Lynevolution til Walkürenritt

Vor allesammens Bad Astronomer har gravet en interessant video med en simplificeret evolutions-simulation op på sin blog.

Her er den på YouTube, skru ned for lyden med mindre du er vild med Wagner.

Videoen demonstrerer meget fint at man med meget få simple spilleregler hurtigt kan nå frem til en utrolig mangfoldighed som så samtidigt er tilpasset sine omgivelser.
Kreationister prøver tit at få det til at lyde som om at det er et utroligt usandsynligt mirakel at naturen ser ud som den gør i dag, men her kan man se at der faktisk ikke skal så meget til – især hvis man har masser af tid, og det har man jo hvis man ikke er religiøs tumbe som tror at jorden er 6000 år gammel.