Forskning til folket

Det Frie Forskningsråd udgav i sidste uge avisen ”Forskning for fremtiden”, der blev sendt ud som et indstik i både Politiken og JP Århus. Forskningsstyrelsen skrev i forbindelse med lanceringen, at ”vi skal blive bedre til at formidle forskningen og til at formidle den bredt ud i samfundet”. Og det har de så sandelig ret i.

Indstikket giver eksempler på en række vidt forskellige, danske forskningsprojekter. Dermed præsenteres offentligheden for spændende forskning, menneskene bag forskningen samt den kendsgerning at Danmark faktisk ligger med fremme på den internationale, videnskabelige forskningsfront.

Det viser en ny måde at formidle forskning på, og det har været tiltrængt længe. Mit indtryk er, at forskere generelt er meget villige til at formidle deres arbejde til den brede offentlighed, men langt de fleste er desværre slet ikke opsøgende i det arbejde. De sidder passivt og venter på, at nogen ringer og inviterer dem til at give et foredrag eller til at skrive en populærvidenskabelig artikel. Og det betyder desværre, at alt for mange slet ikke deltager i forskningsformidlingsarbejdet.

Det er vigtigt, at vi tager nye, utraditionelle midler i brug. Et indstik i en avis om forskning er et rigtig godt eksempel på et sådan utraditionelt tiltag, men der findes andre.

2005 var af FNs Generalforsamling udnævnt til Verdensår i Fysik, og i den forbindelse besluttede Det naturvidenskabelige Fakultet i Århus at lave en række med seks offentlige forelæsninger. Her blev der igen satset utraditionelt med farvestrålende avisannoncer og uddeling af reklamefoldere på byens Gågade. En TV kampagne var også på tale, men dette blev afvist på grund af manglende luft i budgettet. Det viste sig dog, at sidstnævnte havde været overflødig, for markedsføringen havde allerede været tilstrækkelig til at fylde universitetets største auditorium i flere omgange.

Universiteterne satser meget på besøgsordninger for gymnasierne, der er deres primære målgruppe, når det kommer til rekruttering af studerende. Men det er vigtigt, at man ikke glemmer forskningsformidlingen til den brede offentlighed.

Der bør satses noget mere på Åbent Hus-arrangementer, regelmæssige rundvisninger i forskningslaboratorier og offentlige foredrag. Og det er vigtigt, at man også annoncerer disse arrangementer ordentligt. Brug endelig aviserne og køb en række TV spots på en regional eller lokal kanal. Send studerende ud for at uddele foldere i byen, køb annoncer på GO-CARDS, lav busreklamer og hæng plakater op på reklamesøjler.

Og selve arrangementet må også gerne være utraditionelt. Man kan for eksempel sagtens holde et levende foredrag på en stille café i midtbyen efter fyraften. Kun fantasien sætter grænser… Nå ja, og så selvfølgelig viljen og økonomien!