Energiministeren afviser 12 V elnet

For en måneds tid siden foreslog Rambøll, at man fremover installerer 12 V netværk i alle nye huse for at undgå tab ved at omtransformere til de mange lavspændingsapparater, vi fylder vores hjem med. I dag afviste Energiminister Jakob Axel Nielsen så planen: “En sådan standardisering og tilpasning af produkterne er vanskelig og omkostningskrævende, hvis det alene skal ske i forhold til det danske marked“.

Læs historien på Ingeniøren.