93% risiko for global opvarmning over 4°C i dette århundrede

Det internationale klimapanel (IPCC) kan have undervurderet den globale opvarmning. De modeller, der forudser de største temperaturstigninger, har klaret sig bedst i en test.

Når IPCC udgiver sine rapporter, baseres prognoserne for fremtidens klima på et gennemsnit af de omkring 40 mest anerkendte klimamodeller. Hver model er et computerprogram af fysiske formler, der simulerer især atmosfæren og oceanernes opførsel, og hver model vægter faktorerne forskelligt. Klimatologerne Patrick T. Brown og Ken Caldeira har nu vurderet kvaliteten af de forskellige modeller ved at teste dem hver i sær for, hvor godt de har forudset klimaet hidtil.

”Vores resultater betyder, det er nødvendigt at udlede 15% mindre kuldioxid (CO2) end hidtil antaget, for at holde temperaturstigningen under 2°C,” citeres Patrick T. Brown af VICE, ”de klimamodeller, der simulerer det nuværende klima mest præcist, er også de modeller, hvis prognoser viser mest global opvarmning i fremtiden.”

Karbonbudgettet er skrumpet
Fortsætter udledningen af CO2 som nu – et business-as-usual-scenarie (se graf) – vil gennemsnitstemperaturen i år 2100 ifølge de bedste modeller være steget med omkring 4,8°C plus/minus 0,4°C. IPCCs prognose var på ”kun” 4,3°C plus/minus 0,7°C. Altså tyder de bedste klimamodeller på omkring 0,5℃ større temperaturstigning. Med mindre usikkerhed.

Sammenligning mellem IPCCs prognose (blå stiplet linje og blåt konfidensinterval) og Brown og Caldeiras foretrukne modellers (rød linje og rødt interval – overlappet er lilla). Business-as-usual-scenariet antager ingen reduktioner i CO2-udledningen . Scenariet hedder ”RCP 8.5” i IPCCs rapporter, (kort sagt) fordi drivhuseffekten i det er øget med 8,5W/m2. Figur 2d fra Brown og Caldeira, Nature.

”Vores forskning indikerer, at hvis CO2-udledningen fortsætter som i business-as-usual-scenariet, er der 93% risiko for, at den globale opvarmning vil overstige 4°C i dette århundrede,” siger Ken Caldeira til ScienceDaily, ”tidligere prognoser satte denne risiko til 62%.”

IPCC vurderer 4,3°C global opvarmning til at være katastrofalt, og til at indebære blandt andet mere end ni meters stigning i vandstanden og oversvømmelse af 600 millioner menneskers hjem. Der skal skæres yderligere 800 gigatons i CO2-udledningen, hvis tidligere prognoser skal overholdes.

Er der gået en sky for de kosmiske stråler?
”Det her handler i virkeligheden om skyer,” siger klimatolog Michael Winton til Washington Post, ”vi kigger her på det svageste led i modellerne.”

Forskellene imellem klimamodellerne skyldes i høj grad, at de simulerer effekten af ændret skydække forskelligt. Nogle modeller antager, at flere skyer vil reflektere solens stråler, og dermed have en kølende effekt.

”De bedste modeller er dem, der simulerer mindre nedkøling grundet skyer, og dermed dem, der forudser størst temperaturstigning,” forklarer Patrick T. Brown til ScienceDaily.

Hvis fremtidens opvarmede verden køles mindre af skyer end hidtil antaget, vil en bedre forståelse af skydannelses indvirkning på klimaet måske blive et mindre gavnligt bidrag til klimamodellerne, end forskerne på CERN håber. Og en meget mindre positiv nyhed end visse klimabenægtere ønsker sig.

Håbefuld Facebook-kommentar om CERN, Svensmark m.m.

”Brown og Caldeiras tilgang er at finde relationer mellem fremtidige temperaturer og ting, vi kan observere i dag,” indvender klimatolog Ben Sanderson dog til Washington Post, ”men vi har ikke modeller nok til at kunne være sikre på, at relationerne er robuste.”

 


Kilder

En tanke om “93% risiko for global opvarmning over 4°C i dette århundrede”

Der er lukket for kommentarer.