Fossilfund kaster lys over fiskenes landgang

Evolutionsteorien beskriver livet på Jorden som noget, der er opstået i havene og først senere bevæget sig på land. Dette underbygges af utallige, daterede fossilfund, der viser livsformer i forskellige udviklingsstadier. Religiøse kritikere af evolutionsteorien påstår gerne, at der er fejl og mangler i teorien, men her overser man, at evolutionsteorien skam er en helt almindelig videnskabelig teori, som løbende udvikles og efterprøves.

Der dukker nemlig stadig mange fossilfund op fra jorden, og amerikanske forskere har netop i Nature offentliggjort et nyt, spændende fund fra de arktiske egne af Canada. Det er et 383 millioner år gammelt dyr, hvis anatomi minder lidt om en krokodilles, men med finner i stedet for lemmer.

Tidligere har man fundet en fisk kaldet Panderichthys, som levede for omkring 385 millioner år siden, og som viste tidlige tegn på, at livet var ved at udvikle sig til landdyr. Man har også fundet den 365 millioner år gamle Acanthostega, der er det tidligst kendte dyr, der gik på fire ben. Det nye fund binder de to tidligere fund sammen, og dermed er evolutionsteorien endnu en gang blevet understøttet af observationer.

Læs mere hos BBC News eller TIME.com.