Methansøer på Titan?

Rumsonden Cassini-Huygens har sandsynligvis opdaget en gigantisk sø på Saturns Måne Titan.

NASA/JPL/GSFC: Titan Sø sammenlignet med Lake Superior

NASA/ESA sondens radar har allerede tidligere fundet en række meget glatte områder på Titans nordhalvkugle som man mener er søer af methan og ethan.

Nu har man fundet den hidtil største af dem med en overflade på ca 100.000 km², hvilket omtrent svarer til størrelsen af Island. Man er dog ikke er helt færdig med opmålingen af søen endnu, da den var på kanten af et større måleområde – så den kan sagtens være endnu større.

Til sammenligning har Jordens største sø, det Kaspiske Hav, for tiden en overflade på ca 371.000 km². Det Kaspiske Hav skrumper dog kraftigt på grund menneskets rovdrift på vandet fra søens tilløb, i starten af forrige århundrede skønnes søen at have været på omkring 420.000 km².