, at du gerne vil nuancere dit indlæg.
  Du har måske også i mellemtiden erfaret, at HPV-vaccinen er en vaccine mod HPV-virus og ikke som du skriver mod kræft, idet det først vil vides om flere årtier, om vaccinen virker mod kræft.
  Jævnfør: EMA´s rapport: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/HPV_vaccines_20/Opinion_provided_by_Committee_for_Medicinal_Products_for_Human_Use/WC500197129.pdf
  (Citat fra rapporten) : “Overall conclusions………………..Use of these vaccines is expected to prevent many cases of cervical cancer and various other cancers and conditions caused by HPV…(citat slut).
  Det er min opfattelse, at din retorik er nedgørende, når du skriver: ”Dette er desværre et glimrende eksempel på, hvad folks manglende kritiske sans kan føre til. Skal vi lytte til eksperterne, der har lavet store kohortestudier af vaccinen, eller til en eller anden mor til en teenagepige, der bestemt tror, at der er en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og datterens svimmelhed?”
  Jeg kan fortælle, at der er forældre til HPV-skadede piger, som deltager i internationale kongresser og har tæt kontakt til udenlandske forskere.
  Efter at have interesseret mig for vaccineskader i flere årtier vil jeg tillade mig at sætte et stort spørgsmålstegn ved mange danske ”eksperters” viden om f.eks. diagnosticering og behandling af vaccineskader, på nær ganske få eksperter (f.eks. Jesper Mehlsen, Louise Brinth, Stig Gerdes.), som lige pt. er i stærk modvind for deres kritiske holdning til HPV-vaccinen.
  Der er ganske mange historier om HPV-skadede piger, som, efter en ganske kortvarig undersøgelse på de fire ud af de fem oprettede centre for HPV-skadede, henvises til psykiatrien og dette uden relevant undersøgelse.
  Eks.: http://ugeskriftet.dk/nyhed/hpv-laege-det-er-en-klage-vi-ofte-hoerer
  Udenlandske læger som undersøger de HPV-skadede piger finder ganske mange relevante biomarkører, som indikerer vaccineskade.
  Det er min holdning, at de danske piger, inden de henvises til psykiatrien, i det mindste burde undersøges (med moderne testmetode) for allergi overfor Gardasil-vaccinen generelt, for vaccine-ingredienserne enkeltvis, for de kombinationer af vaccine-ingredienserne der kan forekomme samt for de kombinationer af vaccine-ingredienserne og hjerne-proteiner der kan forekomme.
  Dertil bør pigerne undersøges for tegn på inflammation (kemisk hjernebetændelse) samt andre relevante biomarkører nævnt af Prof. Yehuda Shoenfield.

  Det glæder mig også, at vi er enige om, at der er bivirkninger ved HPV-vaccine. De står ganske godt beskrevet ved at google på Gardasil produkt resume og Cervarix produktresume og de svarer ganske godt til de bivirkninger, som pigerne klager over……….og henvises til psykiatrien for!
  En ny artikel af Prof. Yehuda Shoenfield viser, at også mus, som vaccineres med Gardasil-vaccinen kan få bivirkninger.
  http://www.sciencedirect.com/science /article/pii/S0264410X16000165

  “Man skal lytte til kritikken” skriver du, men gælder det ikke også den anden vej?
  Lytter Søren Brostøm, Sundhedsstyrelsen, Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen med flere, når forældre til HPV-ramte piger påpeger, at der ved undersøgelse af bivirkningerne ved HPV-vaccinerne er brugt placebo-vaccine indeholdende aluminium adjuvans eller andre vaccine adjuvanser, hvorfor der ikke er undersøgelser, som tager højde for bivirkningerne ved HPV-vaccinerne i relation til aluminium adjuvans eller andre vaccine adjuvanser?
  Måske deraf ”resultatet”: (citat) ”The recombinant human papillomavirus… vaccine was safe and well tolerated” (citat slut)?
  Det fremgår af FDA´s rapport: http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM111263.pdf

  Eller når forældre til HPV-ramte piger påpeger, at EMA´s undersøgelser for POTS og CRPS er foretaget ud fra Cervarix-vaccine og ikke ud fra Gardasil-vaccinen, som er den vaccine, som danske piger til dato er blevet vaccineret med?
  Det fremgår af produktresume, at Cervarix-vaccine og Gardasil er markant forskellige vacciner.
  EMA´s rapporten: http://tinyurl.com/pjtpgyz

  I dit afsnit: ”Kontrolgruppen fik ikke placebo”…..Skriver du: ” Jeg kan også lige nævne årsagen til, at man bruger aluminium i vacciner, da det ofte bliver nævnt som nervegift og alt muligt farligt af folk, der er ideologisk imod vacciner: Man tilsætter en adjuvant til vaccinen for at fremprovokere et stærkere immunrespons og derved få en bedre effekt af vaccinen. Det er såmænd den gode forklaring på det. Og, nej, det er ikke i en form eller mængde, der er farlig for kroppen.”
  Det er alment kendt, at aluminium er neurotoksisk. Lige meget ens holdning til vacciner.
  Den aluminiums-holdige adjuvans, som er anvendt i Gardasil-vaccinen er på nano-partikel-form.
  Det er let at google nano-partikler og læse om deres skadelige effekt på blod-hjerne-barrieren.
  Når du skriver, at ” Og, nej, det er ikke i en form eller mængde, der er farlig for kroppen.”, så synes jeg, at du bør underbygge dit postulat med videnskabelig dokumentation herfor.
  Jeg vil tillade mig at komme med modsatte dokumentation.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21568886
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23609067
  https://www.researchgate.net/profile/Yehuda_Shoenfeld/publication/45649679_'ASIA'_-_autoimmuneinflammatory_syndrome_induced_by_adjuvants/links/0deec51bb6ba4f1591000000.pdf
  Samt den allerede nævnte artikel om vaccineskader på mus.
  Har du i øvrigt en kommentar til, at aluminium er stærkt mistænkt for at være en medvirkende årsag til brystkræft?
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01620134130 01608
  Eller at Gardasil ikke er evalueret for dens mulige kræftfremkaldende effekt?
  ”Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility GARDASIL has not been evaluated for the potential to cause carcinogenicity or genotoxicity.”
  http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM111263.pdf

  Du skriver: “Forældre vil jo bare gøre det bedste for deres børn”
  Ja! Det kan vi være enige om, men når man som forælder har oplevet, at ens barn har fået en alvorlig vaccine-skade, så vil de fleste mene, at et fravalg af vaccine er det bedste.
  Den sidste, som jeg talte med om dette var for øvrigt læge, som efter alvorlig vaccineskade på den førstefødte har fravalgt vacciner til de følgende børn.
  Jeg har også talt med mange forældre til HPV-skadede piger, som har det problematisk med, at deres tilvalg af vaccination har betydes kronisk invalidering af deres barn.
  Og ja! Flere af disse skader er anerkendt som vaccineskade.

  Angående dit gæsteindlæg af speciallæge Peter Henrik Andersen ansat ved Statens Serum Institut, der er en virksomhed der sælger og fremstiller vacciner og i øvrigt har kommerciel interesse i, at flest muligt piger vaccineres med HPV-vaccine.
  Peter Henrik Andersen bruger Dr. Andrew Wakefield, som prygelknabe for den faldende tilslutning til børnevaccinationsprogrammet. Jeg vil opfordre dig til at gennemlæse alle sagens agter og også hele artiklen på the Lancet og selv bedømme, om Dr. Andrew Wakefield virkelig er skyld i det, som han beskyldes for, eller om hans brøde i virkeligheden bestod af, at han fremkom med forskning, der kunne indikere en bivirkning ved MFR-vaccinen, hvilket ikke tolereres af en magtfuld vaccineindustri?
  Peter Henrik Andersen henviser til en dansk register-undersøgelse omkring sikkerheden af MFR-vaccinen foretaget af bl.a. ansatte ved Statens Serum Institut og Poul Thorsen.
  Jeg synes, at du skulle google Poul Thorsen, som på et tidspunkt var en af verdens mest eftersøgte person for økonomisk kriminalitet. Troværdig?
  I øvrigt vil jeg opfordre dig til at granske den nævnte danske rapport (samt de andre tilsvarende), som af mange mistænkes for at være udsat for ”data-massage”, hvis jeg skal bruge et udtryk, som vistnok er indført af Prof. Peter C. Gøtzsche.
  Du kan også få hjælp her: http://vaccineinfo.dk/Files/Files/Udvalgte%20artikler/Something%20is%20rotten%20in%20Denmark.pdf
  I øvrigt har jeg bemærket, at ansatte ved Statens Serum Institut ofte deklarerer, at de ingen interessekonflikt har. Det kan man så undre sig over.
  Du skriver: ” Der er rigtig mange rapporter om bivirkninger……Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke betvivler, at disse piger lider, men data peger på, at årsagen skal findes et andet sted end hos HPV-vaccinen…..”
  Jeg vil gerne gentage, at der hos HPV-ramte piger, som udredes grundigt af udenlandske læger, findes ganske mange relevante biomarkører, som indikerer vaccineskade.
  Konklusion:
  Jeg vil postulere, at den danske lægestand ikke er fagligt klædt på til opgaven med at diagnosticere og behandle bivirkninger af en vaccine, som er konstrueret efter helt ny recept samt at danske ansvarlige sundhedsmyndigheder ikke har faglig kapacitet til at skelne mellem propaganda fra en kommerciel industri og dokumenterede videnskabelige oplysninger.

  1. Kære Hanne

   Tak for din meget lange kommentar. Du kommer vidt omkring, så det er lidt svært at svare på det hele. Det burde være klart for enhver, at jeg selvfølgelig udmærket er klar over, at det er visse HPV-varianter, der vaccineres imod. Det er også denne effekt, der er undersøgt, for du har ret i, at den samlede effekt først kan ses om flere år, når den vaccinerede population er vokset op og kan sammenlignes med tiden før vaccinen. Men din indvending er dog en anelse mærkværdig, for hævder du, at vaccinen ikke beskytter imod HPV? Eller at HPV ikke fører til cancer?

   Jeg deler ikke din let konspiratoriske tilgang til data. Som forsker er jeg vant til at se på den samlede evidens på et område for derved at finde ud af, hvad konsensus er. Kan det være forkert? Javist, men jo stærkere studierne er, jo bedre overensstemmelse der er imellem de enkelte studier, og jo bedre konsensus passer med anden viden, jo større tillid bør man have til den gængse position.

   Det er derfor værd at bemærke, at du generelt henviser til en lille sammenspist gruppe forskere, der bekræfter din forudindtagede holdning, i stedet for at se på den bredere konsensus på området. Det er generelt en dårlig strategi, der meget ofte bygger på en eller anden ide om en konspiration, de involverer stort set alle forskere og læger på området.

   Nogle eksempler: Yehuda Shoenfield er kendt for at tage sig betalt som ekspertvidne i vaccinesager og har derfor en oplagt interessekonflikt. Det er også tydeligt, at han igennem sine publikationer stiller sig udenfor den videnskabelige konsensus. Hvad værre er, så har han f.eks. opfundet et ikke-eksisterende syndrom (ASIA), der skulle sværte HPV-vaccinen til. Det er også vigtigt at lægge mærke til forskellen i studierne: De store studier viser ingenting, systematiske reviews viser ingenting – men forskere som Shoenfield benytter sig af enkelte case stories og forsøger så at konkludere bredt om vaccinen. Det er dårlig videnskab. Som sagt er flertalsformen af “anekdote” ikke “evidens” men “anekdoter”.

   Det springer mig i øjnene, at du lader til at lægge større vægt på enkelthistorier end på den samlede viden på området. Det er en mærkværdig prioritering, mener jeg, hvis man reelt er interesseret i at blive klogere og ikke blot bekræfte sine egne holdninger.
   Det er korrekt, at en reaktion på aluminium er en kendt om end sjælden bivirkning, og du skriver flere interessante ting, som jeg gerne vil svare på her:

   Angående aluminium i vacciner, så stemmer dine påstande ikke overens med den faglige litteratur på området. Et stort svensk studie viste, at over en 10-årig periode udviklede 0.85% af de vaccinerede børn såkaldte granulomer, der er kløende hævelser omkring injektionsstedet – det der kaldes aluminiumsallergi. Der er dog nogle meget vigtige informationer at få med:
   * I langt de fleste tilfælde drejer det sig kun om kløende granulomer i en periode og altså ingen andre symptomer.
   * Undersøgelser viser, at reaktionen forsvinder med tiden (også selv om du hævder det modsatte). Efter 5 år viser kun en tredjedel fortsat symptomer, og efter længere tid falder det tal yderligere.
   * Kun ca. 8% af børn med granulomer reagerede negativt ved efterfølgende vaccinationer – altså et tegn på, at det generelt er en forbigående reaktion.
   * Kun hvert sjette barn med granulomer reagerede også på aluminium i andre sammenhænge – altså ikke en slem allergi.
   * Man lærte af dette, at antallet af reaktioner falder yderligere, hvis man vaccinerer i musklen i stedet for subkutant (under huden). Derfor er disse tal faldet yderligere.

   Det er vigtigt at huske på, at giftighed altid handler om dosis. Alting er giftigt i store nok mængder. Med hensyn til aluminium er mængden i vaccinerne forsvindende lille i sammenligning med de mængder, vi støder på alle steder – inklusive modermælk (2 dages amning giver mere aluminium end en enkelt vaccine). Du har også helt ret i, at man skal veje risikoen for mulige bivirkninger op imod det, der vaccineres imod. En sjælden og generelt mild og midlertidig reaktion er i min verden værd at risikere. Aluminium tilsættes til vaccinerne for at få en bedre immunreaktion og derved bedre beskyttelse, når der ikke er levende virus i – ellers ville disse vacciner ikke virke særlig godt. Derfor er det tilsat til f.eks. Di-Te-Ki-Pol, men ikke til MFR, der jo indeholder levende men svækkede vira.

   1. Kære Stinus.
    Dit svar bærer præg af, at du ikke har gennemlæst og forstået mine kommentarer.
    Du overser f.eks., at Gardasil indeholder aluminium-adjuvans på nano-partikel-form, som ikke kan sammenlignes med de tidligere brugte aluminium-adjuvans typer.

    Man skal ikke langt ned i dit svar, før du beskylder mig for at have ”konspiratorisk tilgang til data”.
    Jeg ved ikke om mine henvisninger til rapporter af f.eks. EMA, FDA eller HPV-vaccine produktresume hører under denne kategori?
    Under svineinfluenza H1N1 pandemien i 2009 insinuerede jeg, efter information fra en troværdig kilde, at der var stærke bånd mellem vaccine-industrien og WHO. Prof. Allan Randrup Thomsen beskyldte mig af denne gund for at beskæftige mig med konspirationsteorier. Kort til efter blev det offentliggjort i medierne, at der var stærke bånd mellem vaccine-industrien og WHO! Underligt nok har jeg aldrig fået undskyldning fra Prof. Allan Randrup Thomsen!
    http://www.information.dk/215355
    http://www.information.dk/218354

    Det er min holdning, at betegnelserne konspirations teori / konspirationsteoretiker anvendes af usikre debattører, når disse konfronteres med ”ubekvem viden”, som er i modstrid med det, som ”de har lært at tro på”. Men det er jo sådan, at viden af i går ikke nødvendigvis er viden af i dag. Og historien har vist os, at det vi nogen gange har troet på, ikke var sandt. F.eks. at Thalidomid eller DDT var ufarligt.

    Vacciner indeholder undertiden stoffer, som er kendt neurotoksiske. Dette gælder f.eks. det kviksølvholdige konserveringsmiddel Thiomersal og aluminiumsholdig adjuvans.
    Der er foretaget en del undersøgelser af Thiomersal af vaccineindustrien eller sponsoreret af denne, som afviser bivirkninger af Thiomersal. Ved nærlæsning fremgår det f.eks., at blodets halveringstid af Thiomersal (som fraspalter ethyl-kviksølv) er brugt som mål for organismens elimineringstid for ethyl-kviksølv!
    Mens blodets halveringstid af ethyl-kviksølv er ca. 4 døgn, er halveringstiden af kviksølv deponeret i hjernen opgivet til 25-30 år. Den pågældende undersøgelse er derfor ikke brugbar, men udtryk for manglende faglig viden eller decideret fup.
    Ved nøje granskning kan mange såkaldte ”videnskabelige undersøgelser” (sponsoreret af industri med interessekonflikt) rubriceres under ovennævnte kategorier.
    Der er mig bekendt ikke lavet nogen videnskabelig uvildig sikkerhedsvurdering af Thiomersal.
    Hvis du er af en anden mening, er jeg meget interesseret i denne dokumentation?
    Der er mig bekendt heller ikke lavet nogen sikkerhedsvurdering af aluminiumholdig adjuvans.
    Hvis du er af en anden mening, er jeg meget interesseret i denne dokumentation?
    At aluminiumholdig adjuvans har været brugt i ca. 83 år kan ikke bruges som videnskabeligt argument.

    Hermed nogle kommentarer til dine oplysninger om reaktion hos børn efter aluminiumsholdige vacciner.
    Det menes, at kun 10 % af alle vaccine-bivirkninger indberettes. Dine tal må derfor formodes at indeholde et stort ”mørke-tal”.
    Granulomer, som følge af injektion med et aluminiumsholdigt præparat, kan være ekstremt smertefuldt.
    Du skriver: ”Undersøgelser viser, at reaktionen forsvinder med tiden”. Denne påstand kan ikke tages som dokumentation for, at aluminium nødvendigvis forsvinder fra organismen med tiden. Der er mistanke om, at aluminium kan være en medvirkende årsag til Alzheimers Demens, og aluminium kan medvirke til det fejlfoldede alfa-synuclein, som ses hos parkinson-patienter. Man kender ikke årsagen / årsagerne til en ”frossen skulder”, som ofte er lokaliseret ved det typiske injektionssted for vacciner.
    Hvis man skal udelukke en mulig årsag, er man nødt til at undersøge med relevante metoder.

    Eksponering overfor aluminium kan medføre allergi, som kan testes ved denne metode http://www.MELISA.org eller tilsvarende (A metal -Lymphocyte Transformation Test (metal-LTT)). Skin patch test kan kun bruges, hvis der mistænkes hudeksponering. Ved eksponering via f.eks. injektion er skin patch testen ikke egnet.
    Aluminium fra Gardasil-vaccinen kan reagere med forskellige hjerne-proteiner samt med andre vaccinekomponenter (Polysorbat 80 og natriumborat), hvilket giver ganske mange allergener, inklusiv reaktion overfor ”hele vaccinen” Gardasil, som der skal testes for.
    Og Ja! der er danske HPV-ramte, som er blevet testet med denne metode og fundet allergisk reagerende efter HPV-vaccination. Altså fundet dokumentarbar vaccineskadet.

    Du skriver: ”Med hensyn til aluminium er mængden i vaccinerne forsvindende lille i sammenligning med de mængder, vi støder på alle steder – inklusive modermælk (2 dages amning giver mere aluminium end en enkelt vaccine).”
    Du påpeger flere gange, at du er forsker og har en videnskabelig tilgang til emnet og dermed har du ingen undskyldning for at være uvidende om, at oral eksponering overfor aluminium, som vi mennesker er adapterede til, ikke kan sammenlignes med eksponering via injektion.
    Men du kan undskylde dig med, at man Ugeskrift for Læger i 2009 i artiklen “Er H1N1-vaccinen sikker og effektiv?” kunne læse følgende fra overlæge Kåre Mølbak, Statens Serum Institut (SSI):
    “Nogle er bekymrede over vaccinens kviksølvindhold. Hvor meget får man i kroppen?
    »Man får 0,5 mikrogram thiomersal pr. dosis, og man får to doser. Det er langt under den eksponering for kviksølv, som man får, når man f.eks. spiser fisk… «”.
    Også det svenske Läkemedelsverket og diverse professorer kan sammenligne oralt intaget kviksølv med injiceret. (citat): Trots detta utgör den mängd kvicksilver som fås i en eller två doser vaccin ett obetydligt tillskott till det kvicksilver som vi normalt får i oss via födan. Det genomsnittliga veckointaget hos svenska barn och vuxna är 0,1–0,2 mikrogram/kg kroppsvikt..(Citat slut)
    http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=13462
    Det forekommer mig ikke betryggende at erfare, at ansvarlige myndighedspersoner savner relevant faglig viden.

 4. Jeg synes at du udtaler dig om noget du ikke ved noget om. Jeg vil gerne invitere dig til at bruge en dag i livet hos en 35-årig kvinde, der engang var sund, veltrænet og lykkelig og nu kæmper med kommune, lægestand og omverden. Jeg blev syg lige efter 2. vaccination og de 3500 kr vaccinen kostede mig har kostet langt mere end økonomi nogensinde kan gøre op.

  1. Kære Stine

   Det gør mig ondt at høre, at du er blevet alvorligt syg, og jeg håber, at du kan få hjælp til at klarlægge, hvad der er galt, og forhåbentlig til at afhjælpe det.

   Jeg er dog nødt til igen at understrege, at du og andre har det med at læse jeres personlige oplevelser ind i det, jeg skriver. Det er nok meget menneskeligt, men det ændrer ikke på, at korrelation ikke er det samme som kausalitet. Selv om du har oplevet at blive syg umiddelbart efter 2. vaccination, så kan du ikke konkludere, at din sygdom skyldes vaccinationen. Faktum er, at når man kigger på den eksisterende litteratur, så ser man ikke de mange tilfælde af sygdom, man ville forvente, hvis årsagen var HPV-vaccinen. Derfor understreger jeg igen, at det væsentligste må være at finde ud af, hvad problemet reelt er, i stedet for at stirre sig blind på noget, man har vedtaget på forhånd.

   Mvh Stinus

Der er lukket for kommentarer.