Clinton og klimaet

I går overværede jeg Bill Clinton og Kofi Annan i NRGi-park i Århus. Arrangementet havde bl.a. Aarhus Universitet som medarrangør.

Selvfølgelig blev der talt om problemerne i de andre dele af verden end lige Danmark. Der er mangel på rent drikkevand i store dele af verden og mange mennesker er ved at dø af HIV, AIDS, tuberkulose m.fl. Vi burde kunne gøre et eller andet, men det er jo ikke kun teknologiske landvindinger eller medicinske opfindelser, der skal til. Nogen skal jo gennemføre en politik henimod at hjælpe disse sårbare mennesker. Så hvis man ikke er nede med at stå i laboratoriet at forske eller udvikle nye metoder til at sørge for rent drikkevand, er det mindst lige så vigtigt, at man arbejder på at få overbevist verdens magthavere om, at vi kan og skal gøre noget. Og hvis man selv en dag bliver magthaver, håber jeg at man ved, at videnskab og teknologi virkelig kan hjælpe verden frem – også den tredje verden.

Clinton selv talte om det danske vindmølleeventyr, som i udlandet ses på som værende meget fantastisk. Men han siger på et tidspunkt i løbet af aftenen, at vi bør sætte CO2-afgifterne i vejret, så vi kan få forhindret det store CO2-udslip og dermed den globale opvarmning. Nok har FN i en rapport konkluderet, at CO2-udledningen kan gøres ansvarlig for det varmere klima, vi lige nu oplever, men det betyder bestemt ikke, at det er rigtigt. Der er masser af andre gode grunde til, at klimaet lige nu ændrer sig, og disse ting vælger Clinton at se fuldstændig bort fra. Jeg kan forstå, at de andre ting (solen fx.) ikke er noget, man vil beskæftige sig med, fordi man ikke kan ændre på dens opførsel, men det virker tåbeligt, at kaste penge efter CO2-molekyler, når man i stedet for kunne forberede sig på, at klimaet vitterligt bliver varmere, som alting tyder på, at det gør.

Men selv om det så en dag skulle vise sig, at menneskeskabt CO2-udledning ikke havde noget at sige overhovedet for den globale opvarmning (ligesom på Mars), er det selvfølgelig ikke verdens værste projekt at spilde penge på. Tanken bag er forkert, men hvis vi arbejder på at reducere CO2-udledningen, bliver vi også bedre til at spare på energien. Og det kan aldrig være dårligt at være i stand til at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Selv om jeg mener, at manden tager fejl, er det tilsyneladende et harmløst sted at tage fejl. Måske er det derfor, at så mange mennesker tør dele mening med Clinton i denne sag. Selv om CO2 måske ikke er hovedårsagen til den globale opvarmning, sker der ikke noget ved, at vi reducerer vort energiforbrug og dermed udledningen af CO2. Men jeg bryder mig ikke om, at folk føres bag lyset.