Regeringens globaliseringsstrategi

Regeringen har netop offentliggjort sit udkast til globaliseringsstrategi, der gennem 333 initiativer lægger op til en massiv satsning på uddannelse, forskning og innovation. Danmark er et land, der i fremtiden kommer til at konkurrere mere og mere på forskning og teknologi, og det er derfor afgørende, at Regering og Folketing bakker op om dette og giver udviklingen bedst mulige vilkår.

Titlen på Regeringens oplæg er “Fremgang, fornyelse og tryghed“, og der er bestemt en række spændende forslag. De centrale indsatsområder opdeles som:

  • Universiteter i verdensklasse
  • Mere fart på danske studerende
  • Globalt perspektiv og stærkt samspil med andre lande
  • Forskning – mere konkurrence og bedre kvalitet

Blandt forslagene finder man, at 95 procent af alle unge i Danmark skal have en ungdomsuddannelse i 2015. Tallet er i dag 80 kun procent, og der altså tale om en betydelig stigning, der blandt andet skal opnåes via en 25 procents forøgelse i antallet af statslige praktikpladser i de næste to år. Ifølge Regeringen starter hovedparten af alle unge på en ungdomsuddannelse, men alt for mange falder fra – især fra erhvervsuddannelserne.

På forskningsfronten vil Regeringen fremover fordele penge til universiteterne efter kvalitet. Et internationalt ekspertpanel skal vurdere resultater og kvalitet af forskning og undervisning, og pengene skal så gå til de bedste, mens de dårlige skal mærke konsekvenser.

Mindst halvdelen af alle forskningsbevillinger skal uddeles i konkurrence mellem universiteterne, og en øget andel af midlerne skal målrettes strategisk forskning, der fører til øget vækst. For at nå det mål skal forskningsbehovene systematisk kortlægges. Endelig vil man i fremtiden opprioritere, at store, langsigtede forskningsprojekter tilgodeses økonomisk, og Regeringen vil på finansloven afsætte ekstra midler til ekstraordinært store investeringer i udstyr på universiteterne.

Læs mere på Videnskabsministeriet eller på www.globalisering.dk.