Morten Helveg Petersen i shitstorm for vindmølle-kronik – men Verdensbanken giver ham ret

Grænsekontrol hjælper mindre på migrationsproblematikken end at hæve det grønne ambitionsniveau, mener europaparlamentsmedlem Morten Helveg Petersen (RV). Visse danskere er højrøstet uenige med ham, men de nyeste undersøgelser underbygger hans påstand

“Vindmøller er de bedste grænsebomme” skrev Morten Helveg Petersen den 26. januar 2018 i Århus Stiftstidende, og modtog en byge af rasende kommentarer. Mange var så ubehøvlede, fornærmende og meget lidt konstruktive, at moderatoren på stiften.dk fik travlt med slette de værste.

Må rådne op uden sin sut

“Naivitet kan man ikke kalde indlægget, det er ren og skær dumhed, rystende hvad hønselogik kan føre til […han] kan for min skyld rådne op i sin naivitet,” skrev Henrik Møller fra Haderslev. Og Henrik Møller var et blidt, uskyldigt lam i sammenligning med flertallet af dem, der kommenterede Morten Helveg Petersens indlæg, så hans kommentar er stadig at finde på stiften.dk.

“Millioner af verdens fattigste flygter eller migrerer på grund af tørke eller oversvømmelser skabt af klimaforandringer, som ødelægger deres høst og landenes økonomier,” ræsonnerede Morten Helveg Petersen.

“Baggrunden for mit indlæg var rapporter fra UNHCR og UNDP.”

“Han har tabt sutten totalt […] Vi modtager ingen klima-flygtninge og flertallet af vores flygtninge er immigranter på jagt efter et bedre liv på andres regning,” kommenterede Christian Rudloff fra København lidt mere høfligt og on-topic. Men ifølge nyeste forskning og en rapport fra Verdensbanken lige så forkert som de fleste andre kommentar-krigere.

“De mange vrede kommentarer på Facebook er noget, jeg som politiker har lært at leve med,” skriver Morten Helveg Petersen til ScienceBlog i en email, “samtidig er det klart, at jeg ville foretrække en mere saglig debat. Det tror jeg, vil lede til bedre diskussioner og i sidste ende bedre løsninger på de problemer, som vi står overfor.”

Klimaforandringer skaber migration

“De forværrede konsekvenser af klimaændringer i tre tætbefolkede regioner i verden kan få over 140 millioner mennesker til at flytte inden for deres landes grænser inden år 2050,” skriver Verdensbanken i en pressemeddelelse den 19. marts 2018 om en ny rapport, der også er omtalt i Guardian. Men også at verdenssamfundet “ved en samordnet aktion, herunder formindsket udledning af drivhusgasser”, vil kunne nedbringe antallet af forventede flygtninge med 80 procent.

Men allerede da Morten Helveg Petersen satte sig til tasterne, var der videnskabelig opbakning til hans argument. Således publicerede Science den 22. december 2017 et studie, der konkluderede, at EU ved dette århundredes afslutning alene grundet klimaforandringer kan forvente 28 procent flere asylansøgere under RCP4.5 og 188 procent flere under RCP8.5 – sagt med andre ord 98.000 flere asylansøgere, hvis temperaturen er steget cirka 1,8ºC, eller 660.000 flere, hvis den er steget cirka 3,7ºC.

“Baggrunden for mit indlæg var forskellige rapporter bl.a. fra UNHCR og UNDP, der har undersøgt sammenhængen mellem klimaforandringer og flygtningestrømme,” skriver Morten Helveg Petersen, “det er vigtigt med fakta i debatten”.

Også FNs kontor for migration skriver det ligeud: “Miljøfaktorer har længe influeret globale migrationsstrømme, da folk historisk set har forladt områder med barske eller forværrede forhold. Imidlertid forventes omfanget af sådanne strømme, både interne og grænseoverskridende, at stige som følge af klimaforandringer, med hidtil usete konsekvenser for folks liv og levebrød.”

“Sæt den grønne overligger højere både i Bruxelles og i København. For vindmøller er langt mere effektive end grænsebomme,” sluttede Morten Helveg Petersen. Hvis målet med politikken er at nedbringe antallet af flygtninge i verden, så tyder saglige undersøgelser på, at han har ret.

“Jeg ville foretrække en mere saglig debat.”

“Når det gælder vinklingen med vindmøller og flygtningesituationen, er jeg enig i at er trukket en smule skarpt op. Der er selvfølgelig andre faktorer end udelukkende klimaforandringer, der bestemmer antallet af flygtninge på verdensplan, herunder politisk ustabilitet. Samtidig er der andet og mere i klimadebatten end dét at øge brugen af vedvarende energi. Når det er sagt, står jeg ved min påstand om at klimaforandringer er en del af problemet, når det gælder flygtninge. Og derfor er bl.a. den grønne omstilling en del af løsningen på selvsamme problem,” skriver Morten Helveg Petersen til ScienceBlog.


Tip: Vil du gerne se noget konkret om vindmøller og klimakrise, sender DK4 for tiden programmet Vindmøllerne og verdensmålene.