Mens vi venter…

…på næste udvikling i sagen om ventelister til kræftbehandling, vil jeg lige bidrage med lidt positivt om det danske sundhedssystem. Jo, selvfølgelig skal ventelisterne være så korte som muligt, og selvfølgelig skal patienter oplyses om mulige tilbud i udlandet. Og selvfølelig er der altid meget, der kan forbedres i et system, der er så kolossalt belastet, som strålebehandlingsafdelingerne er for tiden.

En gang imellem skal man nu også se på nogen af de positive historier, og det vil jeg da lige bidrage med her.

Læs hele indlægget på Seiersen Science.