Nanoprofessor modtager Grundfosprisen 2006

Professor Flemming BesenbacherGrundfosprisen 2006 blev i denne uge tildelt professor, dr. scient. Flemming Besenbacher, der leder det interdisciplinære nanoscience center iNANO ved Aarhus Universitet. Prisen gives “som anerkendelse af sin store forskningsmæssige indsats inden for materiale- og overfladefysik samt nanoteknologi og nanoscience“.

Grundfos-prisen, der i år uddeles for fjerde gang, gives med det formål at stimulere, anerkende og støtte national og international forskning i banebrydende og fremsynede løsninger inden for teknik, naturvidenskab og samfundsvidenskab – hver for sig eller i en kombination heraf. 

Læs mere i pressemeddelelsen fra Grundfos.