Sådan redder du en dinosaur

I Kina er der ikke så langt fra tanke til handling. Hvis man vil bygge en lufthavn, flytter man gerne et bjerg. Skal man bygge en ny bydel, forflytter man gerne 100.000 mennesker. Og vil man beskytte et område, hvor der findes mange dinosaurfossiler, bygger man gerne 1,5 km dæmning