Varsling om kraftigt iltsvind kommer tidligt i år

Allerede sidst i maj var Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ude med en advarsel om at de kystnære områder denne sommer vil hive ekstra meget efter vejret. En prognose fra DMU viser at iltsvind mange steder vil indtræffe langt tidligere end tilfældet har været de tidligere år.

Årsagen skal findes i en kombination af en meget våd vinter og den varme sommer, der er i sigte. Farvandene er ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) to grader varmere end normalt for årstiden. Samtidig har en meget våd vinter udvasket usædvanligt store mængder næringsstoffer i havet.

Det er meget usædvanligt med sådanne varslinger så tidlig på året. Vanligt er det først i august vi ser disse overskrifter.

De tidlige varslinger om iltsvind har allerede givet politiske reaktioner på Christiansborg, hvor SF og S har kaldt miljøministeren i samråd om sagen:

»Når vi efterhånden alle sammen tager klimatruslen alvorligt, så nytter det ikke noget, at miljøministeren ikke vil se virkeligheden i øjnene, når det drejer sig om den nuværende vandmiljøplan 3, der slet ikke tager højde for de forventede temperaturstigninger«, siger SF’s miljøordfører, Steen Gade til Ritzau.

Det bliver interessant om prognoserne fra DMU holder. Er man nervøs for denne sommers vind og vejrforhold i Europa, kan ekstreme vejrforhold følges på Meteoalarm. Dog varsler siden ikke om algeopblomstringer og døde fisk i vandet, forårsaget af øget indhold af næringstoffer og iltsvind. Men det kunne jo være et fremtidigt varslingsprodukt.

En tanke om “Varsling om kraftigt iltsvind kommer tidligt i år”

Der er lukket for kommentarer.