Stjernekammeret reddet

For et par uger siden besluttede Københavns Kommune at stoppe finansieringen af “Stjernekammeret” på Bellahøj Skole. Nu er beslutningen annulleret til stor glæde for naturfagslærerne i hovedstadsområdet.

Stjernekammeret er et mindre planetarium, der har fungeret siden midten af 1930’erne, og som årligt indfører knap 4.000 skoleelever og lærere i astronomiens verden. Skoleklasserne fra Københavns Kommune har gratis kunnet få en lektion i himlens glæder og mysterier af 90 minutters varighed, mens skoler fra andre kommuner har skullet betale 545 kr. for besøget.

Driften af Stjernekammeret varetages til dagligt af lærer Carsten Andersen fra Bellahøj Skole. Carsten Andersen, der i 2005 vandt DM i naturvidenskabsformidling, har fået løn af kommunen for de ekstra timer, han har brugt på skolen i Stjernekammeret, men for få uger siden besluttede kommunen at stoppe finansieringen.

Dette skabte efterfølgende voldsomme protester fra lærere og politikere; blandt andet fra medlem af børne- og ungdomsudvalget Pia Allerslev (V), der da udtalte: “Når det handler om naturfag, så er sagen jo af så principiel karakter, at der skal være en meget god forklaring fra forvaltningen på, hvorfor de har fjernet midlerne“.

Den gode forklaring har man åbenbart ikke fået – beslutningen er nu annulleret, og Stjernekammeret er reddet!

Carsten Andersen