Rapport om nanofare

En rapport offentliggjort i denne uge af Teknologirådet præsenterer en række anbefalinger til Folketingets politikere om regulering og risikovurdering af nanoteknologiske produkter. Arbejdsgruppen bag har forberedt rapporten siden efteråret.

De 7 hovedanbefalinger er:

  1. Udbyg eksisterende lovgivning og regulering om miljø og sundhed.
  2. Styrk den danske indsats i det internationale standardiseringsarbejde.
  3. Styrk opsamling af viden og erfaringer samt formidling om risici.
  4. Etabler et særskilt forskningsprogram.
  5. Styrk den offentlige dialog om nanoteknologi.
  6. Styrk gennemsigtigheden i beslutningsprocesser.
  7. Brug forsigtighedsprincippet.