http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fawn_in_Forest_edit.jpg

Hvornår går hjorten over vejen?

Myten om sammenhængen mellem trafikramte rådyr og sommertid.

En netop udgivet rapport har analyseret forholdet mellem trafik og påkørt større vildt (krondyr, rådyr og dådyr). Rapporten er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Schweiss Registret og Aarhus Universitet. Især Schweiss folket ved hvad de taler om, i 2013 havde de 5449 eftersøgninger efter påkørt råvildt. Hertil skal så lægges de dyr der a) er døde på stedet b) ikke bliver indberettet c) folk ikke opdager de er kørt ind i. Så det reelle tal for påkørte dyr må formodes at være væsentligt større.

Schweiss hunde og deres fører er trænet til at søge efter påkørt og anskudt vildt. Et skadet dyr i flugt vil efterlade sig fært, blodspor, hårtotter og lign. og den fært er schwiess hundende fantastisk dygtige til at følge. Selv over store områder, og et godt stykke tid efter at vildtet er forsvundet kan de opsporer det og sørge for dyret bliver slået helt ihjel, i fald det er skadet.

En generel stigning i antallet af påkørte dyr over de sidste 10 år kan ifølge rapporten hverken forklares ved øget trafik, eller øget indrapportering. Til gengæld finder de at der er en tilsvarende stigning i jagtudbytte, hvilket kan tyde på at mængden af dyr simpelthen er steget.

Det sjove ved denne rapport, finder vi når der ledes efter sammenhæng mellem skiftet i sommer- og vinter tid, og påkørte rådyr. Hvert forår og efterår buldrer bla. Dyrenes beskyttelse om at man skal køre særligt forsigtigt i disse dage. Men her kan rapporten altså ikke finde en sammenhæng, hvilket i min hjemegn (Norddjurs) ellers altid har været et samtaleemne ”pas nu på når du kører på arbejde i morgen tidlig, dyrene ved jo ikke at vi har skiftet sommertid”.

Myten hedder at dyrene har indrettet deres færden efter den voldsomme morgen- og aftentrafik, og når vi så forskyder vores trafik en time, så burde der går et par uger før dyrene også har rettet ind, og dette burde kunne aflæses som en stigning i påkørte dyr umiddelbart efter skiftet. Men rapporten finder altså ingen stigning i indrapporterede påkørsler af rådyr efter skiftet. Rapportens forfattere har heller ikke været i stand til at finde tidligere dokumentation for at der skulle være en sammenhæng.

dette kort kan du selv se hvor stor risiko du har for at køre ind i et rådyr på vej til arbejde. Hvor jeg bor er der rødt på alle veje, så især her burde risikoren lige netop i disse dage være højest. Men samtidig er vi så langt ude på landet, at der altså ikke er en decideret morgen- eller aftentrafik.

I de områder hvor der virkelig er tale om tidsspecifik pendlertrafik, ja der er nok ikke så mange rådyr?

Hvis du har oplevet en sammenhæng mellem vores skift i tid, og påkørte rådyr, så byd ind i kommentarfeltet herunder.