Naturfag i bevægelse

Undervisningsministeriet udgav i går publikationen “Naturfagene i bevægelse – når folkeskolelærere udvikler naturfagsundervisningen“, der giver 25 eksempler på udviklingsprojekter gennemført i danske folkeskoler i skoleåret 2004/05.

Danske elever skal generelt klare sig bedre i naturfag, for flere undersøgelser har vist, at vi ligger under niveau i forhold til lande som Finland, Sverige og Island. Et af midlerne til at styrke elevernes færdigheder er ifølge rapporten, at fagene fysik, kemi, biologi og geografi kan skabe bedre tværfaglig sammenhæng.

Rapporten giver en meget praktisk orienteret præsentation af, hvordan dette kan ske. Der gennemgås en række forslag til planlægning, organisering og udvikling af projekter baseret på fagteams, der får de enkelt fag til at fungere bedre i sammenhæng.

Rapporten kan helt sikkert tjene som inspiration på mange skoler, og den er fyldt med gode forslag om hvordan man kommer i gang med udviklingsarbejde, hvordan man etablerer et fagteam, og hvad udviklingsarbejdet kan omhandle.

Hvis naturfagsundervisningen trænger til et løft på den lokale folkeskole, så er det bare med at komme i gang!